Renda variable

ÚLTIMES RECOMANACIONS DESTACADES

Informació elaborada per GVC Gaesco BEKA

Preus de tancament del 16/03/2018

EBRE FOODS. La setmana passada vam publicar un informe d'actualització de la companyia. En ell, revisem les estimacions i la valoració amb un augment del +22.2% fins a 22.6 EUR/acc. vs. 18.5 EUR/acc., anteriors. La valoració està sustentada en el posicionament líder al món, sent l'1r en el sector de l'arròs i 2n en pasta amb una estratègia multi-marca. A més, el baix cost, versatilitat i conveniència de l'oferta de producte són tres factors que fan que estigui present en l'alimentació diària del consumidor.

A això cal sumar el nou posicionament en alimentació biològica que pensem serà una de les palanques de creixement de la companyia, ajudada en el replantejament dels hàbits de consum amb un consumidor cada vegada més responsable del que adquireix que permet incrementar el consum per cápita tant a Espanya (:25 EUR), Europa (:50 EUR) i EE.UU. (:85 EUR), principals mercats de la companyia (:92% de les vendes 2017). Pel costat financer, la companyia està sanejada amb un palanquejament estimat per a 2018e de 1.3x DN/EBITDA (incloent la recent compra de Bertagni).

A més, comptaria amb capacitat financera de 430mEUR per continuar amb el creixement inorgànic, principalment en matèria d'alimentació saludable. En les nostres estimacions incloem un CAGR durant el període 2017-20e de +2.8% en vendes i 3.3% a EBITDA, amb millora gradual de marges.

A preus actuals de cotització, ofereix un potencial del +10.8% i modifiquem la nostra recomanació de Neutral a Acumular.

 

INDITEX. Malgrat que en el sector retail existeix una fortíssima competència (últimament hem vist fort caigudes de marges amb l'objectiu de mantenir quota de mercat), tanmateix, ITX continua sent capaç de batre al sector i no acosta de l'evolució operativa.

Tot això gràcies a la flexibilitat del seu model de negoci i a les diferents iniciatives que està duent a terme. A més, no creiem que hagi tocat sostre i que continua havent-hi grans oportunitats de creixement global (Amèrica, Àsia, Europa, etc.) però que haurem de vigilar de prop l'evolució de les divises, que és el principal factor que podria perjudicar (fora de l'abast de la companyia).

En aquest sentit, H&M va publicar trading update de les vendes durant el 1T18 (desembre-febrer). les vendes netes del Grup (excloent IVA) van assolir els 46,181mSEK fet que suposa una evolució del-1.7% vs. 46,985mSEK 2016. Si eliminem l'efecte divisa, les vendes es van mantenir planes a/a. Tenint en compte que la xarxa botigues físiques va augmentar un +8% (4,743 botigues feb’18 vs. 4,393 botigues feb’17) el creixement comparable del període se situaria >-5%. Això, posa de manifest el model de negoci diferenciador d'ITX que li permet imposar-se a la resta del sector.Per tant, amb una valoració teòrica de 35.5 EUR/acc., a preus actuals de cotització, ofereix un potencial del +37.2% i reiterem la nostra recomanació de Comprar.

 

FERROVIAL. Hem revisat les nostres estimacions per a la companyia amb una lleugera baixada del nostre preu objectiu des dels 20.9 EUR/acc. fins als 20.1 EUR/acc. (-3%). Retallem novament les nostres estimacions en construcció i serveis assumint un marge EBIT del 2.3% en construcció i un marge EBITDA del 2% en Amey a l'espera de conèixer l'impacte que tindrà la nova sentència al contracte de Birmingham.

Igualment hem empitjorat la nostra valoració de la 407 ETR un-9% per pitjor tipus de canvi i un major WACC. Destaquem l'evolució de les managed lanes i la recuperació del trànsit a la resta d'actius. Mantenim la nostra recomanació d'Acumular en un moment en què s'incrementa el nombre de nous projectes en mercat i on esperem vengen notícies positives de l'entrada en explotació de dos nous ML el 2018 (NTE35W, I77).

En termes de caixa esperem una sortida de 512mEUR i 427mEUR fruit de les inversions i cert deteriorament de WC, encara que la posició de caixa en la matriu continua sent sòlida (828mEUR/400mEUR).

A preus actuals de cotització, el valor té un potencial alcista del +17.4% i reiterem la nostra recomanació d'Acumular.