ELS EUA

L'economia s'està refredant en línia amb l'esperat

Els últims indicadors confirmen el refredament de l'economia cap a taxes del 2,0%-2,5% anualitzat en el curt termini. Es tracta encara de ritmes dinàmics, però existeix un elevat sentiment de vulnerabilitat, degut principalment al fort deteriorament dels actius de risc el desembre. En l'economia real, l'únic senyal negativa rellevant, fins ara, ha estat l'empitjorament de la confiança empresarial: les enquestes ISM van descendir de forma generalitzada el desembre, especialment en el cas del sector manufacturer (54,1 vs 59,3), que va registrar la major caiguda en més de deu anys. També, el tancament de l'administració, que va camí de ser la més llarga de la història, ha afegit més incertesa. En qualsevol cas, el risc de recessió a curt termini roman contingut, com a mostra el fort repunt en la creació de llocs de treball el desembre (312.000 vs 176.000).

A més, el to més flexible que està adoptant el president de la Fed i els rumors d'una major entesa entre ELS EUA i la Xina en les seves converses per rebaixar la tensió comercial han permès una recuperació en els mercats de risc, ajudant a relaxar els temors sobre l'escenari.

Font: Bankia Estudis