Assegurança Multirisc Comerç / Empreses

Assegura la teva font d'ingressos amb les cobertures més àmplies.

    Característiques

    • Assegurança destinada a cobrir els danys que pugui patir la teva empresa després d'un sinistre o la responsabilitat civil en què pugui incórrer, protegint així el patrimoni de l'empresa i la continuïtat de la seva activitat.
    • Amb l'Assegurança Multirisc Empreses garanteixes el pagament dels compromisos financers (préstecs, crèdits, lísing, etc.) que la teva empresa tingui contrets per a l'adquisició de béns assegurats, durant el període en què no puguis desenvolupar la teva activitat empresarial com a conseqüència d'un sinistre garantit.

     

    Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓ Operador de Banca-Assegurances Vinculat, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks, Bankia Mapfre Vida i SA NOSTRA Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.