Assegurances jubilacions anticipades

Un sistema de jubilació anticipada permet donar solucions als excedents de plantilla, quan siguin d'edat avançada, en crear una sèrie de complements a les prestacions públiques per tal de mantenir un determinat nivell salarial del treballador.

  Característiques

  • La quantificació de les rendes s'estableix com a complement a les prestacions públiques que cada treballador obtindrà individualment, amb l’objectiu d'arribar al nivell salarial acordat o negociat.
  • Aquestes assegurances s'estableixen a través de pòlisses de rendes temporals o vitalícies o una combinació de totes dues, mitjançant el pagament d'una prima única.
  • S'ha comprovat que la recepció per part de les plantilles i dels seus representants sindicals és molt millor quan es planteja un sistema de baixes d'aquestes característiques, ja que es crea un clima menys tens en les negociacions, circumstància que n'afavoreix la conclusió.
  • El cost per a l'empresa és habitualment inferior al que hauria d'assumir per vies legals d'acomiadament.

  Avantatges

  Bankia disposa de sistemes àgils i eficaços per si la seva empresa té algun d'aquests problemes.

  • Excedents de plantilla: mitjançant un sistema de jubilacions anticipades, a través de complements a les prestacions públiques que permetin mantenir el nivell salarial del treballador fins a la jubilació o la seva defunció.
  • Rejoveniment de plantilla: a través de provisions de capitals que permetin fer front a remodelacions futures de la plantilla.

   

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre España, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.