Interbancari

El BCE anuncia el tancament del QE sense inquietar als mercats

El BCE l'ha fet novament; ha donat un nou pas en la normalització de la política monetària i ha aconseguit moderar les previsions de tipus del mercat, evitant un impacte negatiu sobre les tiris, malgrat haver reconegut que s'ha reduït la incertesa al voltant de la inflació. L'efecte de la reducció del volum del seu programa de compres d'actius fins a 15.000 milions des de setembre i el seu tancament a partir de desembre l'ha més que compensat amb l'afirmació que els seus tipus d'interès “clau” no canviaran, almenys fins a l'estiu de 2019. Considerem que l'ambigüitat i cautela al voltant dels tipus pretenia evitar una reacció negativa per part dels mercats, en un nou esforç del BCE per gestionar la corba de tipus. Malgrat això, seguim sense descartar que faci una pujada prèvia del tipus de la Facilitat de Dipòsit fins a-0,25% per fer simètric el corredor de tipus, cosa que, en definitiva, només suposaria un ajust tècnic que cada vegada sembla més necessari.

Pel que fa a la Fed, ha pujat el seu tipus d'interès com s'esperava i ha millorat la seva visió sobre l'economia. Pel que fa a les seves perspectives de tipus, encara que s'han revisat a l'alça, el moviment ha estat molt modest (en mitjana, 4-5 pb anuals). Això ha permès atenuar els temors d'algun sector del mercat sobre una Fed més hawkish.

Font: Bankia Estudis