Assegurança D&O – Administradors i alts càrrecs

Protegeix el teu patrimoni davant possibles reclamacions.

  Característiques principals

  • Amb l'assegurança de D&O garanteixes el teu patrimoni i el de la teva família davant de la possibilitat de patir una reclamació com a conseqüència d'errors involuntaris en l'exercici de les teves funcions. Recorda que en aquestes reclamacions, l'administrador o directiu hi ha de fer front amb el seu patrimoni.
  • És una assegurança dirigida al directiu i administradors, de què es fa càrrec la mateixa empresa.
  • Entre les garanties bàsiques de l'assegurança hi ha la responsabilitat directa i la responsabilitat per actes de tercers, despeses d'aval concursal, despeses de defensa i fiances civils. Addicionalment, i en el mateix contracte, es pot donar cobertura a les filials.

   

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks, Bankia Mapfre Vida i SA NOSTRA Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.