Col·lectives de vida risc

Les solucions més flexibles que s'adapten en tot moment al conveni col·lectiu o disposició equivalent, i asseguren una adequada exteriorització de les obligacions legals de l'empresa amb els seus empleats en situacions de defunció o invalidesa permanent.

  Característiques

  Garanteix un capital o una renda al beneficiari de l'assegurança, si l'assegurat mor per la causa que sigui durant la vigència del contracte. La durada del contracte és anual i es prorroga automàticament al venciment per períodes anuals, llevat de comunicació contrària d'alguna de les parts.

  Més informació

  Assegurança de risc que garanteix una prestació als empleats d'una empresa en qualsevol dels casos que es detallen a continuació.

  • Mort: garanteix un capital o renda al beneficiari en cas que l'assegurat mori per qualsevol causa.
  • Mort accidental: en cas de mort accidental, el beneficiari rebrÓ un capital addicional al de la garantia principal.
  • Mort per accident de circulaciˇ: aquesta garantia es contracta conjuntament amb la de mort accidental i garanteix a l'assegurat un capital addicional d'import igual o inferior de la garantia de mort accidental.
  • Invalidesa absoluta i permanent: a l'assegurat se li garanteix el capital establert a la p˛lissa i es rescindeixen la resta de les garanties.
  • Invalidesa total i permanent: davant la incapacitat total que li impedeixi completament l'exercici de la seva professiˇ habitual, l'assegurat rebrÓ el capital establert a la p˛lissa.

  Aquestes assegurances, a més de comptar amb uns preus molt competitius, inclouen la clàusula de participació en beneficis, cosa que implica una bonificació com a conseqüència d'uns bons resultats per baixa sinistralitat.

  á

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre España, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.