UEM

El refredament es prolonga el 2T18

El decebedor comportament l'abril dels indicadors d'activitat introdueix riscos a la baixa per al creixement del 2T18. A Alemanya, les comandes van tornar a caure amb força (-2,5% vs-1,1%), les exportacions van corregir part de l'augment previ (-0,3% vs 1,8%) i la producció industrial va retrocedir amb intensitat (-1,0% vs 1,7%), caiguda que es replica a França, encara que en menor quantia (-0,5 vs-0,4%). Per tant, les dades confirmen el que ja venien anticipant les enquestes: és poc probable que l'economia de la regió pugui reactivar-se el 2T18 i superar la desacceleració del 1T18 (0,4% trimestral vs 0,7% en el 1T17-4T17). A més, els últims aranzels introduïts per l'administració Trump representen un factor de risc en el mitjà termini per a la indústria de la regió.

Font: Bankia Estudis