Fons d'Inversió: Bankia Garantizado Euríbor II , FI

 • Categoria

  GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

 • Nivell de risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Menor Risc

  Major Risc

 • L'any

  16/01/2018

  0,49

 • Rendibilitat anual

  • 2018

   0,49

  • 2017

  • 2016

  • 2015

  • 2014

  • 2013