Accés clients

Accediu al simulador

 

Accediu a la completa gamma de plans de pensions de Bankia

Plans de pensions

Guia de plans de pensions

Si teniu dubtes sobre els plans de pensions, consulteu la nostra guia o poseu-vos en contacte amb el vostre gestor de patrimoni.

 • Planificació patrimonial i fiscal

  Una planificació patrimonial i fiscal completa us permetrà gaudir més de la jubilació.

 • Actualitat econòmica i financera

  Per comptar amb la millor informació per preparar el futur, subscriviu-vos als nostres informes.

 • banca privada

  Us ajudem a planificar la vostra jubilació? Parlem-ne

 • Es disposa dels diners en forma de pagaments sense una periodicitat establerta.

  Cobraments sense periodicitat regular: es cobra la prestació combinada, una part en forma de capital i una altra en forma de rendes financeres. La combinació de la forma de cobrament es pot modificar lliurement.

  • Quins avantatges fiscals tenen les aportacions realitzades a plans de pensions? Mixta:
  • Addicionalment, si el vostre cònjuge no obté rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques o els obté en quantia inferior a 8.000 euros anuals, pot reduir de la seva base imposable general de l'IRPF les aportacions que faci als plans de pensions dels quals el vostre cònjuge sigui titular amb el límit màxim de 2.500 euros anuals. Un pla de pensions pot suposar un important estalvi fiscal. Aquest estalvi es produeix gràcies al fet que l'import de les aportacions redueix la base imposable general de l'IRPF, sempre que obtingui rendiments del treball o d'activitats econòmiques. és 8.000 euros i el límit reducció fiscal es fixa en la menor de les quantitats següents: la quantitat aportada o el 30% dels rendiments nets de treball i d'activitats econòmiques percebuts en l'exercici.
  • Atès que la forma de percebre les prestacions és flexible, és important que us assessoreu sobre quina manera us és més beneficiosa des del punt de vista fiscal. El límit de l'aportació anual , les quantitats percebudes (prestacions) tenen consideració fiscal de rendiments del treball, per la qual cosa tributen a l'IRPF del partícip/contribuent.
  • del pla de pensions, els beneficiaris tributaran per les quantitats percebudes com a rendiments del treball en la seva declaració de l'IRPF. Un cop comenci a cobrar el pla de pensions
  • Aquesta informació és de conformitat amb la legislació vigent i podria canviar en el futur. No estan subjectes a l'impost sobre successions i donacions. En cas de defunció del titular
 • El vostre gestor de patrimoni us assessorarà en tot moment per optimitzar la tributació dels vostres plans de pensions.

  Vegeu totes les preguntes freqüents

  Obert (fons):

  Aportacions empresarials: tipus de fons de pensions caracteritzat per poder canalitzar les inversions d'altres fons de pensions. No requereix, per a la seva constitució, un patrimoni inicial mínim per al seu desenvolupament financer correcte.

  Són les contribucions econòmiques que faran el promotor i/o els partícips, en els casos i formes que, de conformitat amb la normativa vigent, estableixi el pla de pensions respectiu.són les contribucions econòmiques que fa el promotor d'un pla de pensions de sistema d'ocupació Aportacions:

  Oficines Vegeu tot el glossari Oficines

  Gestió de patrimoni

  Planificació patrimonial i fiscal

 • Estalvi per a la vostra jubilació

  SICAV Altres alternatives d'inversió

 • Aportaciones Empresariales:

  Son las contribuciones económicas que realiza el promotor de un Plan de Pensiones de sistema de empleo

 • Aportaciones:

  Son las contribuciones económicas que se realizarán por el promotor y/o por los partícipes, en los casos y formas que, de conformidad con la normativa vigente, establezca el respectivo Plan de Pensiones.