ELS EUA

Riscos a l'alça sobre les expectatives de creixement

La publicació dels dos principals indicadors d'activitat de maig (treball i enquestes empresarials ISM) desembarassen definitivament els dubtes i són consistents amb ritmes de creixement del PIB superiors al 3,0% anualitzat. L'economia va crear més llocs de treball de l'esperat (223.000 davant 159.000 l'abril, revisat a l'alça), la taxa d'atur va caure des de 3,9% fins a 3,8% (mínim des de l'abril de 2000) i les vacants de treball se situen en màxims històrics i ja superen al nombre de sol·licitants. També les enquestes ISM van superar les expectatives, tant en els sectors manufacturers (58,7 des de 57,3) com a la resta de sectors (58,6 des de 57,7), i la lectura per components és consistent amb majors pressions sobre els costos i amb dificultats de l'oferta per alinear-se amb la demanda. A més, l'efecte riquesa seguirà impulsant al consum privat. La riquesa neta de les famílies va augmentar un 1,0% el 1T18, fins a superar els 100 bilions de dòlars, màxim històric i gairebé set vegades l'ingrés disponible (6,5 vegades el 2006, màxim del cicle anterior).

D'altra banda, el dèficit comercial va retrocedir l'abril un 2,1%, fins a 46.200 milions de dòlars des de 47.200 milions, gràcies a un increment del 0,3% de les exportacions (incloent un xifra rècord de petroli) i a un descens del 0,2% de les importacions.

Font: Bankia Estudis