Renda variable


ÚLTIMES RECOMANACIONS DESTACADA
Informaciķ elaborada per GVC Gaesco BEKA

Preus de tancament del 08/12/2017

 

IIAG. Es van publicar bones dades d'activitat del mes de novembre d'AIG, destacant:

1) trànsit (RPK): +7 % (vs. +4.4 % del mes anterior) i l'any +3.7 %;

2) capacitat (ASK): +4.7 % (vs. +2.7 % del mes anterior) i l'any +2.5 %;

3) Ocupació: millora de +1.8pts (vs. +1.4pts mes anterior) i acumulat +0.9pts l'any fins al 82.7 %; i

4) trànsit premium: +7.3 % (vs. +4.4 % mes anterior).

Són bones dades del mes estanc atès que la demanda continua millorant respecte al mes anterior i amb la capacitat molt ajustada l'any. Recordem l'alentiment en capacitat de Vueling per a la curta ràdio a Europa. Això és positius per:

1) factors d'ocupació molt positius amb creixement de gairebé +2pts; i

2) suport a la tendència de creixement del RASK en moneda constant.

D'altra banda, la companyia va anunciar la finalització del programa de recompra d'accions, adquirint un total de 75m d'accions (3.52 % del capital) a un preu mitjà del 6.7 EUR/acc. i que seran amortitzades durant els propers dies.

Finalment, IAG va crear un nou pla de pensions de contribució definida en substitució dels actuals plans de pensions de benefici definit i contribució definida, amb l'objectiu d'afrontar l'augment de costos per provisions. L'impacte dependrà dels acords de transició que cada empleat seleccioni. Nosaltres tenim en compte en valoració més de 4bnEUR per dèficit de pensions per tant qualsevol acord que redueixi aquest passiu tindrà un impacte positiu.

Per tant, notícies positives per al valor que donen suport la nostra recomanació positiva d'Acumular. Amb una valoració teòrica de 8 EUR/acc., a preus actuals de cotització, ofereix un potencial del +10.3 %.

 

LAR ESPAÑA. La setmana passada la companyia va celebrar una reunió amb analistes. De la reunió ressaltem:

1) contracte de gestió/retribució equip directiu: està satisfeta amb la gestió externa i espera arribar a un acord per prorrogar l'acord de gestió sense necessitat de què venci el contracte, descartant la gestió interna;

2) dividend: es manté l'objectiu del 5 % sobre el NAV en termes ordinaris. Hi ha la possibilitat d'un dividend extraordinari després de la venda de Lagasca el 2018, encara que subjecte a les possibles oportunitats de creixement;

3) pla estratègic 2018-2021: inclou desinversions de 380mEUR, 296mEUR en capex/desenvolupament i 220mEUR de noves inversions. Esperen un augment anual del +14 % en el NRI amb una ocupació del 97 % i creixement del NAV del +8 %;

4) compressió de yields: veuen certa compressió addicional en alguns actius retail el 2017; i

5) veuen el comerç en línia com una oportunitat més que com un risc. A diferència del que ha passat en EE.UU., Espanya té menor densitat de centres comercials i més moderns amb un mix de negoci més equilibrat.

El guidance donat per a 2017 està en línia amb les nostres estimacions i sense novetats pel que fa a temes rellevants. Mantenim el nostre PO de 9.97 EUR/acc., encara que reduïm lleugerament el NAV18 per menors plusvàlues. A preus actuals de cotització, ofereix un potencial del +12.4 %. Reiterem la nostra recomanació de comprar.

 

INDITEX. La major companyia tèxtil presentarà resultats dels 9M17, el proper 13 de desembre abans de l'obertura del mercat. Malgrat el bon començament del 3T17, anunciat durant la presentació de resultats del 1S17, les altes temperatures registrades en bona part d'Europa en els mesos de setembre i octubre tindran un efecte negatiu en l'evolució de les vendes. A més, l'apreciació de l'EUR vs. USD seguirà exercint pressió. Projectem un creixement del +9.1 % 9M17 amb un augment del +4.9 % 3T17 i del +5 % subjacent durant els primers nou mesos de l'any. A més, aquesta apreciació de la divisa juntament amb l'augment dels costos operatius vinculats a l'expansió de la superfície comercial comportarà a una pèrdua de-0.4pp tant del marge brut com del marge EBITDA.

Per tant, esperem “fluixos” resultats del 3T17. En aquest sentit, hem ajustat les nostres estimacions lleugerament que ens porten un nou PO de 39 EUR/acc. (-0.5 % vs. 39.2EUR/acc, anteriors) i mantenim la nostra recomanació de Comprar, destacant:

1) altes oportunitats de creixement en aquells mercats en què està menys present;

2) millors marges que els seus principals competidors amb què afrontar la forta competència; i

3) balanç sanejat amb caixa neta de 7.3bnEUR, estimada per a 2017. A preus actuals de cotització, ofereix un potencial del +25.5 %.