Col·lectives de vida risc

Les solucions més flexibles que s'adapten en tot moment al conveni col·lectiu o disposició equivalent, i asseguren una adequada exteriorització de les obligacions legals de l'empresa amb els seus empleats en situacions de defunció o invalidesa permanent.

  Característiques

  Garanteix un capital o una renda al beneficiari de l'assegurança, si l'assegurat mor per la causa que sigui durant la vigència del contracte. La durada del contracte és anual, prorrogant-se automàticament al venciment per períodes anuals, llevat de comunicació contrària d'alguna de les parts.

  Més informació

  Assegurança de risc que garanteix una prestació als empleats d'una empresa en qualsevol dels casos que es detallen a continuació.

  • Defunciˇ: garanteix un capital o renda al beneficiari en cas que l'assegurat mori per qualsevol causa.
  • Defunciˇ accidental: en cas de mort accidental, el beneficiari rebrÓ un capital addicional al de la garantia principal.
  • Defunciˇ per accident de circulaciˇ: aquesta garantia es contracta conjuntament amb la de defunciˇ accidental i garanteix a l'assegurat un capital addicional d'import igual o inferior de la garantia de defunciˇ accidental.
  • Invalidesa absoluta i permanent: a l'assegurat se li garanteix el capital establert en la p˛lissa i es rescindeixen la resta de les garanties.
  • Invalidesa total i permanent: davant la incapacitat total que li impedeixi completament l'exercici de la seva professiˇ habitual, l'assegurat rebrÓ el capital establert en la p˛lissa.

  Aquestes assegurances, a més de comptar amb uns preus molt competitius, inclouen la clàusula de participació en beneficis, cosa que implica una bonificació com a conseqüència d'uns bons resultats per baixa sinistralitat.

  á

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓ Operador de Banca-Assegurances Vinculat, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.