Bankia Protegido Renta 2018

 • Nivell de risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Menys risc

  Més risc

 • Categoria

  Garantits

 • L'any

  15/06/2018

  -0,78

 • Rendibilitat Anual (*)

  • 2018

   -0,78

  • 2017

   -1,56

  • 2016

   -0,15

  • 2015

   0,82

  • 2014

   7,37

  • 2013

   10,64

  • 2012

   4,28

  • 2011

   7,74

  • 2010

   -5,46

  • 2009

   1,05

  • 2008

   4,6

  • 2007

   2,15

  • 2006

   -0,76

  • 2005

   1,93

  • 2004

   5,35

  • 2003

   3,12

Alertes de liquiditat

 • El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.
 • El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.