Renda variable


ÚLTIMES RECOMANACIONS DESTACADA
Informaciķ elaborada per GVC Gaesco BEKA

Preus de tancament de 13/10/2017

 

BANC SANTANDER. La setmana passada, la direcció de l'entitat espanyola va presentar una actualització de la seva estratègia 2016-2018e, que es resumeix en un objectiu per a la ràtio RoTE’18e que millora al 11.5 %vs. 11 % anterior. A més, es va anticipar que pròximament es presentarà un nou pla estratègic.

La nostra impressió és positiva i creiem que el banc no tindrà problemes a assolir aquests objectius. En relació amb l'adquisició de Banc Popular es va comentar que no es van trobar sorpreses inesperades.

A Espanya es preveu que el Rodi millori fins al 13 %i que a Portugal se situï el 20 %, en ambdós casos amb millora d'eficiències. Pel costat de Latam, seguirà sent un dels principals catalitzadors de creixement, amb perspectives positives fins i tot tenint en compte riscos potencials.

Europa també evoluciona de forma positiva per assolir els objectius estratègics. Tanmateix, l'objectiu Rodi en UK per a 2018e ens sembla baix (9-10%). En el mateix sentit, SCF que va reportar un Rodi del 14.7% i l'objectiu se situa el 13 %.

Destaquem també, que es manté el pagament de dividend en accions encara que es reitera que l'objectiu és que el pagament sigui totalment en efectiu.

Finalment, l'objectiu de generar capital se situa en +40pbs/any i que en 2018e la ràtio FL Capital Total alcance el 14.5 %.

Amb una valoració teòrica de 7.1 EUR/acc., a preus actuals de cotització, ofereix un potencial del +27.6 % i reiterem la nostra recomanació de Comprar.

 

XARXA ELÈCTRICA D'ESPANYA. La utility espanyola estaria en negociacions per a la compra d'Hispasat, si eventualment Abertis o el seu nou propietari, decidissin la desinversió en l'actiu.

De la possible operació destaquem:

1) la companyia va reprendre una política de diversificació el 2014 amb dues adreces: (a) nous negocis i (b) presència internacional; per la qual cosa la compra d'Hispasat aprofundiria en aquesta estratègia de diversificació.

2) recents valoracions de l'equity de l'actiu el situarien en 0.91bnEUR amb un deute de c. 300mEUR (EV 1.2bnEUR). Si tenim en compte que REE va tancar 1H17 amb un deute net de 4.7bnEUR i considerant que el finançament s'efectuaria totalment amb deute addicional, la ràtio DN/EBITDA passaria de 3.3x 2016 a 3.5x 2017e sent un nivell assumible per a la utility i respectant l'objectiu estratègic (max. 4.5x). A més, la ràtio FFO/DN seguiria per damunt del 20 %.

3) una altra dada a destacar és que Hispasat i REE compta amb un accionista en comú, el SEPI amb un 20 % de REE i un 7.4 % d'Hispasat.

4) pel que fa a dades operatives Hispasat genera uns ingressos de 229mEUR i un EBITDA de 175mEUR amb evolució estable i visible de creixement. En termes d'EV/EBITDA, l'operació s'acostaria a 6.85x, inferior a la cotització de REE (c 9.5x) i de passades transaccions on no són estranys ràtios de doble dígit.

Tenint en compte l'anterior, la transacció ens semblaria raonable per encaix estratègic, operatiu i financer dins el grup. Amb una valoració de 24 EUR/acc., a preus actuals de cotització, ofereix un potencial del +31.3%. Reiterem la nostra recomanació de comprar.

 

MASMOVIL. El CEO de la companyia, Meinrad Spenger, va concedir una entrevista en premsa.

Entre els punts destacats que es van tractar destaquem:

1) esperen superar el guidance d'EBITDA recurrent de 200mEUR i podria revisar-se a l'alça en els propers resultats del 3T17.

2) de moment no tenen en compte el repartiment de dividend però no tanquen la porta en el futur atès que actualment la companyia està enfocada en el creixement orgànic amb l'ampliació la seva base de clients. A més el CEO va destacar que no esperen realitzar nou M&A en el mitjà termini i que no descarten considerar certa remuneració a l'accionista en 2019e.

3) reducció de la ràtio de palanquejament tenint en compte la conversió de bons, encara que Providence ostenta actualment un 18% del capital, no podrà transformar en accions el seu bo convertible en els propers dos anys.

4) encara que hi ha la possibilitat de que el valor entrés a IBEX 35, de moment esperen continuar cotitzant en el Mercat Continu.

5) increment d'inversors institucionals i fons en el seu accionariat. Recentment Fidelity va declarar un 3.4 % del capital passant a ser el primer accionista institucional de l'operadora.

Per tant, notícies positives en el que fa referència a revisió de guidance d'EBITDA recurrent a l'alça i increment de visibilitat després del pas al continu. Amb una valoració teòrica de 75 EUR/acc., a preus actuals de cotització, ofereix un potencial del +16.8 % i reiterem la nostra recomanació d'Acumular.