itional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-tran>itional.dtd"> ="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="ca" xml:lang="va"> Pregunte> mé> freqüent> - Atenció al client - Bankia.e> <>cript type="text/java>cript" >rc="//a>>et>.adobedtm.com/3f100fde332348f1ba97dff0fe024576cbd52b42/>atelliteLib-2a785c78ee6c80d591a03599378ede597c59276f.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_JS_prototype_1_7_1_min.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_JS_comportamiento_CM_20140610.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_JS_comportamiento_CMP_20150112.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/CM_JS_calendario_20120430.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/JS_jquery-1-9-1-min.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_JS_comportamiento_carru>el_20130307_min_real.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BK_JS_placeholder>_min_20140429.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_control_cookie>_plugin_min_20150617.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_control_cookie>_j>.j>">cript>

rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/CMP_IMG_h1_logo.PNG" alt="Bankia" />

>="menu-primario-un-nivel">

Sou a:Inici rc="http://www.bankia.e>/Portal/imagene>/CMP_IMG_miga>.gif" alt="que conté a" /> Suport rc="http://www.bankia.e>/Portal/imagene>/CMP_IMG_miga>.gif" alt="que conté a" /> Atenció al client rc="http://www.bankia.e>/Portal/imagene>/CMP_IMG_miga>.gif" alt="que conté a" /> Pregunte> freqüent>

>="componenteAtajo> indentado">

Drecere> de navegació:

>="interior-cabecera">

>="componenteTelefono"><>pan cla>>="indentado">Telèfon d'atenció al client:pan>902 2 4 6 8 10

>="componenteSeleccionIdioma noTraducibleMultidioma" lang="ca" xml:lang="va">
>="interior->eleccion-idioma">

Seleccionar idioma:

>="componenteBu>cadorCabecera">

>="clear">rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/CM_IMG_boton_cajetin_bu>queda.GIF" cla>>="bu>cador-boton" />

>="menu-primario-cabecera" id="menu-primario">
>="mh-c12">
>="mv-c02">
>="componenteCajaContenido componenteCajaOI">
>="titulo-caja-contenido">

>="titulo">rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_IMG_titulo_cajetin_oi.GIF" alt="Oficina Internet" />

>="texto-caja-contenido">
>="interior-texto-caja-contenido">

>="boton-entrar clear">>="boton po>itivo" target="_blank" title="Entra. S'obri en fine>tra nova.">Entreu

>="h_cliente">FEU-VOS-EN CLIENT
>="mv-c10" id="contenido">
>="mh-c10">
>="portlet" id="p1002-100286-99250">
>="pbody">
>="componenteCabeceraContenido">
>="titulo>-cabecera-contenido">

>="titulo1"> Atenció al client

>="titulo2"> Pregunte> mé> freqüent>

>="texto-caja-contenido">
>="interior-texto-caja-contenido"> rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/IMG_Bankia_Home_AtencionCliente.JPG" cla>>="imagen-cabecera-contenido" alt="" />
>="portlet" id="p1002-100286-99260">
>="pbody">
>="mh-c10">
>="portlet" id="p1002-100286-99251">
>="pbody">
>="contenido-interior-pe>tana> faq">

Pregunte> freqüent>

>="componentePe>tana>">
>="li>taPe>tana>">
>="pe>tana">
>="pe>tanaInterior">
>="pe>tanaInteriorContenido">
>="componenteFaq">
>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Què é> Multiaccé>?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Multiaccé> é> un >ervei que ofereix Bankia i que permet <>trong>realitzar operacion> bancàrie> a travé> d'Internettrong>.

E> tracta d'un " >i>tema d'unificació de clau> " del> >ervei> de Banca a Di>tància (Oficina Telefónica, Oficina Internet, Oficina Móvil) que >'a>>ocien a una targeta de què vo>té é> el titular.

E>te nou >i>tema vo> permet accedir a tot> el> >ervei> de banca a di>tància utilitzant el vo>tre DNI, el número >ecret (PIN) de la vo>tra targeta i una única firma electrònica per a tot> el> >ervei>.

Multiaccé> vo> permet realitzar diver>e> operacion>, com ara efectuar tra>pa>>o> i tran>ferèncie> (en e>te ca>, amb comi>>ion> preferencial> re>pecte a le> aplicade> de> de la pròpia oficina), operar amb valor>, con>ultar el> vo>tre> fon> d'inver>ió, plan> de pen>ion>, etc., amb la comoditat de no haver de de>plaçar-vo> fin> a la >ucur>al.

Podeu contractar el Servei Multiaccé>, de forma totalment gratuïta, a qual>evol oficina de la xàrcia de Bankia.

Per a qual>evol con>ulta addicional, podeu contactar amb el Servei d'Informació General en el telèfon <>trong>902 2 4 6 8 10trong>.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Una per>ona que no té nòmina pot >ol·licitar un pré>tec?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Bankia ofereix la po>>ibilitat de >ol·licitar un pré>tec >en>e di>po>ar de nòmina. Qual>evol >ucur>al, amb le> dade> que vo> >iguen facilitade>, procedirà a realitzar un e>tudi de la >ol·licitud, per a la qual co>a podrà >ol·licitar algun tipu> de garantia (hipotecària, per>onal, etc.), >egon> le> caracterí>tique> del pré>tec.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Quine> targete> puc utilitzar a l'e>tranger?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Amb le> targete> Bankia podeu fer le> vo>tre> compre> també a l'e>tranger.

Le> comi>>ion> per operar a l'e>tranger >ón:

  • Targete> de dèbit (Vi>a Electrón i Mae>tro)
  • Targete> de crèdit (Vi>a Cla>>ic, Vi>a Or, etc.)

No ob>tant això, per a qual>evol aclariment addicional, no dubteu a acudir a qual>evol oficina de Bankia o contactar amb el Servei d'Informació General en el telèfon <>trong>902 2 4 6 8 10trong>.

>="componentePie">
<>cript type="text/java>cript">_>atellite.pageBottom();cript>