Tarjeta Gasóleo Bonificado Crédito

  • La manera més còmoda d'adquirir el teu gasoil bonificat

    Ajornant els pagaments a mes vençut sense interessos

  • Pagament a mes vençut. Sense interessos. Exclusiu per a gasoil B.
  • Targeta Gasoil Bonificat

Avantatges de la Targeta Gasoil Bonificat Crèdit

  • La Targeta Gasoil Bonificat Crèdit és una targeta creada exclusivament perquè puguis adquirir gasoil bonificat, Gasoil B (tractors i maquinària agrícola), amb un ajornament en el pagament del mateix.
  • D'aquesta manera, pots diferir els teus pagaments de gasoil bonificat a mes vençut sense cobrament d'interessos i sense que això pugui perjudicar-te altres pagaments ni incrementar el teu nivell de despeses.
  • Recorda que a l'hora d'acudir a la sucursal per contractar aquesta targeta et sol·licitaran per requisit legal dues etiquetes fiscals que et facilitaran a l'Agència Tributària.