Els vostres suggeriments ens ajuden a millorar

Feu-nos arribar les vostres idees sobre nous serveis o com millorar els actuals.

Bankia posa a la vostra disposició tots els mitjans perquè ens feu arribar els vostres suggeriments sobre els serveis que us agradaria tenir o com millorar els que ja us oferim. Escolliu el mitjà que us resulti més convenient per transmetre'ns les vostres idees.

 • Per telčfon: 902 246 810
 • Per Internet: mitjanįant el formulari de suggeriments
 • Per escrit: utilitzant un imprčs dissenyat a l'efecte i que podeu sol·licitar a qualsevol de les nostres oficines o, si ho preferiu, podeu dirigir un escrit al Departament de Qualitat.

  BANKIA
  Departament
  de Calidad
  Apartado de correos 1.350
  28080 Madrid