Deute Públic

La tir dels EUA hauria de consolidar abans de superar el 3%

S'acumulen els arguments favorables a les pujades de les tiris. La inflació està sent el factor amb més ressonància, però tan important o més és l'augment de l'oferta neta de títols en el mercat, especialment als EUA, que hauria de propiciar un augment de la prima per termini i liquiditat, que segueix en nivells històricament baixos. El senyal de major despesa fiscal per als propers anys (segons el pressupost per a 2018 i 2019 i el futur pla d'infraestructures) està provocant revisions a l'alça en les previsions de creixement i unes perspectives de majors necessitats d'emissió, en un moment en què la Fed està reduint les seves compres d'actius.

En aquest context, la tir a 10 anys estatunidenc ha arribat a superar el 2,90%, portant a l'alemanya a tocar el 0,80%, dins un tendència alcista que està lluny de concloure. Malgrat això, la proximitat de resistència rellevants (3% en el bo americà), l'enorme sobrevenda i divergències baixistes en alguns indicadors ens fan pensar en pugui prendre's un descans abans d'afrontar la superació d'aquests nivells.

á

Font: Bankia Estudis