Confirming

 • Servei integral de gestió i finançament

  del pagament a proveïdors

 • Facilita als proveïdors una font addicional de finançament. Evita costos d'emissió de xecs/pagarés. Millora les teves condicions amb proveïdors

Gestiona íntegrament de manera àgil, senzilla i eficient els pagaments als teus proveïdors. Confirming Bankia ofereix un servei pel qual t'allibera de totes les tasques administratives dels pagaments que has de fer als teus proveïdors, oferint a aquests la possibilitat d'aportar-los liquiditat mitjançant la bestreta d'aquests pagaments.

Modalitats de Confirming Bankia

Confirming Estàndard: gestió de pagament de les factures. Bankia envia als teus proveïdors les notificacions de pagament a favor acompanyats d'una oferta de bestreta de les factures. Els proveïdors poden optar per sol·licitar la bestreta de les factures o esperar al seu cobrament a venciment.

Confirming amb Postfinançament: es considera una variable del Confirming Estàndard. En aquest cas, arribat el venciment de la factura l'emissor (client de Bankia) sol·licita un ajornament de pagament a Bankia.

Confirming Pagament Immediat: l'emissor fa el pagament a la vista al proveïdor independentment de la data de venciment de la factura. Bankia li finança aquest pagament a la vista. D'aquesta manera podràs obtenir un descompte per pagament immediat.

Característiques principals

Les bestretes sol·licitades en comptes Bankia quedaran abonats en el moment de la sol·licitud.

Si ja ets client de Bankia, ingressa en el teu Bankia En línia Empreses per a:

 • Consultar les notificacions de pagament i les ofertes de finançament que hagin estat emeses al teu favor.
 • Sol·licitar la bestreta de les factures de forma individual o global (bestreta automàtic).
 • Actualitzar les teves dades bàsiques.

Si encara no ets client de Bankia accedeix a Confirming Proveïdor per a:

 

Avantatges del producte

 • Fidelitza la relació amb els teus proveïdors oferint-los una font de liquiditat en condicions avantatjoses
 • Estalvia costos administratius i financers per manipulació de documents
 • Optimitza el control i planificació de les necessitats financeres
 • Evita les incidències ocasionades per la domiciliació de rebuts
 • Reforça la teva imatge davant els proveïdors
 • Homogeneïtza el teu sistema de pagaments a proveïdors
 • Possibilitat de fer tota la gestió des de la teva oficina a través d'Oficina Internet Empreses

Preguntes freqüents

¿Puc anul·lar ordres? Es poden anul·lar sempre que el proveïdor NO les hagi anticipat.

¿Com es poden informar els meus proveïdors sobre unes factures? A través del Centre d'Atenció a Proveïdors (CAP) en el telèfon 902 931 560, a Bankia En línia Empreses per a clients i Bankia En línia per a no clients.

¿Puc obtenir algun tipus de compensació econòmica pels finançaments disposats? Sí, en funció del grau d'utilització es pot establir un percentatge de repartiment.