Assegurança D&O – Administradors i Altos Càrrecs

Protegeix el teu patrimoni davant possibles reclamacions.

  Característiques principals

  • Amb l'assegurança de D&O garanteixes el teu patrimoni i el de la teva família davant la possibilitat de patir una reclamació com a conseqüència d'errors involuntaris en l'exercici de les teves funcions. Recorda que davant aquestes reclamacions, l'administrador o directiu ha de plantar cara amb el seu patrimoni.
  • És una assegurança dirigida al Directiu i Administradors, del qual es fa càrrec la mateixa empresa.
  • Entre les seves garanties bàsiques es troben la responsabilitat directa i la responsabilitat per actes d'uns altres, despeses d'aval concursal, despeses de defensa i fiances civils. Addicionalment i en el mateix contracte, es pot donar cobertura a les filials.

  á

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓ Operador de Banca-assegurances Vinculat, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.