Assegurança de Crèdit

Et donem suport a en les teves relacions comercials de principi a fi.

  Característiques principals

  • Les operacions comercials a crèdit són cada vegada més freqüents tant entre empreses com en aquestes amb persones físiques amb capacitat comercial, fent que el risc de crebants per impagament de les obligacions contretes sigui per consegüents cada dia major.
  • La finalitat de l'assegurança de crèdit és poder transferir els riscos comercials descrits anteriorment a les entitats asseguradores, permetent a les empreses que venen a crèdit cobrir les seves vendes contra el risc d'impagament.
  • Proporciona seguretat en el cobrament dels crèdits.
  • Permet conèixer situacions anòmales dels clients gràcies a la informació i classificació creditícia d'aquests, indicant límits aconsellables de crèdit.
  • Assegurança flexible en la seva contractació, permetent la seva adaptació a les necessitats de cada client.
  • Inclou un servei integral de gestió de recobraments.

   

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓ Operador de Banca-Assegurances Vinculat, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.