Deute Públic

La incertesa limita el recorregut alcista de la tir dels bons core

Les bones dades econòmiques als EUA, la pujada dels actius de risc i l'aparent disposició del BCE a seguir avançant en la normalització de la política monetària han constituït un entorn idoni per a un repunt intens de les tiris. Tanmateix, el moviment registrat ha estat modest, demostrant que les incerteses en l'escenari global (Itàlia, emergents, tensions comercials) són suficientment importants com perquè es mantingui una significativa pressió de la demanda cap als actius refugi.

Per això, creiem que serà difícil que, a curt termini, la tir a 10 anys dels EUA superi el 3% i la d'Alemanya el 0,55%. D'altra banda, ha continuat el càstig sobre el deute italià pel desconcert que segueix generant el nou govern i pel molt possible tancament del QE aquest any, tan inoportú actualment per a Itàlia. La tir del seu bo a 2 anys ha pujat 57 pb i el termini a 10 anys l'ha fet en 38 pb, superant novament el 3%. La notícia positiva és que no s'ha produït efecte contagi sobre el bo espanyol; és més, en les subhastes celebrades aquesta setmana s'ha recollit un gran interès inversor.

Font: Bankia Estudis