Bankia Rent

 • Nivell de risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Menys risc

  Més risc

 • Categoria

  Renda fixa curt termini

 • L'any

  25/05/2018

  -0,73

 • Rendibilitat Anual (*)

  • 2018

   -0,73

  • 2017

   -0,76

  • 2016

   -0,89

  • 2015

   -0,54

  • 2014

   0,43

  • 2013

   1,23

  • 2012

   2,18

  • 2011

   1,04

  • 2010

   -0,56

  • 2009

   0,16

  • 2008

   2,56

  • 2007

   2,46

  • 2006

   1,46

  • 2005

   0,76

  • 2004

   0,72

  • 2003

   0,98

  • 2002

   2,03

  • 2001

   3

  • 2000

   2,57

  • 1999

   0,54

  • 1998

   4,81

Alertes de liquiditat

 • El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.
 • El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.