Condicions de privadesa

Bankia, SA l'informa de que les seves dades personals recollides en l'aquest formulari seran tractats i, si escau, incorporats a bases de dades sota la responsabilitat de Bankia, amb domicili social a carrer Pintor Sorolla Nº8, 46002 València, i CIF A-14010342, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud i posterior remissió del butlletí a què se subscriu. Les dades personals sol·licitades són obligatoris, per la qual cosa, de no facilitar-se, Bankia no podrà facilitar-li la informació sol·licitada. Vostè, titular de les dades, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que procedeixin, acreditant la seva identitat, a l'adreça de correu electrònic protecciondedatos@bankia.com o a l'apartat de correus núm. 61076 Madrid 28080, indicant "LOPD-drets ARCO”.