Lloriga SICAV

Conegui al gestor de Lloriga SICAV

Francisco Javier Serrano Roldán

Gestor Sénior de SICAVs a Bankia Fons

Compta amb 19 anys d'experiència en Mercats Financers, els deu últims gestionant mandats de retorn absolut a Bankia.

Javier va iniciar la seva carrera professional com auditor a Deloitte. El 1996 es va incorporar el departament d'Anàlisi d'Urquijo Borsa SVB, del qual posteriorment va ser director. L'any 2005 comença la seva carrera a Bankia com a Responsable de la cartera pròpia invertida en renda variable. Des de l'any 2013 és Gestor Sénior de sicavs a Bankia Fons, especialitzat en gestió multiactiva amb objectius de retorn absolut i estricte control del risc.

Evolució de la SICAV

 

Comentari del gestor

Des de la nostra última carta als accionistes el mes de juny, hem assistit en els mercats a la forta caiguda que va propiciar el resultat del referèndum favorable al Brexit i a la posterior recuperació durant els mesos de juliol i agost, que ens ha deixat en nivells molt semblants al vist just abans del referèndum.

Com bé sabem, el El Regne Unit va votar sortir-se de la Unió Europea, malgrat el que pronosticaven les enquestes i les cases d'apostes. El resultat a favor del Brexit va ser del 51,9 %, amb una participació del 72 %. Es tracta d'un fet històric, sense precedents i amb conseqüències imprevisibles. Aquesta decisió marca l'inici d'un camí molt complicat i, sobretot, molt incert per al Regne Unit, tant en l'àmbit polític com en l'econòmic i financer. La Unió Europea s'enfronta a aquests mateixos problemes, encara que en una escala, probablement, menor.

Com afrontem en la cartera el dia del referèndum (23 de juny)? Decidim afrontar aquesta jornada lleugerament llarga de risc, confiant que la probabilitat estava més inclinada cap a la permanència. No obstant això, teníem comprades força cobertures via opcions per si es produïa el Brexit. També havíem decidit cobrir bona part de l'exposició a la lliura esterlina i mantenir oberta l'exposició al dòlar, que va acabar actuant de refugi. Tot això ens va permetre atenuar força l'enfonsament dels mercats tal com es pot apreciar en la gràfica que mostrem al principi de l'article.

Seguim pensant que el nostre posicionament previ al referèndum era l'adequat, encara que, vist amb perspectiva, el vertader problema va venir després.Una vegada conegut el resultat del referèndum, decidim vendre les companyies potencialment més exposades al Brexit i posar-nos lleugerament curts en termes nets de renda variable a través de la venda de futurs en Eurostoxx 50 i S&P-500. Estàvem convençuts que el Brexit afegiria molta incertesa política i econòmica en un moment ja de per si complicat. Tanmateix, no va ser així. En aquest moment preferim fer una aposta clarament defensiva davant el risc d'un potencial shock en els mercats, que finalment no es va produir, tot i saber que això ens impediria capitalitzar convenientment una reacció a l'alça del mercat.

Per què el mercat ha reaccionat bé durant l'estiu quan després del Brexit prevèiem que podíem tenir un estiu convuls? Bàsicament per la millora de la percepció macroeconòmica i perquè tres grans incerteses obertes de tipus polític (Brexit, eleccions a Espanya i eleccions en EE.UU.) han perdut pes. A saber:

  • Els índexs de sorpreses macroeconòmiques s'han situat en terreny positiu durant l'estiu, tant en EE.UU. com a Europa. A la Xina i als països emergents, aquests índexs segueixen en negatiu, encara que també han millorat. És de destacar, en EE.UU., la gran fortalesa del consum, el mercat laboral i la confiança empresarial.
  • Aquestes dades, juntament amb algunes declaracions de tipus polític, han facilitat que el mercat comenci a cotitzar un escenari de recuperació de creixement i estabilització a mitjà termini, basat en impulsos fiscals, plans d'infraestructures i abandonament de polítiques de tipus zero.
  • D'altra banda, els Bancs Centrals han seguit intervenint, per la qual cosa el mercat ha seguit operant amb una certa “xarxa de seguretat”. Després del Brexit, el Banc d'Anglaterra va sorprendre amb una política d'estímuls molt més agressiva del que ha esperat ja que, a part de baixar els tipus en 25pb com s'esperava, va anunciar un QE de 60.000 M.GBP per als vinents 6 mesos. D'altra banda no s'espera que el Fed pugi tipus fins a la seva reunió de desembre (probabilitat cotitzada del 52 %). La probabilitat assignada a setembre és només del 24 %.
  • Pel que fa als resultats empresarials, les companyies nord-americanes han sorprès favorablement en beneficis (-3 % vs-7 % estimats) i ingressos (+0,5 % vs +0,3 % estimats) a un consens amb estimacions molt conservadores.
  • En clau interna, les eleccions generals a Espanya del 26-J van eliminar molta pressió, ja que, encara que encara no s'hagi format Govern, el mercat descompta que no hi haurà un executiu liderat per forces populistes.
  • En contra de la nostra idea, la preocupació pel Brexit ha cedit enormement en un termini molt breu. La nova primera ministra, Theresa May, està endarrerint l'apel·lació a l'article 50 i en el seu nou govern hi ha una “facció tova” partidària del model noruec. Hammond (Ministre d'Economia) demana mesures per esmorteir l'efecte del Brexit, una fulla de sortida que permeti al Regne Unit l'accés al mercat únic i concessions per protegir la City.
  • L'altre gran factor d'incertesa fins a final d'any, les eleccions presidencials en EE.UU., també ha perdut focus per al mercat atès que els problemes interns del Partit Republicà i els excessos de Trump, semblen allunyar a aquest de la Casa Blanca. Clinton guanya per més de sis punts en les enquestes, cosa que implica una probabilitat de victòria del 79 %. L'aspirant demòcrata no entusiasma l'electorat, però en principi, la seva victòria tindria conseqüències positives per al mercat en general per aparèixer com a moderada, predictible i no apostar pel proteccionisme.

Un fet molt destacable del mes d'agost és que, malgrat que els grans índexs de renda variable (per països) amb prou feines s'hagin mogut, sí que ha hagut moviments molt destacables a nivell sectorial. Això s'ha pogut veure sobretot en les últimes sessions del mes. A Europa, hem vist avenços importants en bancs, químiques, construcció i assegurances, mentre que s'han vist caigudes de similar calibre en farmàcia, recursos bàsics i utilities.

Aquest clar relleu sectorial (cícliques a l'alça vs defensives a la baixa) ha vingut propiciat per una expectativa de majors rendibilitats en els tipus d'interès (empenyent bancs i assegurances) i expectatives d'estímul fiscal (empenyent a construcció i industrials). Atès que el mercat estava posicionat de forma molt defensiva després del Brexit, aquest canvi ha forçat un tancament de curts en els sectors cíclics que ha exagerat el moviment.

L'altre gran canvi que es percep en el mercat de renda variable és de tipus tècnic. En els sectors de caràcter més cíclic (bancs, recursos bàsics, químiques, industrials), així com en el DAX alemany, que solen anticipar-se als moviments generals del mercat, es pot apreciar com s'estan trencant canals baixistes o es confirmen figures de canvi de tendència. De consolidar-se aquest moviment, el mercat podria estar deixant endarrere la tendència baixista iniciada l'abril de l'any passat. De moment, ens hem posicionat augmentant una mica el risc en renda variable i, en particular, en el sector bancari, on fins ara amb prou feines teníem exposició. El sector bancari és encara el de pitjor comportament l'any (-21 % YTD), però comencen a canviar algunes coses, particularment la idea de que el regulador podria alleujar la pressió sobre el sector en el futur, i de que el volum de crèdit pot créixer en virtut de diferents polítiques econòmiques, expansió fiscal i augment de la inversió en infraestructures.

Fins a la redacció d'aquest informe (tancament del 6 de setembre), la performance del començament d'any ençà en la SICAV és del-1,7 %, davant caigudes del-6%/-7% en la renda variable europea i lleu guanys en renda fixa. La volatilitat diària de la cartera des del seu naixement segueix per sota del 5%, és a dir, gairebé cinc vegades menys de què es pot observar en els índexs borsaris.

Després dels últims moviments, la nostra inversió neta en renda variable (tenint en compte les cobertures) és del 21 %. En l'àmbit de la renda fixa, en els últims tres mesos hem incorporat la cartera dos ETF, un d'ells de high yield europeu, i un altre de bons americans lligats a la inflació.