Espanya

Es mantenen les perspectives favorables

El Banc d'Espanya manté la seva previsió de PIB per a 2018 en el 2,7%, i eleva la de 2019 una dècima fins al 2,4%, per l'impacte positiu de les mesures fiscals i la depreciació esperada de l'euro, parcialment compensat per l'encariment del petroli i un menor avenç dels mercats d'exportació. Entre els riscos presents en aquest escenari, assenyala, entre altres, les dificultats en el procés de despalanquejament del sector públic, cosa que podria danyar la confiança dels agents. En aquest sentit, el deute de les AA.PP. va trencar el 1T18 el camí descendent de l'any passat: va augmentar mig punt fins al 98,8% del PIB, superant l'objectiu del Programa d'Estabilitat per al conjunt de l'exercici (97%).

D'altra banda, la pujada del preu del petroli es va traslladant a la inflació, que va repuntar amb força el maig, un punt fins al 2,1%, la taxa més alta en 13 mesos. El diferencial amb la UEM se situa en 0,2 punts, el més alt des de nov-17, i la subjacent augmenta tres dècimes fins a l'1,1%. Després d'aquesta dada, elevem lleugerament la previsió d'inflació: tancarà l'any en l'entorn del 2% (1,8% de mitjana anual).

Font: Bankia Estudis