Fons d'Inversió: Bankia Garantizado Euríbor, FI

 • Categoria

  GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

 • Nivell de risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Menor Risc

  Major Risc

 • L'any

  16/02/2018

  1,12

 • Rendibilitat Anual (*)

  • 2018

   1,12

  • 2017

  • 2016

  • 2015

  • 2014

  • 2013