Renda variable

ÚLTIMES RECOMANACIONS DESTACADES

Informació elaborada per GVC Gaesco BEKA

Preus de tancament del 13/07/2018

FERROVIARI. Destaquem el fort creixement operatiu de l'autopista 407 ETR després de la publicació dels resultats del 1S18.

Aquest és el principal actiu de Ferroviari, representant un 51% de l'equity estimat. De manera afegida, esmentar l'excel·lent evolució de l'EBITDA de la companyia (+11,4%, +12,1% el 2017), suportat en el creixement de tarifes i trànsit. Pel que fa al creixement del trànsit en l'esmentada autopista (+2,2%, +2,5% en 1T2018, +2,5% el 2017), aquest queda per damunt de les nostres estimacions per a 2018 (+1,1%). El creixement de les vendes de la companyia ascendeix al 10%, gràcies igualment al creixement de l'ingrés mitjà, sent la nostra estimació per a 2018 de +9,3%. El benefici net també s'eleva un +6,7%. S'anuncia a més el tercer dividend pagador el 2018 (CAD 0,302/acc. vs. 0,277 juliol 2017 – augment del 9%).

El 2017 es van abonar quatre dividends (amb un augment del +6,9% respecte a 2016).Els bons resultats de la 407 ETR motivats per un augment tant de tarifes com de trànsit, unit al creixement de dividends derivat d'una gran evolució de l'EBITDA, a preus actuals de cotització ens situa en un potencial alcista del +13.1%, reiterant la nostra recomanació d'Acumular.

 

IBERDROLA. Avangrid, la filial d'Iberdrola als EUA, ha tancat una línia de crèdit per import de 2.500 mEUR per a projectes d'energia renovable als EUA, del qual cost estarà lligat a la reducció d'emissions. Aquest finançament verd, de caràcter més tou, donarà com a resultat un finançament atractiu i flexible per a un pla d'inversions en energies renovables que és clau per a la companyia. Destacar que durant el període 2018-2022, Iberdrola destinarà 32.000 mEUR a inversions, dels quals un 37% estaran dirigits a renovables, i un 38% als EUA. Així, dels 11.500 mEUR que invertirà en renovables, un 31% (3.600 mEUR) es destinaran als EUA. Amb un deute net de la companyia a tancament del 1T18 de 33.131 mEUR, amb un cost mitjà del 3,59%, valorem positivament el tancament d'aquesta línia de crèdit de cara al cost de finançament de les inversions en energia renovable als EUA. Aquesta estratègia ja està donant els seus fruits i per exemple durant el primer semestre de 2018 la producció amb energies renovables ja va aportar un 47% de tota la generació de l'empresa.

Seguim positius en el valor, amb un potencial alcista de +18.3% i una recomanació d'Acumular, ja que pensem que el risc de pujada de tipus als EUA i Europa està descomptat, i que el risc de canvi de regulació a Espanya està limitat per la seva diversificació geogràfica.

 

BBVA. La setmana passada, l'entitat va completar la venda de la seva participació del 68,91% a BBVA Xile a The Bank of Nova Scotia.Aquesta operació es valora en USD 2.200m, i la companyia preveu generar una plusvàlua neta d'EUR640m, amb un impacte positiu en el capital d'aproximadament 50pb, que es veuran reflectits en els comptes del 3T2018.Aquesta notícia va en línia amb el ja anunciat el desembre que ens manté en la nostra recomanació de comprar, amb un potencial de revaloració del +50.8%. Cal recordar a més que, fa un mes i mig, Moody’s va pujar el rating del deute sènior a llarg termini de BBVA a A3 des de Baa1, en considerar que la probabilitat d'impagament del deute sènior de BBVA és baixa i confia que BBVA complirà els seus plans de finançament a mitjà termini, que tenen en compte refinançaments d'EUR9.000m de venciments en cèdules hipotecàries i deute sènior.

De moment els bancs espanyols segueixen pressionats en cotització, pel retard en la pujada de tipus a Europa i en els casos amb exposició a emergents, per la depreciació de les divises d'aquests mercats.