Riscos empresarials

Empresari parlant pel mòbil
 • Contractació de divises a Bankia En línia Empreses

Bankia cobreix el risc de tipus de canvi de les teves operacions en divisa

Per a pagaments relacionats amb importacions i cobraments derivats d'exportacions

 

 • En qualsevol moment, a través de Bankia En línia Empreses.
 • De manera segura i immediata.
 • Consulta l'històric de contractacions realitzades.
 • Descàrrega en línia el justificant de cada contractació.

Som especialistes en empreses


 • Bankia posa a disposició de la teva empresa productes a mida per a la gestió de risc de tipus d'interès dels teus finançaments.

 • Disposem d'un ampli ventall de productes i estratègies dissenyades a la teva mida que permeten limitar el risc de tipus de canvi en els mercats d'spot, forward i d'opcions. A més, pots contractar fàcilment les teves compra/vendes de divisa a termini i canvis de comptat en Bankia Online Empresas.

 • Protegeix el patrimoni personal dels administradors socials davant de reclamacions per perjudicis causats a la societat, als accionistes o a tercers que siguin conseqüència d'errors de gestió.

 • Assegurança destinada a cobrir els danys que pugui patir l'empresa després d'un sinistre o la responsabilitat civil en què pugui incórrer, protegint així, el patrimoni de l'empresa i la continuïtat de la teva activitat.

 • Assegura els perjudicis econòmics derivats de l'obligació de l'empresa a indemnitzar com a conseqüència de la responsabilitat civil en què hagis incorregut pels danys causats a tercers mitjançant culpa o negligència.

 • Sistema d'estalvi previsió a llarg termini amb importants avantatges fiscals tant per a l'empresa com per als treballadors.

 • Les solucions més flexibles que s'adapten en tot moment al conveni col·lectiu o disposició equivalent, i asseguren una adequada exteriorització de les obligacions legals de l'empresa amb els seus empleats en situacions de defunció o invalidesa permanent.

 • Un sistema de jubilació anticipada permet donar solucions als excedents de plantilla, quan siguin d'edat avançada, en crear una sèrie de complements a les prestacions públiques per tal de mantenir un determinat nivell salarial del treballador.

Posem a disposició de la teva empresa altres productes

 • Plans de pensions d'ocupació

  Sistema d'estalvi previsió a llarg termini amb importants avantatges fiscals tant per a l'empresa com per als treballadors.

 • Assegurances de col·lectius de salut

  Protegeix la salut dels teus treballadors amb una garantia sanitària completa.

 • Assegurança de crèdit

  Permet a les empreses que venen a crèdit cobrir les seves vendes contra el risc d'impagament.

 • Quines són les principals mesures de previsió empresarial disponibles a Bankia?

  A Bankia disposem de plans de pensions d'ocupació.

  Un pla de pensions d'ocupació és un sistema d'estalvi-previsió a llarg termini promogut per una pime o empresa per als seus empleats. Per ser partícip d'un pla de pensions d'ocupació que promou un promotor, el requisit imprescindible és l'existència de relació laboral amb aquest promotor.

 • Quins avantatges fiscals tenen els plans de pensions d'ocupació?

  Els plans de pensions d'ocupació gaudeixen d'una favorable tributació:

  • Per a l'empresa: les contribucions que fa l'empresa són una despesa deduïble en l'impost sobre societats, però és imprescindible que s'imputin fiscalment, aquestes contribucions, al treballador.
  • Per als partícips: les contribucions del promotor incrementen la base de cotització a la Seguretat Social. Les contribucions rebudes del promotor tenen un efecte neutre en la base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques (les contribucions s'imputen fiscalment com un rendiment del treball però al seu torn redueixen la base imposable de l'IRPF en la mateixa quantia). D'altra banda, les aportacions efectuades pel mateix partícip redueixen la base imposable de l'IRPF. El total de les aportacions/contribucions té un límit de 8.000 euros. La desgravació fiscal serà el menor d'aquests dos imports: la quantitat aportada (amb un límit de 8.000 euros) o el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.
  • Les aportacions que no puguin ser objecte de reducció per excedir el límit relatiu del 30% podran ser reduïdes en els 5 exercicis següents.
 • Quins són els principals derivats de Bankia?

  Els principals derivats de tipus d'interès que comercialitza Bankia són caps i IRS o swaps.