Assegurança de crèdit

Et donem suport en les teves relacions comercials de principi a fi.

  Característiques principals

  • Les operacions comercials a crèdit són cada vegada més freqüents tant entre empreses com entre aquestes i persones físiques amb capacitat comercial, fent que el risc de menyscapte de diners per impagament de les obligacions contretes creixi cada dia.
  • La finalitat de l'assegurança de crèdit és poder transferir els riscos comercials descrits anteriorment a les entitats asseguradores, cosa que permet a les empreses que venen a crèdit cobrir les vendes contra el risc d'impagament.
  • Proporciona seguretat en el cobrament dels crèdits.
  • Permet conèixer situacions anòmales dels clients gràcies a la informació i classificació creditícia d'aquests, indicant límits aconsellables de crèdit.
  • Assegurança flexible a l'hora de contractar-la, perquè es pot adaptar a les necessitats de cada client.
  • Inclou un servei integral de gestió de recobraments.

   

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks, Bankia Mapfre Vida i SA NOSTRA Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.