Bankia

Telèfon d'atenció al client:902 2 4 6 8 10

Seleccionar idioma:

Domicilieu els vostres rebuts a Bankia

Un dels 200 premis de 300 euros que sortegem pot ser seu.

Proper destí?

Iberia Sendo, la targeta que el porta on vulgui.

Oficina àgil
Coneixeu-la.

Avís
Per a clients que no tenen la seva documentació identificativa digitalitzada.

Feu-vos-en client
En línia, de forma senzilla i en només uns minuts.

SENSE Comissions La peça que falta perquè tot sigui perfecte.

0

SEPA
Informació Zona Única de Pagaments en Euros.

SEPA

Portal accessible per a discapacitats.

Bankia, SA, amb domicili social al carrer Pintor Sorolla 8, 46002 València, i CIF A-14010342, està inscrit en el Registre Mercantil de València, tom 9.341, llibre 6.623, foli 104, full V-17.274. És una entitat de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya, i es troba inscrita en el Registre Administratiu del Banc d'Espanya, amb el codi BE núm.: 2038 Codi BIC: CAHMESMMXXX

(c) Bankia SA, 2015. Espanya. Tots els drets reservats.

Versió web | Versió mòbil