SICAV

Reunió. SICAV
 • SICAV de retorn absolut

Societats d'inversió de capital variable

Bankia Banca Privada us ajuda a escollir el vehicle d'inversió que millor s'adapta al vostre perfil i necessitats. Us assessorem sobre SICAV espanyola i SICAV de fons

 • SICAV de fons

  Invertiu els vostres actius en aquest tipus de societats d'inversió, amb l'assessorament que només Bankia Banca Privada pot oferir-vos.

 • SICAV Espanyola

  Participar en una societat d'inversió pot ser una de les formes més rendibles d'invertir els seus actius, amb avantatges econòmics i fiscals.

Les nostres SICAV institucionals de retorn absolut

Descobriu les nostres SICAV i trobi, juntament amb el vostre gestor de patrimoni, el vehicle d'inversió que més us escau

 • Loriga Inversiones 2015 SICAV

  De perfil més conservador, persegueix obtenir rendibilitats estables en el temps amb un control estricte de la volatilitat.

 • Inversiones Financieras Bahía, SICAV, SA

  De perfil més dinàmic, persegueix obtenir retorns atractius amb un risc limitat acord a les expectatives de rendibilitat.

 • Què és una SICAV?

  Una SICAV és una societat d'inversió, que pot invertir en nombrosos tipus d'actius en funció de la seva naturalesa, i amb una política d'inversió flexible i adaptada als objectius dels seus socis.

  Hi ha diverses tipologies de SICAV, que podeu consultar a la nostra pàgina SICAVS, per la qual cosa cal comptar amb un assessorament especialitzat per trobar l'estructura idònia.

 • Quins avantatges fiscals ofereix una SICAV?

  Les SICAV ofereixen una avantatjosa fiscalitat a la mateixa societat en la gestió dels seus actius, i té un tractament específic per als socis, en funció de la diferent tipologia de SICAV, que podeu consultar al nostre espai SICAVS.