Stand By

  • Un aval és un compromís bancari davant d'un tercer

    Que garanteix el bon fi d'una obligació o compromís contret per un client de l'entitat emissora

  • Assessorament en les operacions. Màxima agilitat en les operacions. Accés des de Bankia En línia Empreses.

Són operacions independents de les vendes o els contractes en què poguessin estar basades. El beneficiari pot executar la garantia certificant el seu incompliment independentment del contracte de compravenda, i sense necessitat de presentar cap prova. És possible que al text de l'aval es determini que aquest certificat ha d'estar acompanyat d'algun document concret, però no és necessari provar que s'ha incomplert el contracte.

S'utilitzen per garantir el compliment d'obligacions, en què Bankia garanteix el pagament, si el sol·licitant de la garantia incompleix els compromisos adquirits en la mateixa.