Preguntes freqüents

 • Què és una signatura digital i com puc obtenir-la?

  La signatura digital és una clau numèrica entre cinc i vuit caràcters que obtindreu en el moment de contractar el servei. Aquesta clau cal per realitzar determinades operacions en els canals digitals, com per exemple aquelles que requereixin mobilitzacions de fons (transferències, traspassos, pagament d'impostos,…), contractació de productes, modificació de condicions, etc.

  Si en el moment de fer una operació d'aquest tipus no teniu la signatura digital o està bloquejada, podrà crear una nova des de Bankia En línia o des de l'App Mòbil. També podeu desbloquejar la clau de signatura digital en qualsevol Caixer de Bankia introduint alguna de les vostres targetes operatives.

  I, si ho preferiu, també podeu anar a una oficina de Bankia, on us la podran facilitar.

 • Com puc operar en línia?

  Si ja sou client de Bankia podeu donar-vos-hi d'alta des del botó “Accés clients” que trobareu a la capçalera dreta del portal, i després prement el botó “Sol·licitar claus”.

  Si encara no sou client de Bankia, podeu donar-vos-hi d'alta al nostre web accedint al botó “Fes-te'n client” ubicat a la capçalera del portal. O, si ho preferiu, podeu anar a qualsevol de les nostres oficines.

 • Com puc pagar un impost?

  Bankia disposa d'acords amb un gran nombre de companyies de subministraments, financeres, ajuntaments, etc. que permeten fer el pagament dels vostres rebuts i impostos a través dels nostres canals digitals.

  Podeu pagar els rebuts o tributs tant des de la nostra App mòbil de Bankia com des de la nostra Bankia En línia, en què a més podrà consultar nostre Cercador d'emissors.

 • Com puc trobar l'adreça de les oficines de Banca Personal més pròximes?

  A la capçalera del portal disposeu d'un accés directe al Cercador d'oficines i caixers, on podreu trobar l'adreça de l'oficina de Banca Personal més pròxima.

 • Què és el codi IBAN?

  L'International Bank Account Number (o IBAN) és una sèrie de caràcters alfanumèrics que identifiquen un compte determinat en una entitat financera a qualsevol lloc del món. Per a les vostres transaccions exteriors, és convenient utilitzar, juntament amb l'IBAN, el BIC (Bank Identifier Code) de Bankia (CAHMESMMXXX). L'objectiu d'ambdós estàndards és facilitar-ne el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers.

 • Com puc posar-me en contacte amb Bankia?

  A la capçalera del portal teniu un botó de "Atenció al client ”, on trobareu els nostres telèfons de contacte i tota la informació sobre els nostres canals d'atenció.

  Si ho preferiu, podeu anar personalment a qualsevol de les nostres oficines de Bankia. Trobeu l'oficina de Bankia més pròxima al Cercador d'oficines disponible a la capçalera del portal.

 • Quines són les comissions principals que cobra Bankia?

  A Bankia hem tret les comissions a tots els nostres clients. Comissions d'administració i manteniment de comptes, les quotes de les targetes de dèbit habituals, les comissions per transferències sense límit i per qualsevol canal… i, per descomptat, no cobrem per l'ingrés de xecs nacionals.

  Podeu consultar la resta d'informació i condicions del programa PER SER TU. També teniu disponible, al peu de pàgina, tota la informació sobre tarifes i comissions.

 • Com puc saber quin és el codi SWIFT (BIC) d'un compte?

  El codi BIC (Bank Identifier Code), també conegut com a codi SWIFT, és una sèrie de vuit o onze caràcters alfanumèrics que identifica una entitat financera o una oficina d'una entitat financera. Per a les vostres transaccions exteriors, és convenient utilitzar, juntament amb l'IBAN, el BIC (Bank Identifier Code) de Bankia (CAHMESMMXXX). L'objectiu d'ambdós estàndards és facilitar-ne el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers.

 • Què és una ordre de prou pèrdues (stop loss)?

  Els stop loss són nivells o punts de venda que un client pot establir sobre una posició de la qual és titular, i serveixen per limitar les pèrdues en una operació de compravenda de valors, quan la cotització d'un valor es troba per sobre d'aquest nivell.

  L'objectiu d'aquest tipus d'ordres és evitar que una operació generi una pèrdua més gran que la que el client vol assumir.

 • Com fer un cobrament de dividends?

  Per fer el cobrament de dividends d'una societat de la qual el client és titular, cal atendre les condicions establertes per la mateixa societat. Per fer-ho el vostre gestor personal us recomanarà l'opció més adequada o avantatjosa.

 • Com puc sol·licitar un préstec per invertir en un nou projecte?

  Poseu-vos en contacte amb el vostre gestor perquè us assessori sobre el finançament més adequada al projecte.

  També, a Bankia En línia i Oficina Móvil, pot consultar i contractar directament la línia de finançament preconcedida de què vostè disposi.

 • Què és un Crèdit Consum Protegit? Quins beneficis té?

  És un préstec en què l'import contractat s'ha de destinar a l'adquisició de béns de consum, productes o serveis com ara electrodomèstics, vehicles, mobles, viatges, etc.

  A més, en la seva modalitat de protegit, incorpora una assegurança que cobreix les contingències d'invalidesa i desocupació, i cobreix fins a 12 quotes del préstec.

 • Què és una Hipoteca Bonificada? Quins beneficis té?

  És una hipoteca que ofereix millors condicions com més vinculació tingueu amb la nostra entitat.

  Així, si teniu la nòmina o pensió, un pla de pensions i assegurances amb Bankia, aconseguiu les millors condicions de finançament per a la compra d'immobles.

 • En què consisteix l'assessorament que em proporciona el meu gestor?

  El seu gestor personal analitza el vostre perfil i necessitats per brindar-vos un assessorament totalment personalitzat. Identifica la inversió que més us interessa, vigilant permanentment l'estat de la vostra cartera i revisant l'evolució de la vostra inversió per adequar-la a la situació econòmica del moment.

 • Com puc rebre el Butlletí?

  Subscrivint-vos-hi des de la nostra pàgina a través d'un senzill procés que no dura més d'un minut.Accés a la subscripció

 • Amb quina periodicitat rebo el Butlletí?

  El Butlletí de Banca Personal us acosta setmanalment la informació més actualitzada dels diversos mercats geogràfics i financers.

 • Puc rebre un extracte integrat amb tots els meus rebuts? Amb quina periodicitat?

  Sí, els nostres clients de Banca Personal reben mensualment un extracte integrat gratuït amb tota la seva informació de correspondència agrupada.

 • Puc aconseguir un avançament de la meva informació fiscal?

  Sí, els nostres clients de Banca Personal, de manera exclusiva, abans del tancament de l'any fiscal, reben informació dels rendiments obtinguts en els productes contractats amb Bankia, perquè puguin planificar la seva fiscalitat amb ajuda del gestor.

 • Pot ajudar-me el meu gestor en el càlcul de les implicacions fiscals de les meves inversions i a optimitzar la seva tributació amb productes?

  El vostre gestor personal us ajudarà a calcular les implicacions fiscals de les vostres inversions, i a optimitzar la vostra tributació amb productes com plans de pensions, fons d'inversió o el Dipòsit Estalvi 5.

 • Com puc posar-me en contacte amb el meu gestor personal?

  Podeu trucar-li directament al telèfon de contacte, o a través de l'Oficina Internet, a la pestanya de Gestor personal, on podeu enviar-li un missatge o sol·licitar-hi una cita. O, si ho preferiu, també podeu enviar-li un SMS.

 • Puc concertar una cita amb el meu gestor en una oficina de Bankia?

  Clar, trucant directament al seu gestor o a través de Bankia En línia, a la pestanya de Gestor Personal.

 • Quines són les funcions principals del meu gestor?

  El vostre Gestor Personal està a la vostra disposició per a qualsevol gestió, i per assessorar-vos d'una manera única i especialitzada sobre els productes i serveis que més us interessen.

 • Quins avantatges fiscals tenen les aportacions realitzades a plans de pensions?

  Un pla de pensions pot suposar un important estalvi fiscal, el qual serà més gran com més gran sigui el nivell de renda del partícip.

  Aquest estalvi es produeix gràcies al fet que l'import de les aportacions redueix la base imposable general de l'IRPF, sempre que obtingui rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

  El límit de l'aportació anual és 8.000 euros i el límit reducció fiscal es fixa en la menor de les quantitats següents: la quantitat aportada o el 30% dels rendiments nets de treball i d'activitats econòmiques percebuts en l'exercici. Addicionalment, si el vostre cònjuge no obté rendiments nets de treball ni d'activitats econòmiques o els obté en quantia inferior a 8.000 euros anuals, podreu reduir de la seva base imposable general de l'IRPF les aportacions realitzades als plans de pensions dels quals el seu cònjuge sigui titular, amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

  Un cop comenci a cobrar el pla de pensions, les quantitats percebudes (prestacions) tenen consideració fiscal de rendiments del treball, per la qual cosa tributen a l'IRPF del partícip/contribuent. Atès que la forma de percebre les prestacions és flexible, és important que us assessoreu sobre quina manera us és més beneficiosa des del punt de vista fiscal.

  En cas de defunció del titular del pla de pensions, els beneficiaris tributaran per les quantitats percebudes com a rendiments del treball en la seva declaració de l'IRPF. No estan subjectes a l'impost sobre successions i donacions.

  Aquesta informació és de conformitat amb la legislació vigent i podria canviar en el futur.

 • Com puc contractar un pla de pensions?

  A la nostra pàgina del portal de plans de pensions, dins la secció d'estalvi i inversió, trobareu tota la informació que necessiteu.

  A través del nostre simulador, en funció de la seva edat, la seva capacitat d'estalvi i les seves expectatives de rendibilitat, podrà conèixer quins són els plans que millor s'adapten a les seves necessitats i enllaçar amb la contractació a través de Bankia En línia.

  Si ho preferiu, també podeu anar a una oficina de Bankia.

 • Com puc fer una simulació d'una hipoteca?

  A la nostra pàgina web podeu accedir a un simulador d'hipoteques que us permetrà saber quina hipoteca s'adapta millor a les vostres necessitats i les despeses associades a la compra de casa vostra.

 • Com calculo la rendibilitat d'un fons d'inversió?

  La rendibilitat d'un fons d'inversió en un període determinat es calcula com el percentatge de variació del valor liquidatiu en la data fi del període i el valor liquidatiu a l'inici de l'esmentat període.

  Si el que volem conèixer és la rendibilitat de les nostres participacions en el fons, és a dir, el percentatge de benefici o de pèrdua que hem obtingut amb els nostres diners invertits, haurem de calcular el percentatge de variació del valor liquidatiu entre la data de subscripció (compra de les participacions) i la data de reemborsament (venda).

 • Com puc cobrar el meu pla de pensions?

  Hi ha diverses maneres per cobrar el que heu estalviat en el vostre pla de pensions, en les prestacions. És recomanable que abans de decidir-vos per una, us assessoreu sobre quina és la que us resulta més beneficiosa des del punt de vista fiscal. Les formes de cobrament són:

  • Capital: Es percep la prestació en un únic cobrament.
  • Rendes financeres: es fixa la quantitat que voleu rebre i la periodicitat fins a la fi del capital acumulat. D'aquesta manera, us beneficieu de la rendibilitat que va generant el fons de pensions amb el capital no consumit. Aquesta fórmula s'adapta a les vostres necessitats econòmiques de cada moment, perquè us permet modificar lliurement els imports i la periodicitat del cobrament.
  • Rendes assegurades: Les quantitats que percebeu es fixen i contracten amb una entitat asseguradora, el que us garanteix el cobrament de la renda en el termini fixat prèviament. Les condicions d'aquesta renda no es poden modificar posteriorment.
  • Cobraments sense periodicitat regular: Es disposa dels diners en forma de pagaments sense una periodicitat establerta.
  • Mixta: es cobra la prestació combinada, una part en forma de capital i una altra en forma de rendes financeres. La combinació de la forma de cobrament es pot modificar lliurement.