Els vostres suggeriments ens ajuden a millorar

Feu-nos arribar les vostres idees sobre nous serveis o com millorar els actuals.

Bankia posa a la vostra disposició tots els mitjans perquè ens feu arribar els vostres suggeriments sobre els serveis que us agradaria tenir o com millorar els que ja us oferim. Escolliu el mitjà que us resulti més convenient per transmetre'ns les vostres idees.