Deute Públic

La tir a 2 anys dels EUA està en màxims de 2008

La caiguda dels actius de risc i l'“embús” de la reforma fiscal als EUA mantenen al deute sense definir tendència. L'excepció a aquesta situació la tenim en els terminis curts de la corba estatunidenc, de la qual tir del bo a 2 anys acumula una pujada de 45 pb des de setembre i se situa per damunt de l'1,70 %. Les sòlides dades publicades durant els últims dies han intensificat aquest moviment alcista.

En aquest context, sembla interessant comprovar quin seria el seu valor just i, segons les nostres estimacions, se situaria al voltant del 2 %, sota la hipòtesi de que la prima per liquiditat es manté estable en els nivells actuals. El problema és que, igual que ocorre en el termini a 10 anys, se situa en nivells inferiors a la seva mitjana històrica, per la qual cosa qualsevol sorpresa negativa, en un context de retirada d'estímuls monetaris, provocarà la seva ampliació, empenyent més a l'alça les llencis.

Font: Bankia Estudis