Fons d'inversió: Bankia Banca Privada Garantía Euríbor, FI

 • Categoria

  GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

 • Nivell de risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Menys risc

  Més risc

 • En l'any

  18/07/2019

  5,55

 • Rendibilitat anual (*)

  • 2019

   5,55

  • 2018

   -3

  • 2017

  • 2016

  • 2015

  • 2014