SICAV Espanyola

SICAV Espanyola

Vós podeu crear i participar en una Societat d'Inversió en Capital Variable (SICAV) de la forma més còmoda, amb l'ajuda de Bankia Banca Privada.

 

La SICAV és una societat en què pot augmentar o disminuir fins a 10 vegades el capital inicial, mitjançant la venda o compra de les seves pròpies accions.

 

Algunes característiques bàsiques d'una SICAV espanyola són:

 

 • Capital mínim de 2,4 milions d'euros.
 • Cotització al MAB.
 • Mínim de 100 accionistes abans de l'admissió a cotització.
 • Gestió de la societat a través d'un consell d'administració.

Fiscalitat

La SICAV gaudeix, com a Institució d'Inversió Col·lectiva, d'un tipus fix de l'1% en el impost de societats sobre el rendiment obtingut durant el període impositiu.

 

En el cas dels accionistes, hem de diferenciar entre persones físiques i jurídiques.

 

 • Persones físiques: els guanys patrimonials derivats de la transmissió de les accions de la SICAV tributen a l'IRPF a la base imposable de l'estalvi al tipus del 19% pels primers 6.000 ?, del 21% entre 6.000,01 ? i 50.000 ? i al 23% a partir de 50.000,01 ?, independentment del període de generació.
 • Persones jurídiques: les rendes positives generades s'integren a la base imposable de l'impost de societats.

Procediment de constitució

La creació d'una SICAV requereix nombrosos passos i procediments en què Bankia Banca Privada us gestiona tots els tràmits:

 

 • Sol·licitud de denominació social al Registre Mercantil Central.
 • Autorització del projecte d'estatuts.
 • Atorgament d'escriptura pública i inscripció al Registre Mercantil.
 • Sol·licitud d'admissió a cotització i inscripció en el Registre d'Institucions d'Inversió Col·lectiva de la CNMV.
 • Aprovació i admissió a cotització per la Societat Rectora del MAB.

 

Mostra la llista de SICAV >