Condicions de privacitat

Bankia, SA us informa que les vostres dades personals recollides en aquest formulari seran tractades i, si escau, incorporades a bases de dades sota la responsabilitat de Bankia, amb domicili social al carrer Pintor Sorolla 8, 46002 València, i CIF A-14010342, amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud i posterior remissió dels informes als quals us subscriviu. Les dades personals sol·licitades són obligatòries, per la qual cosa, si no es faciliten, Bankia no podrà facilitar-vos la informació sol·licitada. Vós, titular de les dades, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que procedeixin, acreditant la vostra identitat, a l'adreça de correu electrònic protecciondedatos@bankia.com o a l'apartat de correus núm. 61076 Madrid 28080, indicant "LOPD-drets ARCO.