Avals

  Un Aval és un compromís de garantia de compliment d'una obligació sense haver d'avançar cap quantitat al beneficiari..

  En aquesta operació no existeix desemborsament per part de Bankia, per bé que, existeix un compromís formal davant un possible incompliment.

  Nosaltres garantim que compleixis amb el teu compromís.

  L'aval pot tenir data de venciment (nominal o efectiu) o ser indefinit.

  Existeixen diferents tipus d'aval, que a continuació detallem:

  • Avals Tècnics: Bankia respon de l'incompliment dels compromisos no econòmics que hagi adquirit la teva empresa, com la participació en concursos i subhastes, el bon funcionament de maquinària, fiances de licitació, execucions d'obres o subministraments, o recursos davant l'Administració.
  • Avals Econòmics: Dins els avals econòmics, podem distingir dues modalitats. Per un costat aquells que garanteixen el pagament en compravenda de tota mena de béns de mercat interior, fraccionament de pagament d'impostos, sumes lliurades anticipadament, obligacions davant duanes, Hisenda, tribunals, i davant uns altres organismes públics. Per un altre, aquells que garanteixen la devolució de crèdits, préstecs o de qualsevol altre tipus de facilitat creditícia que puguis tenir davant tercers.

  Els avals normalment són a primer requeriment.

  Des de Bankia podem oferir-te garanties a nivell mundial. Podràs gestionar amb nosaltres tant les teves operacions d'àmbit nacional com internacional.

  Els intervinents que concorren en les operacions d'Aval són els següents:

  • Bankia com a Avalador
  • Tu com Avalat (Client de Bankia)
  • Beneficiari de l'Aval, persona o empresa amb què adquireixes el compromís.

   

  Avantatges

  T'oferim un Aval per a cadascuna de les teves necessitats. Permetent que contractis amb nosaltres el producte que més s'adapti a la teva empresa.

  Amb un aval es garanteix el compliment d'obligacions contretes, sense necessitat d'avançar fons.

  Disposem dels mitjans més avançats per emetre els avals en el menor temps possible, agilitzant les teves negociacions i aportant seguretat a les teves operacions comercials.

  Els avals emesos per Bankia gaudeixen de prestigi a l'àmbit nacional i internacional.

  El cost de sol·licitar i obtenir un aval sol ser inferior al de sol·licitar un préstec o immobilitzar diners.

  T'oferim un aval per a cadascuna de les teves necessitats. La garantia de Bankia et permetrà agilitzar les teves negociacions amb tercers.

  Si necessites més informació posa't en contacte amb nosaltres i et facilitarem l'assessorament que necessitis.

   

  Preguntes més freqüents:

  Quin termini té un aval?

  Un aval pot tenir venciment efectiu o nominal, o pot ser indefinit.

  En cas de tenir venciment nominal, es requereix que per a la cancel·lació de l'aval es torni el mateix, mentre que el venciment efectiu, arribada la data de venciment, l'aval es considera cancel·lat amb caràcter general.

  ¿Quines comissions té un aval?

  Les comissions a aplicar són per:

  • L'obertura de l'operació: un únic pagament en el moment de la formalització de l'operació, calculada com un percentatge sobre l'import sol·licitat.
  • La formalització o entrega de l'aval: un únic pagament en el moment de l'entrega de l'aval, calculada com un percentatge sobre la quantia de l'aval.
  • El risc: pagament periòdic trimestral, es calcula com un percentatge sobre l'import avalat fins a la cancel·lació de l'aval.

  En línies d'aval, s'aplica una comissió trimestral de disponibilitat sobre el saldo mitjà no disposat de la línia d'avals concedida.

  ¿Es pot sol·licitar un preaval?

  Sí, en els casos en què necessitis un preaval, Bankia et podrà facilitar aquest document, en què es farà constar la teva disposició favorable a l'emissió d'un aval definitiu.