SICAVs

Reunió. Sicavs
 • SICAVs de Retorn Absolut

Societats d'inversió de capital variable

Bankia Banca Privada li ajuda a triar el vehicle d'inversió que millor s'adapta al seu perfil i necessitats. Li assessorem sobre SICAV Espanyola i SICAV de Fons

 • SICAV de Fons

  Inverteixi els seus actius en aquest tipus de societats d'inversió, amb l'assessorament que només Bankia Banca Privada pot oferir-li.

 • SICAV Espanyola

  Participar en una societat d'inversió pot ser una de les formes més rendibles d'invertir els seus actius, amb avantatges econòmics i fiscals.

Nostres SICAVs Institucionals de Retorn Absolut

Descobreixi nostres SICAVs i trobi, al costat del seu gestor de patrimoni, el vehicle d'inversió perfecte per a vostè

 • Lloriga Inversions 2015 SICAV

  De perfil més conservador, persegueix obtenir rendibilitats estables en el temps amb un estricte control de la volatilitat.

 • Inversions Financeres Badia, SICAV, SA

  De perfil més dinàmic, persegueix obtenir retorns atractius amb un risc limitat acord a les expectatives de rendibilitat.

 • Què és una SICAV?

  Una SICAV és una societat d'inversió, que pot invertir en nombrosos tipus d'actius en funció de la seva naturalesa, i amb una política d'inversió flexible i adaptada als objectius dels seus socis.

  Existeixen diverses tipologies de SICAV, que pot consultar en la nostra pàgina SICAVS, per la qual cosa cal comptar amb un assessorament especialitzat per trobar l'estructura idònia.

 • Quins avantatges fiscals ofereix una SICAV?

  Les SICAVS ofereixen una avantatjosa fiscalitat a la pròpia societat en la gestió dels seus actius, i té un tractament específic per als socis, en funció la diferent tipologia de SICAV, que pot consultar en el nostre espai SICAVS.