Línia Aval Multiempresa

  Està dirigit a grups de persones jurídiques que, en el desenvolupament de la seva activitat empresarial, sol·liciten de forma recurrent a les entitats financeres la concessió de garanties davant de tercers (línies d'aval multiempresa).

  Aquestes línies han de tenir prou flexibilitat tant en l'assignació de límits com en l'operativa i amb comunicació a CIRBE de manera individualitzada, que els permeti una gestió eficient de les seves necessitats d'obtenció d'avals bancaris i facilitat en el seu control comptable de les empreses del grup.

  Avantatges

  • Flexibilitat i agilitat en la teva gestió d'avals.
  • Possibilitat de consultar i imputar comptablement a les diferents empreses i delegacions del grup les respectives disposicions realitzades.

  Límit global

  El límit serà d'utilització comuna per a tots els titulars, amb les excepcions següents:

  • Assignació de sublímits individuals de caràcter restrictiu respecte del límit global, en els casos que determini el comitè de riscos corresponent.
  • Reserva de límit per al titular principal de la línia d'aval. Es podrà establir, segons l'elecció del client, un import destinat exclusivament a aquest titular, sense que impliqui que pugui accedir a la totalitat del límit global de la línia. Tot i així, l'establiment d'aquesta reserva sí que afectarà la resta de titulars, que només podran accedir al límit global disponible després de restar l'import d'aquesta reserva i les disposicions totals realitzades.

  Tipus de divisa

  • En euros. Per a disposicions en divises diferents de l'euro, s'enllaçarà la disposició amb la corresponent Línia de Comerç Exterior.