Fons d'Inversió: Bankia Garantizado Euríbor II, FI

 • Categoria

  GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

 • Nivell de Risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Menor Risc

  Major Risc

 • de l'any

  18/07/2019

  4,57

 • Rendibilitat Anual (*)

  • 2019

   4,57

  • 2018

   -1,44

  • 2017

  • 2016

  • 2015

  • 2014