Fons d'Inversió: Bankia Garantizado Euríbor, FI

 • Categoria

  GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

 • Nivell de Risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Menor Risc

  Major Risc

 • de l'any

  18/09/2019

  8,5

 • Rendibilitat Anual (*)

  • 2019

   8,5

  • 2018

   -3,12

  • 2017

   -

  • 2016

   -

  • 2015

   -

  • 2014

   -