Condicions de privacitat

Bankia, SA us informa que les vostres dades personals recollides en el aquest formulari es tractaran i, si escau, incorporades a bases de dades sota la responsabilitat de Bankia, amb domicili social a carrer Pintor Sorolla, núm. 8, 46002 de València, i CIF A-14010342, amb la finalitat de poder gestionar la vostra consulta i posterior comunicació per facilitar-vos la informació sol·licitada. Les dades personals sol·licitades són obligatòries, per la qual cosa, si no es faciliten, Bankia no podrà facilitar-vos la informació sol·licitada.

Vostè, titular de les dades, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat que procedeixin, acreditant la seva identitat, en la direcció protecciondedatos@bankia.com, en l'Apartat de Correus núm. 61076 - Madrid 28080, ref. “Protecció de Dades” o en qualsevol oficina per escrit.