Espanya

L'entorn exterior debilita les perspectives

L'economia va mantenir el 2018 el to expansiu, encara que amb una lleugera desacceleració, per l'esgotament d'impulsos com el preu del petroli i l'empitjorament de la demanda externa: el PIB va créixer al voltant del 2,5% (+3% anterior). L'activitat es va basar en la demanda interna, en un context d'intensa creació de llocs de treball (+564.000 afiliats), en contrast amb el debilitament de la demanda externa, donats el menor ritme del comerç mundial i el refredament dels nostres socis. La debilitat de les exportacions s'està deixant sentir en la producció industrial, que el novembre va anotar una intensa caiguda (-2,6% interanual). En aquest context, per bé que el saldo exterior s'està reduint, se segueix generant capacitat de finançament (1,5% del PIB anual fins al 3T18 vs 2,2% el 2017).

El deteriorament de l'entorn exterior, al costat de l'esgotament d'uns altres impulsos (despesa embassada, turisme, estímuls monetaris), ens porta a retallar la previsió de PIB per a 2019, una dècima fins al 2,2%; no obstant això, se seguirà creant treball i la situació econòmica de les famílies es veurà afavorida per l'avenç dels salaris reals i les rendes.

Font: Bankia Estudis