Preguntes freqüents

 • Què és una signatura digital i com puc obtenir-la?

  La signatura digital és una clau numèrica entre cinc i vuit caràcters que obtindreu en el moment de contractar el servei. Aquesta clau és necessària per fer determinades operacions en els canals digitals, com per exemple aquelles que requereixin mobilitzacions de fons (transferències, traspassos, pagament d'impostos,…), contractació de productes, modificació de condicions, etc.

  Si en el moment de fer una operació d'aquest tipus no teniu la signatura digital o està bloquejada, podrà crear una nova des de Bankia En línia o des de l'App Mòbil. També podeu desbloquejar la clau de signatura digital en qualsevol Caixer de Bankia introduint alguna de les vostres targetes operatives.

  I, si ho preferiu, també podeu anar a una oficina de Bankia, on us la podran facilitar.

 • Com puc operar en línia?

  Si ja sou client de Bankia podeu donar-vos-hi d'alta des del botó “Accés clients” que trobareu a la capçalera dreta del portal, i després prement el botó “Sol·licitar claus”.

  Si encara no sou client de Bankia, podeu donar-vos-hi d'alta al nostre web accedint al botó “Fes-te'n client” ubicat a la capçalera del portal. O, si ho preferiu, podeu anar a qualsevol de les nostres oficines.

 • Com puc pagar un impost?

  Bankia disposa d'acords amb un gran nombre de companyies de subministraments, financeres, ajuntaments, etc. que permeten fer el pagament dels vostres rebuts i impostos a través dels nostres canals digitals.

  Podeu pagar els rebuts o tributs tant des de la nostra App mòbil de Bankia com des de la nostra Bankia En línia, en què a més podrà consultar nostre Cercador d'emissors.

 • Com puc trobar l'adreça de les oficines de Banca Personal més pròximes?

  A la capçalera del portal disposeu d'un accés directe al Cercador d'oficines i caixers, on podreu trobar l'adreça de l'oficina de Banca Personal més pròxima.

 • Què és el codi IBAN?

  L'International Bank Account Number (o IBAN) és una sèrie de caràcters alfanumèrics que identifiquen un compte determinat en una entitat financera a qualsevol lloc del món. Per a les vostres transaccions exteriors, és convenient utilitzar, juntament amb l'IBAN, el BIC (Bank Identifier Code) de Bankia (CAHMESMMXXX). L'objectiu d'ambdós estàndards és facilitar-ne el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers.

 • Com puc posar-me en contacte amb Bankia?

  A la capçalera del portal teniu un botó de "Atenció al client”, on trobareu els nostres telèfons de contacte i tota la informació sobre els nostres canals d'atenció.

  Si ho preferiu, podeu anar personalment a qualsevol de les nostres oficines de Bankia. Trobeu l'oficina de Bankia més pròxima al Cercador d'oficines disponible a la capçalera del portal.

 • Quines són les comissions principals que cobra Bankia?

  A Bankia hem tret les comissions a tots els nostres clients. Comissions d'administració i manteniment de comptes, les quotes de les targetes de dèbit habituals, les comissions per transferències sense límit i per qualsevol canal… i, per descomptat, no cobrem per l'ingrés de xecs nacionals.

  Podeu consultar la resta d'informació i condicions del programa PER SER TU. També teniu disponible, al peu de pàgina, tota la informació sobre tarifes i comissions.

 • Com puc saber quin és el codi SWIFT (BIC) d'un compte?

  El codi BIC (Bank Identifier Code), també conegut com a codi SWIFT, és una sèrie de vuit o onze caràcters alfanumèrics que identifica una entitat financera o una oficina d'una entitat financera. Per a les vostres transaccions exteriors, és convenient utilitzar, juntament amb l'IBAN, el BIC (Bank Identifier Code) de Bankia (CAHMESMMXXX). L'objectiu d'ambdós estàndards és facilitar-ne el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers.

 • Com puc sol·licitar un préstec per invertir en un nou projecte?

  Poseu-vos en contacte amb el vostre gestor perquè us assessori sobre el finançament més adequada al projecte.

  També, a Bankia En línia i Oficina Móvil, pot consultar i contractar directament la línia de finançament preconcedida de què vostè disposi.

 • Què és un Crèdit Consum Protegit? Quins beneficis té?

  És un préstec en què l'import contractat s'ha de destinar a l'adquisició de béns de consum, productes o serveis com ara electrodomèstics, vehicles, mobles, viatges, etc.

  A més, en la seva modalitat de protegit, incorpora una assegurança que cobreix les contingències d'invalidesa i desocupació, i cobreix fins a 12 quotes del préstec.

 • Què és una Hipoteca Bonificada? Quins beneficis té?

  És una hipoteca que ofereix millors condicions com més vinculació tingueu amb la nostra entitat.

  Així, si teniu la nòmina o pensió, un pla de pensions i assegurances amb Bankia, aconseguiu les millors condicions de finançament per a la compra d'immobles.

 • En què consisteix l'assessorament que em proporciona el meu gestor?

  El vostre gestor personal analitza el vostre perfil i necessitats per brindar-vos un assessorament totalment personalitzat. Identifica la inversió que més us interessa, vigilant permanentment l'estat de la vostra cartera i revisant l'evolució de la vostra inversió per adequar-la a la situació econòmica del moment.

 • Puc aconseguir un avançament de la meva informació fiscal?

  Sí, els nostres clients de Banca Personal, de manera exclusiva, abans del tancament de l'any fiscal, reben informació dels rendiments obtinguts en els productes contractats amb Bankia, perquè puguin planificar la seva fiscalitat amb ajuda del gestor.

 • Quins avantatges fiscals tenen les aportacions realitzades a plans de pensions?

  Un pla de pensions pot suposar un important estalvi fiscal, el qual serà més gran com més gran sigui el nivell de renda del partícip.

  Aquest estalvi es produeix gràcies al fet que l'import de les aportacions redueix la base imposable general de l'IRPF, sempre que obtingui rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

  El límit de l'aportació anual és 8.000 euros i el límit reducció fiscal es fixa en la menor de les quantitats següents: la quantitat aportada o el 30% dels rendiments nets de treball i d'activitats econòmiques percebuts en l'exercici. Addicionalment, si el vostre cònjuge no obté rendiments nets de treball ni d'activitats econòmiques o els obté en quantia inferior a 8.000 euros anuals, podreu reduir de la seva base imposable general de l'IRPF les aportacions realitzades als plans de pensions dels quals el seu cònjuge sigui titular, amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

  Un cop comenci a cobrar el pla de pensions, les quantitats percebudes (prestacions) tenen consideració fiscal de rendiments del treball, per la qual cosa tributen a l'IRPF del partícip/contribuent. Atès que la forma de percebre les prestacions és flexible, és important que us assessoreu sobre quina manera us és més beneficiosa des del punt de vista fiscal.

  En cas de defunció del titular del pla de pensions, els beneficiaris tributaran per les quantitats percebudes com a rendiments del treball en la seva declaració de l'IRPF. No estan subjectes a l'impost sobre successions i donacions.

  Aquesta informació és de conformitat amb la legislació vigent i podria canviar en el futur.

 • Com puc contractar un pla de pensions?

  A la nostra pàgina del portal de plans de pensions, dins la secció d'estalvi i inversió, trobareu tota la informació que necessiteu.

  A través del nostre simulador, en funció de la seva edat, la seva capacitat d'estalvi i les seves expectatives de rendibilitat, podrà conèixer quins són els plans que millor s'adapten a les seves necessitats i enllaçar amb la contractació a través de Bankia En línia.

  Si ho preferiu, també podeu anar a una oficina de Bankia.

 • Com puc fer una simulació d'una hipoteca?

  A la nostra pàgina web podeu accedir a un simulador d'hipoteques que us permetrà saber quina hipoteca s'adapta millor a les vostres necessitats i les despeses associades a la compra de casa vostra.

 • Com calculo la rendibilitat d'un fons d'inversió?

  La rendibilitat d'un fons d'inversió en un període determinat es calcula com el percentatge de variació del valor liquidatiu en la data fi del període i el valor liquidatiu a l'inici de l'esmentat període.

  Si el que volem conèixer és la rendibilitat de les nostres participacions en el fons, és a dir, el percentatge de benefici o de pèrdua que hem obtingut amb els nostres diners invertits, haurem de calcular el percentatge de variació del valor liquidatiu entre la data de subscripció (compra de les participacions) i la data de reemborsament (venda).