Accés clients

SICAV Espanyola

Vós podeu crear i participar en una Societat d'Inversió en Capital Variable (SICAV) de la forma més còmoda, amb l'ajuda de Bankia Banca Privada.

La SICAV és una societat en què pot augmentar o disminuir fins a 10 vegades el capital inicial, mitjançant la venda o compra de les seves pròpies accions.

 

Algunes característiques bàsiques d'una SICAV espanyola són:

 

Capital mínim de <span class="tiny-bold"><strong>2,4 milions d'euros</strong></span>.

 

 • 2,4 milions d'euros
 • Cotització al
 • Mínim de 100 accionistes
 • Fiscalitat

La SICAV gaudeix, com a Institució d'Inversió Col·lectiva, d'un <span class="tiny-bold"><strong>tipus fix de l'1% en el impost de societats</strong></span> sobre el rendiment obtingut durant el període impositiu.

tipus fix de l'1% en el impost de societats

 

<span class="tiny-bold"><strong>Persones físiques</strong>:</span>

 

 • els guanys patrimonials derivats de la transmissió de les accions de la SICAV tributen a l'IRPF a la base imposable de l'estalvi al tipus del 19% pels primers 6.000 ¬, del 21% entre 6.000,01 ¬ i 50.000 ¬ i al 23% a partir de 50.000,01 ¬, independentment del període de generació. 19% pels primers 6.000 ¬, del 21% entre 6.000,01 ¬ i 50.000 ¬ i al 23% a partir de 50.000,01 ¬
 • les rendes positives generades s'integren a la base imposable de l'impost de societats. Persones jurídiques:

La creació d'una SICAV requereix nombrosos passos i procediments en què Bankia Banca Privada us gestiona tots els tràmits:

Sol·licitud de denominació social al Registre Mercantil Central.

 

 • Autorització del projecte d'estatuts.
 • Atorgament d'escriptura pública i inscripció al Registre Mercantil.
 • Sol·licitud d'admissió a cotització i inscripció en el Registre d'Institucions d'Inversió Col·lectiva de la
 • .CNMVComissió Nacional del Mercat de ValorsCNMV
 • Mostra la llista de SICAV >

 

banca privada