Informes d'actualitat financera

Butlletí diari de mercats

Informació diària dels principals índexs de referència, divises i deute públic..

Butlletí setmanal economicofinancer

Els esdeveniments més rellevants de la setmana resumits pels nostres analistes.

Li pot interessar...

  • Bankia Estudis

    Accés a tots els informes sobre anàlisi econòmica, mercats i sistemes financers i informes sectorials

  • El bloc de Bankia

    Conegui el nostre bloc amb articles d'actualitat, consells i recomanacions.

  • Informació financera de Bankia

    Tota la informació rellevant de la nostra entitat a la seva disposició.