Descuento Comercial

  • Possibilitat de consultar i anticipar les factures

    que t'hagin comunicat els teus clients

  • Informació detallada de les teves factures. Finançament 100% de les teves factures. Cobreix les necessitats de finançament.

Avantatges del Descompte Comercial Agrari

Sabem com n'és, d'important, tenir liquiditat en el teu dia a dia.

Despeses, pagaments, factures i un llarg etcètera que lastra el circulant de cooperatives, emmagatzemistes, empreses agroalimentàries en general i agricultors.

D'aquí la importància de tenir una línia de Descompte Comercial Agrari específica per gestionar-ne les particularitats. A través del descompte comercial pots anticipar i fer líquids els teus drets de cobrament (rebuts, lletres, factures, certificacions, etc.) sense haver d'esperar que vencin.

I, Per què et convé una línia de Descompte Comercial?

  • Bankia s'encarrega de fer totes les gestions per al cobrament del valor nominal d'aquests crèdits als seus clients.
  • Obtens recursos i liquiditat a mesura que et cal, ja que pots anar presentant el paper comercial segons la teva planificació de fluxos entre cobraments i pagaments.
  • Disposant d'una línia de descompte oberta, els fons es poden disposar d'una forma ràpida, ja que només cal presentar els crèdits que s'han de descomptar.
  • Condicions econòmiques adaptades: si destines la liquiditat obtinguda de la remesa descomptada a fer pagaments als teus productors agropecuaris, obtindràs un tipus de descompte bonificat.