UEM

Alemanya segueix destacant positivament

La revisió del PIB del UEM confirma que el creixement del 3T17 va ser del 0,6 % trimestral, després del 0,7 % del 2T17. Per països, destaca el renovat dinamisme d'Alemanya que, superant les expectatives, va créixer un 0,8 % i encadena els tres trimestres més expansius des de 2011. Després de la dada, revisem a l'alça el creixement previst per a Alemanya el 2017, fins a 2,5 % (2,3 % anterior) i augmenten els riscos a l'alça per a la previsió de 2018 (2,0 %). Itàlia també va sorprendre a l'alça (0,5 % vs 0,3 % 2T17), per la qual cosa revisem el creixement previst per a 2017 en +0,1 p.p., fins a 1,5 %; i per a 2018 en +0,2 p.p. fins a 1,3 %.

Font: Bankia Estudis