Interbancari

El BOE més disposat a un enduriment monetari

Les recents tensions registrades en la borsa i el seu impacte sobre la riquesa dels agents han portat als inversors a qüestionar-se si els bancs centrals podrien moderar el ritme a què tenien previst normalitzar les seves polítiques monetàries. El primer a revelar les seves intencions ha estat el Banc d'Anglaterra, que ha celebrat la seva reunió de febrer, i, lluny de donar un pas endarrere, s'ha mostrat disposat a endurir la seva política monetària abans i de forma alguna cosa més intensa del que es preveu. La preocupació per la inflació, en un context de gran fortalesa de l'economia mundial, explica aquest canvi en el to del seu discurs, però també la consideració que, malgrat la volatilitat dels mercats, les condicions financeres segueixen sent molt expansives. Els futurs sobre el Libor de la lliura a 3 mesos han repuntat 10 pb i cotitzen per a maig una pujada del tipus base.

Font: Bankia Estudis