Planes de Pensiones Perfilados

  • Quatre opcions per triar la que millor se us adapta

    Amb la combinació idònia d'actius en cada moment en funció del perfil de risc i de la situació dels mercats internacionals

  • Plans de pensions adaptats als diferents perfils de risc. Diversificació geogràfica i de tipus d'actiu. Gestió dinàmica i flexible d'actius.

Què són?

Quatre plans de pensions perquè trieu el que millor s'adapta en funció del vostre perfil de risc i l'edat:

Filosofia d'inversió

L'equip gestor selecciona, en funció de la situació econòmica en què ens trobem, els actius amb millors expectatives en cada moment per a cada perfil de risc. L'equip de gestió està format per professionals amb una experiència mitjana superior a 10 anys i més de 4.600 milions d'euros en gestió.

La gestió dinàmica i flexible de dos actius com renda fixa i renda variable, els rendiments a llarg termini dels quals tendeixen a compensar-se, aporta consistència i solidesa a les carteres.

Àmplia diversificació tant geogràfica com a per tipus d'actiu, que resulta bàsica per reduir i controlar el risc.
Pot veure una comparativa de plans de pensions perfilats (PDF, 73 kB) en aquest document.

 

 

Dades font interna a 31/07/15. El document de Dades fonamentals per al partícip (DFP) es troba disponible al públic a www.bankiapensiones.es. Rendibilitats passades no garanteixen resultats futurs.
*La volatilitat és una mesura estadística del grau de fluctuació de la rendibilitat en un període de temps. Més volatilitat suposa un més alt nivell de risc de l'actiu.
Indicador de riscos plans perfilats: quantifica el perfil de risc del pla a través de la volatilitat històrica en els últims cinc anys.
Bankia és l'entitat dipositària i promotora. Bankia Pensiones és l'entitat gestora.