ELS EUA

La inflació comença a preocupar

La inflació anual va romandre estable el gener, tant la general (2,1%) com la subjacent (1,8%), decebent les expectatives de consens, que descomptaven una caiguda en ambdós casos. A més, el fort creixement mensual que han acumulat els preus en els últims tres mesos (proper al 4,0% anualitzat, en termes ajustats d'estacionalitat) reforça les expectatives dels mercats financers que les tensions inflacionistes van en augment. En qualsevol cas, el registre de gener amb prou feines modifica l'escenari previ: la inflació augmentarà en els propers mesos, encara que el farà de forma gradual i continguda (2,4%-2,6% estimat a mitjan any) i no hauria d'alterar els plans actuals de la Fed: per ara, no veiem un risc destacable que pugi els tipus ni més ni més ràpid de l'esperat, considerant que les mesures tendencials seguiran per sota o en línia amb el seu objectiu.

Coincidint per aquesta major preocupació per la inflació, les últimes dades d'activitat de gener han decebut: van caure tant les vendes detallistes (-0,3% vs 0,0%) com la producció industrial (-0,1% vs 0,4%). En qualsevol cas, les perspectives per a l'economia durant aquest any són molt favorables. De fet, l'increment de la despesa fiscal, recollit en els pressupostos per als anys fiscals 2018-19 ha obligat a revisar a l'alça les previsions de creixement del PIB: esperem que l'economia creixi a ritmes trimestrals en el rang 2,4%-2,8% anualitzat el 2018, 0,3 p.p. per damunt de les previsions anteriors, en mitjana.

Font: Bankia Estudis