Bankia Banca Privada Moderado

 • Nivell de risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Menys risc

  Més risc

 • Categoria

  Renda fixa mixta

 • En l'any

  13/09/2019

  3,96

 • Rendibilitat anual (*)

  • 2019

   3,96

  • 2018

   -4,81

  • 2017

   2,38

  • 2016

   -0,42

  • 2015

   1,78

  • 2014

   2,23

  • 2013

   7,01

  • 2012

   5,67

  • 2011

   -1,18

  • 2010

   3,21

  • 2009

   9,08

  • 2008

   -9,87

  • 2007

   1,25

  • 2006

   3,88

  • 2005

   7,81

  • 2004

   5,78

  • 2003

   6,79

Alertes de liquiditat

 • El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.
 • El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.