Interbancari

La tendència a l'alça del Libor del dòlar no afluixarà

S'han produït nombroses declaracions de membres del Fed durant la setmana, sobresortint, clarament en nombre, aquells que afavoreixen una nova pujada de tipus en la seva reunió de desembre, fet que el mercat cotitza ja amb una probabilitat del 100 %. Encara que aquestes declaracions no han tingut un impacte apreciable en el mercat, en ajustar-se al que ha esperat, els tipus d'interès interbancaris mantenen una tendència alcista que ha portat al Libor del dòlar a 1 any a pujar més de 20 pb en els dos últims mesos i situar-se l'1,90 %, màxims des de 2009.

Creiem que la probabilitat de que aquesta tendència es prolongui en el temps és important, ja que les discrepàncies entre les perspectives descomptades pel mercat per al tipus del Fed i les previsions del banc central segueixen sent àmplies: el primer cotitza un rang màxim en aquest cicle per al tipus de referència de l'1,75 % - 2,00 %, mentre que el Fed el situa el 2,75 % - 3,00 %.

Font: Bankia Estudis