Bankia Protegit Renda 2017

 • Nivell de risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Baix

  Alt

 • Categoria

  Garantits

 • L'any

  21/09/2017

  -0,75

 • Rendibilitat anual

  • 2017

   -0,75

  • 2016

   -0,8

  • 2015

   0,32

  • 2014

   5,42

  • 2013

   9,54

  • 2012

   6,42

  • 2011

   5,2

Alertes de liquiditat

 • El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.
 • El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.