Comerç exterior

Comerç exterior

Chica somrient mirant cap a avall
 • Vols obrir-te al món?

Encara que estiguis a l'altre costat del món, estem al teu costat

 

   • Compta amb els millors per arribar més lluny. Per disposició, experiència, servei i catàleg.
   • T'ajudem a eliminar les teves fronteres, en oferir-te suport operatiu i financer.
   • D'aquesta manera serà tan fàcil el comerç internacional com el nacional.

Bankia Go >Exportació

 • 1.Introducción

  Les empreses espanyoles s'han convertit en protagonistes principals del negoci
  internacional, participant activament en el flux de compra/venda mundial.

  Aquesta participació proporciona una nova via en la millora del seu balanç i reactiva
  l'economia nacional. El comerç exterior s'ha convertit en un dels grans
  impulsors econòmics, necessari i vital en el dia a dia i que serveix per delimitar les
  posicions i relacions al món.

  Comprar a l'exterior, abarateix costos i aconsegueix productes més competitius.

  mapa del món

  Vendre a l'exterior obre mercats i possibilitats, proporcionant una via d'escapament,
  una solució, en cas de fre en les vendes interiors i una nova raó de ser per a les
  empreses espanyoles, cada vegada més internacionals per convicció i no per necessitat.

  El nostre propòsit amb aquesta publicació és, per un costat, facilitar-los el seu procés de
  internacionalització posant en el seu coneixement el nostre ampli catàleg de productes
  i solucions financeres i, per un altre, posar-nos al seu servei per col·laborar activament
  en aquest procés.

  El primer criteri que podem utilitzar per abordar com acostar-nos a la seva problemàtica
  específica, és identificar quin és la seva posició en el Mercat Internacional:

  • Si l'empresa compra fora del mercat nacional, és importadora.
  • Si l'empresa ven fora del mercat nacional, és exportadora.

  La internacionalització, entenent-la com el procés d'obertura a nous mercats,
  és diferent per a cada empresa i respon a les seves necessitats. Es pot dir que no
  hi ha un procés estàndard comú, encara que sí existeix un mateix patró pel que fa a les
  dificultats a què enfrontar-se.

  Bankia posa a disposició de les empreses tots els serveis que puguin necessitar per minorar
  els riscos operatius, comercials, de canvi, etc. i disposa d'un ampli catàleg
  de productes i tota la seva experiència operativa, fruit d'anys de treball en el Comerç
  Exterior.

   

 • 2.Servicios d'informació i control que proporciona Bankia

  T'acompanyem durant tot el teu procés d'internacionalització, proporcionant-te
  solucions per aconseguir desenvolupar la teva activitat internacional sense incidències.

  Per exemple, per aconseguir minimitzar el risc latent en la recepció de la mercaderia en
  temps i forma, podem assessorar-te en l'elecció del mitjà de pagament més adequat a teus
  necessitats i a l'acordat amb el teu client.

  Disposem per a això, de les eines necessàries per fer-te més fàcil el treball i tenir
  controlades les teves operacions en qualsevol moment.

  Disposem, també, de productes que et proporcionen plena agilitat operativa i et permeten
  tramitar les teves sol·licituds directament, fins al límit de la seva classificació, a través de nostra
  Bankia En línia Empreses.

  • 2.1.Disponibilidad i agilitat operativa

   Per fer qualsevol operació de Comerç Exterior que impliqui l'assumpció de risc per part de Bankia, necessites disposar d'una Línia de Comerç Exterior.

   LÍNIA DE COMERÇ EXTERIOR

   La Línia de Comerç Exterior és un únic contracte de risc per a la majoria d'operacions de Comerç Exterior. En aquest contracte s'estableix un límit màxim de disposició de caràcter revolving, amb un termini de vigència (normalment 1 any) renovable tàcitament i els tipus d'operativa de risc que pots contractar:

   a) Crèdits documentaris d'importació.

   b) Avals.

   c) Confirming Internacional.

   d) Finançaments d'importació.

   e) Finançaments d'exportació.

   f) Assegurances de Canvi.

   T'interessa conèixer:

   1. La Línia de Comerç Exterior et proporciona agilitat operativa i redueix costos i tràmits.

   2. La pòlissa es formalitza una sola vegada, sense ser necessària la seva renovació.

   3. Pots ser Multiempresa, permet diversos titulars i Multi-divisa, permet operar en les principals divises.

   4. Una vegada que disposis de la Línia de Comerç Exterior necessari a Bankia per a la tramitació de les operacions de risc, podràs operar de manera immediata, fins i tot per l'Oficina Internet Empreses, fins al límit de disponibilitat pactat.

    

   BANKIA EN LÍNIA EMPRESES

   Apostem ferm i decididament per la banca electrònica i per facilitar les operacions als nostres clients perquè puguin operar còmoda i àgilment, controlant totes les seves transaccions de Comerç Exterior.

   Serveis i Operativa disponible a l'OIE:

   a) Línia Comerç Exterior:

   • Consulta de condicions, saldo i tipus d'operació admesos en la Línia.
   • Consulta disposicions de la Línia de Comerç Exterior (possibilitat d'exportar totes les disposicions a Excel per a millor control i gestió de venciments i operacions).
   • Consulta històrica de disposicions de la Línia de Comerç Exterior.

   b) Consultes Generals Operativa Menjax:

   • Històric d'Operacions Comex.
   • Consultes filtrades per operacions, incloent el detall específic de les mateixes.

   c) Serveis de Suport:

   • Bústia Línia Experta Comex.
   • Servei configuració Avisos Comex.

   d) Pagaments Internacionals:

   - Portal Pagaments Futurs, visió de totes les operacions del qual pagament s'estigui tramitant a través de Bankia.

   S'agrupen per tipus d'operació:

   • Crèdits documentaris d'importació.
   • Remeses documentàries d'importació.
   • Remeses simples d'importació.
   • Confirming Internacional.

   Es pot consultar el detall de les operacions i del seu finançament.

   - Confirming Internacional:

   • Enviament de fitxers.
   • Seguiment i Consulta d'Expedient.
   • Visualització de l'oferta enviada al proveïdor.
   • Entrega d'instruccions de pagament (sol·licitud de finançament a venciment, aplicació d'Assegurances de Canvi).

   - Crèdits documentaris d'Importació:

   • Sol·licitud d'Obertura.
   • Acceptació de documents (visualitzant els documents rebuts).
   • Entrega d'instruccions de pagament (sol·licitud finançament, aplicació Assegurances de Canvi).
   • Consulta d'Expedient:
    • Missatgeria Swift (emesa i rebuda).
    • Documentació rebuda.
    • Comunicació de discrepàncies.
    • Liquidacions.

   - Remeses d'Importació:

   • Acceptació de documents (visualitzant els documents rebuts).
   • Entrega d'instruccions de pagament (sol·licitud finançament, aplicació Assegurances de Canvi).
   • Consulta d'Expedient:
    • Missatgeria Swift (emesa i rebuda).
    • Documentació rebuda.
    • Liquidacions.

   - Transferències:

   • Emissió de Transferència.
   • Sol·licitud de finançament, aplicació Assegurances de Canvi, etc.
   • Justificant de l'operació.
   • Enviament de fitxers de Pagaments Internacionals.

   - Xecs:

   • Emissió xec bancari.
   • Sol·licitud de finançament, aplicació Assegurances de Canvi, etc.

   e) Cobraments Internacionals:

   - Portal Cobraments a Futur, visió de totes les operacions d'exportació del qual cobrament estigui gestionat per Bankia.

   S'agrupen per tipus d'operació:

   • Crèdits documentaris d'exportació.
   • Remeses documentàries d'exportació.
   • Remeses simples d'exportació.
   • Remeses en Reposició d'exportació.
   • Cobraments electrònics.

   Es pot consultar el detall de les operacions i del seu finançament.

   - Crèdits documentaris d'Exportació.

   • Consulta d'Expedient:
    • Missatgeria Swift (emesa i rebuda).
    • Documentació presentada.
    • Liquidacions.

   - Remeses d'Exportació:

   • Consulta d'Expedient:
    • Missatgeria Swift (emesa i rebuda).
    • Documentació presentada.
    • Liquidacions.

   - Transferència rebuda:

   • Justificant.

   f) Sol·licitud de bitllets.

   g) Sol·licitud de Travellers.

   h) Swift for Corporates.

  • 2.2.Servicios gratuïts d'informació i control

   LÍNIA EXPERTA COMEX

   El nostre Servei de Línia experta Comex, facilita i agilitza la teva operativa de Comerç Exterior:

   • Proporcionant-te informació sobre els productes disponibles.
   • Informació sobre com instrumentar una operació.
   • Informació sobre les teves operacions en curs.
   • Resolent consultes tècniques sobre documents comercials, clàusules específiques, termes i condicions dels missatges Swift, etc.

   Es tracta d'un servei completament gratuït, que no requereix la signatura de cap contracte, a través del qual, podràs contactar directament amb els tècnics especialistes del nostre departament de Suport de Comex i Avals, per via telefònica 902 636 616 o a través de la seva Bústia de l'Oficina Internet Empreses.

   A Bankia ens hem adaptat a les noves necessitats de les nostres empreses. Per fer-ho, facilitem que els nostres clients puguin actuar amb la màxima diligència sobre les seves operacions.

   La nostra Bústia de Línia experta Comex de l'Oficina Internet Empreses t'ofereix un ampli ventall d'accions que facilitaran la tramitació en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

   S'ha disposat un catàleg preestablert d'accions, amb missatges predefinits que agilitzessin les teves sol·licituds. Si el que requereixes no es troba en aquest catàleg, en qualsevol cas, sempre disposes de la possibilitat d'emetre un missatge lliure que s'adapti a qualsevol de les teves necessitats.

   A continuació trobaràs una relació de les accions amb missatges predefinits que disposes en el nostre OIE i la informació sobre si es requereix o no la teva signatura electrònica:

    

    

    

   AVISOS COMEX

   D'altra banda, nostre Servei d'Avisos Comex et facilita la gestió de les teves operacions en informar-te puntualment sobre els fets més rellevants de la teva activitat internacional.

   Novament, t'oferim un servei gratuït que no requereix la signatura de cap contracte.

   El servei s'activa automàticament quan es fan operacions de comerç internacional amb Bankia.

   Durant aquesta publicació, en parlar de l'operativa, anirem identificant algun dels avisos que rebràs de manera automàtica i que et serviran per controlar en qualsevol moment les teves operacions.

   Aquestes comunicacions les podràs rebre (a triar) a través de:

   • Bústia personal de l'Oficina Internet Empreses (activat per defecte).
   • SMS (pot indicar fins a 3 telèfons mòbils destinataris).
   • Correu electrònic (pot definir fins a 3 adreces de correu).

   Pots triar quins avisos vols rebre, el canal de recepció i fins i tot la franja horària de la recepció.

   Podràs disposar de tota la informació de les teves operacions de forma en línia.

    

   Catàleg d'Avisos

    

  • 2.3.Servicio de suport de Bankia en la principal àrea emergent

   OFICINA DE REPRESENTACIÓ EN SHANGHAI

   Altres SERVEI DE SUPORT de què disposa Bankia, fora del seu catàleg de productes, i que representa un element diferenciador en la tramitació de les teves operacions amb origen o destí la Xina i la seva zona d'influència, és nostra Oficina de Representació a Xangai.

   La nostra Oficina de Representació fa un treball constant de dono suport als nostres clients facilitant informació als seus clients o proveïdors i aclarint dubtes sobre la situació de les operacions. En definitiva, afavorint i facilitant les relacions comercials dels nostres clients.

   A més, proporciona suport i dono suport als nostres clients en les fires i simposis internacionals celebrats a la Xina.

   Davant qualsevol necessitat en aquesta zona, no deixis de contactar amb la nostra Oficina de Representació.

   Apreciaràs els avantatge competitiu que et proporciona donar suport al teu negoci en la combinació de la nostra experiència i el personal espanyol i natiu que integra la nostra Oficina.

  • 2.4.Productos de Bankia que et proporcionen el control del riesgode tipus de canvi

   A Bankia disposem de productes que et proporcionen la possibilitat de minimitzar el risc de tipus de canvi a assumir, quan les teves operacions exteriors hagin de fer-se en una divisa diferent d'EURO o diferent d'aquelles divises en què no disposis de tresoreria per fer-los front i per tant, puguin estar subjectes a la variació de la seva cotització.

   Pots contractar tota mena de cobertures de tipus de canvi que t'assegurin el preu final que cal pagar o a cobrar en el venciment de l'operació.

    

   L'ASSEGURANÇA DE CANVI I EL COMPTAT

   El Assegurança de canvi és el producte de Bankia que t'assegura un preu determinat en les operacions de compravenda de divises, eliminant el risc de tipus de canvi de divisa d'una operació comercial.

   La contractació d'un Comptat s'efectua per aplicar-ho a operacions que es liquiden amb zero, un o dos dies de valor (hàbils) des de la seva contractació.

   T'interessa saber que:

   • Amb aquests productes, coneixeràs per endavant el preu al qual podràs vendre o comprar la divisa al venciment de l'operació.
   • Un Assegurança de canvi és una compravenda de divises de la qual entrega té lloc en una data posterior a dos dies hàbils de mercat, un comptat és una contractació de divisa per a operacions valor 0, 1 o 2 dies hàbils.
   • Pots contractar una assegurança per a qualsevol termini i import i aplicar-se a qualsevol mitjà de cobrament/pagament internacional.
   • És un producte molt flexible, permet bestretes i pròrrogues, parcials o totals.
   • Set dies abans del venciment del Assegurança de canvi, rebràs un Avís Comex per advertir-te d'aquest venciment i que tinguis possibilitat d'aplicar-ho a les teves operacions o sol·licitar una pròrroga, bestreta, etc.
   • En el moment del venciment de l'operació, la cotització de la divisa pot ser més favorable que la contractada.
   • En cas d'incompliment (no-aplicació a una operació de cobrament/pagament) del Assegurança de canvi, s'efectuarà una liquidació carregant/abonant en el teu compte la diferència del preu contractat i el preu de la divisa durant el dia de l'incompliment, a més de la comissió d'incompliment.
   • Els Assegurances de canvi són productes MiFID classificats com complexos. Per aquesta raó, la seva contractació pot no ser adequada per a tots els clients.

   Circuit Operatiu

   1. Per poder contractar una Assegurança de Canvi has de tenir concedida una Línia de Comerç Exterior que inclogui aquesta operativa o una Línia de derivats.

   2. Has de sol·licitar-li al teu gestor a Bankia la contractació de l'assegurança, indicant-li l'import, el venciment i el sentit de l'Assegurança de Canvi (Importació/Exportació; compra=operaciones d'exportació, venta=operaciones d'importació).

   3. El teu gestor t'informarà del preu i si estàs d'acord, es formalitzarà el contracte.

   4. Hauràs d'indicar al teu gestor l'operació en què desitges aplicar l'assegurança perquè quedi perfectament vinculat i al venciment es liquidi l'operació al canvi contractat.

    

   ELS DERIVATS DE TIPUS DE CANVI

   Els Derivats de tipus de canvi són productes alternatius a l'Assegurança de canvi ja que són productes a mida, dissenyats pels nostres especialistes a Bankia en funció de les teves necessitats.

   T'interessa saber:

   Producte dissenyat a la teva mida, encara que és necessari un mínim d'import i de termini.

   • Túnel: assegura un canvi mínim i màxim de cobertura.
   • Túnel Cancelable: rang del túnel més favorable però, a canvi, si el comptat toca una barrera establerta, desapareix la cobertura.
   • Forward Plus: t'assegura el canvi sense renunciar a liquidar a preu de mercat si al venciment de l'estructura el preu és més favorable. Només si toca en algun moment un nivell de barrera establert, el canvi assegurat es converteix en obligatori.
   • Range Reset Forward: t'assegura un canvi a un nivell millorat respecte a l'Assegurança de Canvi de mercat i s'estableix un rang de fluctuació que, de vulnerar-se en algun moment abans del venciment, desactivaria l'Assegurança de Canvi vigent per activar-se a continuació un altre amb un altre preu.
   • Acumulador: es fixa un preu d'exercici més favorable que el de mercat i una sèrie d'observacions periòdiques fins al venciment de l'estratègia. S'acumulen compres / vendes parcials d'una divisa a aquest nivell però, si en algun moment fins al venciment de la cobertura s'assoleix un determinat nivell prèviament establert, desapareixeria l'estructura encara que mantindria l'acumulat fins a la data.

   Per a Productes Estructurats, necessites disposar d'una Línia de Derivats.

   En cas d'estar interessat, contacta amb el teu gestor a Bankia i explica-li les teves necessitats perquè els nostres especialistes dissenyin la millor opció per a tu. Som especialistes.

   Els Derivats de Tipus de Canvi són productes d'inversió classificats com complexos. Per aquesta raó, la seva contractació pot no ser adequada per a tots els clients atès que pot implicar pèrdues.

 • 3.Necesidades d'una empresa importadora

  En la nostra introducció, com a punt de partida, hem acordat establir com a criteri discriminador per acostar-nos a les teves necessitats, la teva posició en el mercat internacional.

  Independentment de si la teva empresa és Importadora o Exportadora, hauràs d'abordar la seva internacionalització amb l'objectiu de desenvolupar La teva activitat amb el menor nombre d'incidències possibles.

  Si sals a l'exterior a comprar, possiblement et trobaràs amb un territori desconegut respecte a les seves lleis, idioma, moneda, costums, etc.

  És lògic que t'enfrontis a:

  • Certa Inseguretat:
   • Pel que fa a la recepció de la mercaderia dins el termini establert i en la forma pertinent.
   • Pel que fa al preu que cal pagar, dependent de les fluctuacions de la divisa.
   • Pel que fa als terminis, enviaments, qualitat, etc.
  • Problemes de finançament.
  • Problemes de negociació.

  Bankia pot treballar amb tu para ajudar-te a resoldre qualsevol problema a què et puguis enfrontar.

  • 3.1.Control de Risc Comercial: La correcta elecció del mitjà de pagament

   Tipus de remeses

   Remesa simple: inclou només documents financers (lletres, xecs, pagarés). Els teus proveïdors presenten en gestió de cobrament aquells documents (xecs o pagarés) que els has lliurat com a pagament d'una mercaderia o servei, o presenten lletres o rebuts girats per ells al teu càrrec.

   Aquests documents poden ser:

   • A la vista.
   • A termini.

   Remesa documentària: inclou, a més de els documents financers, els documents comercials que normalment transmeten la propietat de la mercaderia (factures, documents de transport, etc.).

   • Contra pagament: Bankia només li lliurarà els documents comercials contra el pagament dels mateixos.
   • Contra acceptació: Bankia et lliurarà els documents contra l'acceptació de l'efecte amb pagament ajornat, presentat pel teu proveïdor.
   • Contra l'emissió d'una garantia bancària.

   Es diferencia del crèdit documentari en què l'obligació del banc de l'importador (en el nostre exemple BANKIA), llevat que es requereixi l'aval d'algun efecte, no va més enllà de seguir les instruccions rebudes del presentador. Es tracta d'una custòdia dels documents i de la realització del pagament quan hagin estat lliurats.

   Com importador t'interessa saber que:

   • Si la remesa és documentària, els documents solen evidenciar l'enviament cert d'una mercaderia.
   • No es fa revisió de documents per part dels tècnics experts de les entitats financeres.
   • Quan el document financer que es rep en la remesa és una Lletra o Pagaré d'empresa, Bankia gestionarà el pagament de Timbres segons estableix l'Impost d'Actes Jurídics Documentats.
   • Aquest mitjà de pagament et permet marge de negociació amb els teus proveïdors si les remeses són amb pagament ajornat i documents financers avalats (es requereix tenir Línia de Comerç Exterior), ja que possibilita que Bankia pugui fer-los una oferta de Forfaiting.
   • T'aporta protecció jurídica, ja que les remeses estan regulades per una normativa específica de la Cambra de Comerç Internacional (URC 522).

   Circuit Operatiu

   1. Els documents corresponents a la Remesa Documentària d'Importació, documents financers o documents comercials amb les instruccions del cedent, es reben a Bankia a través d'un missatger/Courier.

   2. Bankia procedeix a l'alta de l'operació de conformitat amb les instruccions rebudes del cedent i contacta amb tu avisant-te de la recepció d'una remesa a càrrec seu.

   En aquest moment rebràs un Avís COMEX, de conformitat amb els paràmetres definits per tu advertint-te d'aquesta circumstància. Amb les dades indicades en l'Avís pots consultar els documents rebuts en la remesa a través de nostra Oficina Internet Empreses.

   Podria fins i tot arribar a acceptar/rebutjar documents a través de la OIE i indicar les seves instruccions de pagament (aplicar Assegurança de Canvi, sol·licitar finançament).

   Després de l'acceptació (física o telemàtica) rebràs un Avís COMEX informant-te que s'ha informat de l'acceptació al teu proveïdor.

   3. De conformitat amb les instruccions rebudes de la remesa (contra entrega de documents o contra acceptació a venciment) es procedirà a efectuar el pagament de la mateixa.

   Una vegada efectuat el pagament se t'enviarà novament un Avís COMEX perquè puguis informar al teu proveïdor en línia.

    

   TRANSFERÈNCIA EMESA

   La transferència és un mitjà de pagament simple basat en un criteri d'alta confiança entre les parts (importador i exportador), ja que no està lligat amb la documentació que acredita l'enviament de la mercaderia o prestació del servei.

   Depenent de la confiança que l'Importador tingui en l'Exportador (o viceversa), o simplement perquè les condicions del mercat així l'exigeixen, podem parlar de:

   • Pagament anterior a l'entrega de la mercaderia.
   • Pagament posterior a l'entrega de la mercaderia.

   Com importador t'interessa saber:

   • Total operativitat per Internet (Oficina Internet Empreses).
   • Pots enviar fons amb valor 0, 1 i 2 dies (transferències urgents vs transferències ordinàries).
   • Disposes de totes les cobertures de tipus de canvi (Assegurança de Canvi, opcions, canvis de comptat).
   • Risc d'emissió de transferència prèvia i no recepció de mercaderia.
   • A través de l'OIE o Swift pot enviar un fitxer amb múltiples transferències Internacionals.
   • Possibilitat de sol·licitar el finançament del fitxer, requerint finançament d'importacions (en euros o divises).

   En cas d'utilitzar aquesta opció (enviament de fitxer amb múltiples transferències), en el moment de la tramitació rebràs un Avís COMEX informant-te del càrrec en el teu compte de l'import del fitxer i la realització de les transferències incloses en ell.

   Circuit operatiu

   1. Sol·licites a Bankia emetre una transferència per l'import desitjat o fa directament la transferència a través de l'OIE.

   2. Bankia carrega en el teu compte l'import o s'inicia el finançament d'importacions ordenada.

   3. Envia per SWIFT al banc indicat una ordre de pagament per l'import.

   4. El banc del beneficiari abona l'import a l'exportador.

    

   EMISSIÓ DE XECS EN COMERÇ INTERNACIONAL

   El xec és un mitjà de pagament a la vista pel qual com importador, autoritzes a una persona física o jurídica (el seu proveïdor/beneficiari) a retirar fons disponibles en la teva entitat financera (Bankia).

   El xec bancari és un document emès per una entitat bancària d'un país, a petició del seu client importador, a favor de l'exportador de l'operació del qual pagament es desitja cancel·lar.

   Com importador has de saber:

   • Pots emetre xecs o pagarés en qualsevol divisa cotitzable.
   • Pot ser bancari o de talonari (xec personal).
   • En cas de requerir l'emissió d'un xec bancari, li aporta garantia al receptor sobre l'existència de saldo per al pagament del xec. Has de tenir en compte que el xec bancari té despeses.
   • La utilització de xecs personals implicarà l'alta d'una remesa simple d'importació quan el proveïdor gestioni el seu cobrament.
   • Risc d'extraviament o falsificació del xec.

   Circuit operatiu

   1. Fas una sol·licitud d'emissió de xec a Bankia per l'import desitjat.

   2. Bankia carrega en el teu compte l'import, al mateix temps que et lliura el xec per la quantitat indicada.

   3. Entregues el xec a l'exportador pel total de l'import degut. Arribat el moment en què l'exportador posseeixi el xec procedirà a lliurar-ho al seu banc perquè gestioni el seu cobrament.

   4. Bankia pagarà al banc de l'exportador quan li presenti el xec.

 • 4.Avales internacionals

  Un aval és un compromís bancari davant un tercer, que garanteix la bona fi d'una obligació o compromís contret per un client de l'entitat emissora.

  En les teves relacions comercials internacionals, els teus proveïdors poden requerir-te l'emissió d'un aval que garanteixi, per exemple, el pagament de les teves compres, serveis, etc.

  Un aval és un producte flexible que s'adapta a qualsevol objecte o garantia (pagament mercaderia, compliment d'un servei, d'un contracte, devolució d'un pagament anticipat, etc).

  Si ets importador també pots beneficiar-te dels seus avantatges. Per exemple, pots sol·licitar als teus proveïdors que emetin al teu favor, qualsevol garantia que et retorni aquelles bestretes d'efectiu que t'hagin exigit i que, davant un incompliment, puguis reclamar la seva devolució.

  Si ets exportador necessitaràs recórrer a aquest producte, per exemple, quan licitis en un concurs d'adjudicació a l'estranger, sol·licitant una garantia de tipus Bid Bond o Tendir Bond. Si finalment t'adjudiquen el concurs-projecte, se't requerirà l'emissió d'una Performance Bond.

  Els avals internacionals no són, per tant, un producte exclusiu per a importadors o exportadors, sinó un producte que s'adapta a qualsevol necessitat i que al beneficiari de l'aval li ofereix la seguretat que el banc emissor respondrà davant la seva execució. Per això, és important estudiar la garantia rebuda: text, objecte, legislació, etc., incloent com a part fonamental en aquest estudi, la solvència del banc emissor.

  T'interessa saber amb relació als avals:

  1. Bankia pot proporcionar-te un ampli i expert assessorament que faciliti les teves operacions.

  2. Moltes vegades, la normativa del país exigeix que la garantia estigui emesa per un banc local que, al seu torn, exigeix la contragarantia d'un banc de primer línia al país del sol·licitant. Bankia disposa d'una àmplia xarxa de corresponsals, que ens fa possible donar una àmplia cobertura als nostres clients.

  3. Màxima agilitat operativa en la tramitació.

  4. Bankia disposa de models estàndard de garanties internacionals, aconseguint la màxima agilitat operativa. Els textos de garanties que no es corresponguin amb aquests models, seran validats per la nostra Assessoria Jurídica.

  5. Les garanties internacionals poden estar regulades per diferents normatives de la Cambra de Comerç Internacional:

  • URDG758: Regles Uniformes Relatius a Garanties a Primer Requeriment.

  Per a Stand by:

  • ISP98: International Standby Practice.
  • UCP 600: Regles i Usos Uniformes per a Crèdits Documentaris.

  6. Des de l'OIE, a través de la nostra Bústia de Línia Experta, pots plantejar qualsevol consulta o sol·licitar qualsevol acció relativa als teus avals internacionals.

  Amb relació als Avals Emesos:

  7. Per ordenar a Bankia l'emissió d'avals necessites disposar de Línia de Comerç Exterior.

  8. A través del nostre OIE tens accés a l'expedient documental de cada aval internacional que hagis ordenat emetre, accedint a les principals dades de l'Aval i fins i tot podent consultar el missatge emès.

  9. En el moment de l'emissió de l'aval sol·licitat, rebràs un Avís Comex Informant-te de l'emissió.

  Amb relació als Avals Rebuts:

  10. Per rebre avals al teu favor no és necessari que disposis de Línia de Comerç Exterior.

   

  TIPUS D'AVALS

  A. Pel compromís adquirit

  • Garanties a Primer Requeriment i Stand By Letter of Credit (SBLC): són les més habituals. El beneficiari pot executar la garantia certificant el seu incompliment independentment del contracte de compravenda i sense necessitat de presentar prova alguna. És possible que en el text de l'aval es determini que aquest certificat ha d'anar acompanyat d'algun document concret, però no és necessari provar que s'ha incomplert el contracte.
  • Garanties contractuals: garanties del compliment de determinades obligacions, que se n'han recordat en el contracte de compravenda entre exportador i importador, i s'executaran en el moment del seu incompliment davant la presentació de proves en el banc pagador. Aquest tipus de garanties no són molt habituals en el Comerç Internacional a causa de la complexitat per executar.

  B. Per l'objecte

  Per a Exportadors:

  • Garantia de Licitació / Tendir Guarantee (o Bid Bond): aquest tipus d'avals són necessaris per presentar-se a licitacions internacionals, per la qual cosa solen sol·licitar-ho les empreses que estan participant en projectes internacionals exportant els seus serveis o mercaderies. Garanteix l'obligació de complir les condicions de la licitació i que l'empresa licitadora serà capaç de desenvolupar l'obra o servei en cas de ser adjudicada.
  • Garantia de Pagament Anticipat / Advance Payment Guarantee: aquest tipus d'avals són sol·licitats per empreses exportadores que reben un pagament per endavant. Garanteixen l'obligació de tornar el pagament anticipat en cas de no desenvolupar-se correctament l'obra, o l'entrega del bé, o la prestació del servei per part de l'exportador.
  • Garantia de Compliment / Performance Guarantee: aquest tipus d'avals són requerits a les empreses que requereixen un període de temps per fabricar i exportar els seus béns o serveis.

  Garanteixen la bona execució del contracte per part de l'exportador.

  • Garantia de Retenció de Pagament / Retention Money Guarantee: aquest tipus d'avals es necessiten per alliberar una quantitat del preu que per contracte queda retinguda fins que es comprovi el correcte funcionament del bé o servei objecte de la compravenda. Garanteix les obligacions de qualitat del venedor una vegada lliurat el bé o servei objecte del contracte.
  • Garantia de Qualitat / Warranty Guarantee: garanteix la qualitat del producte una vegada lliurat al comprador.

  Per a Importadors:

  • Garantia Comercial de Pagament / Payment Guarantee: aquest tipus d'avals són sol·licitats per empreses amb activitat importadora que necessiten aportar garanties de pagament als seus proveïdors.

  Garanteixen l'obligació de pagament de l'importador (comprador) en contractes de subministrament.

  Financeres:

  • Garantia Financera / Credit Facilitity Guarantee: garanteixen les obligacions de pagament que una empresa adquireix davant una entitat financera que li ha concedit un préstec o crèdit.

 • 5.Facilidades per al finançament d'importació que proporciona Bankia

  Segurament una de les teves majors necessitats sigui la d'obtenir finançament per a les teves operacions.

  Bankia disposa d'un ampli catàleg de productes que poden facilitar el bon desenvolupament del teu negoci internacional:

  • Proporcionant-te finançament per al pagament de les teves importacions.
  • Proporcionant-se-la als teus proveïdors per facilitar-te la negociació de millors condicions.

  • 5.1.Financiación directa a la teva empresa

   FINANÇAMENT D'IMPORTACIÓ

   La Finançament d'Importació consisteix en l'ajornament, que et concedeix Bankia, del pagament de les teves compres de béns o serveis a l'exterior.

   Aquest tipus de finançament s'inicia en el moment del pagament al teu proveïdor de l'operació subjacent.

   Es poden finançar operacions a pagament diferit, aconseguint d'aquesta manera una pròrroga addicional al finançament concedit pel teu proveïdor.

   Com Importador t'interessa saber:

   • Has de tenir concedida una Línia de Comerç Exterior que inclogui aquesta operativa.
   • Pots sol·licitar finançament tant en euros com en les principals divises.
   • Pots sol·licitar finançament de qualsevol mitjà de pagament internacional (xecs, transferències, remeses, crèdits documentaris i Confirming Internacional).
   • Pots utilitzar cobertures de tipus de canvi (Assegurança de Canvi, opcions) en la seva obertura o a venciment.
   • Pots cancel·lar anticipadament o prorrogar el finançament fins al termini màxim permès en la Línia de Comerç Exterior.
   • Set dies abans del venciment del finançament rebrà un Avís Comex informant-li, perquè pugui organitzar la seva tresoreria.

   Circuit operatiu

   1. Arribat el moment del pagament de qualsevol de les teves importacions pots ordenar a Bankia el finançament del mateix:

   a) Finançament dels teus Crèdits Documentaris:

   Pots sol·licitar el finançament del pagament del teu crèdit documentari en qualsevol moment de la vida del mateix, i.i. des del mateix moment de l'emissió, fins al moment del pagament de les utilitzacions del crèdit documentari.

   • Sol·licitud de finançament en l'obertura: en el moment de sol·licitar l'emissió del crèdit documentari pots indicar en les teves instruccions que desitges finançar el pagament. En aquest moment pots indicar el termini i la divisa d'aquest finançament. En el nostre expedient de Bankia quedarà registrada aquesta sol·licitud per finançar el pagament al venciment de cada utilització.
   • Sol·licitud de finançament en la recepció de documents: en notificar la rebuda de documents, o en el moment d'acceptació de discrepàncies pots lliurar a Bankia les teves instruccions de finançament, indicant la divisa i el termini de la mateixa. Aquestes instruccions pots fer-nos-les arribar directament en la teva oficina o a través del nostre OIE.
   • Sol·licitud de finançament en el moment del pagament: Bankia t'avisarà set dies abans mitjançant un Avís Comex del venciment per a pagament d'una utilització del teu crèdit documentari. En aquest moment podràs lliurar les teves instruccions de finançament a l'oficina o a través de l'OIE.

   Per a totes aquelles operacions en divisa diferent d'euro, des de Bankia se t'enviarà un correu a la teva direcció adreça electrònica informant-te del pagament, de la data de valor i requerint-te que ens indiquis les teves instruccions específiques de càrrec. Si desitgessis sol·licitar el finançament podries respondre a aquesta adreça electrònica indicant el termini i la divisa de la mateixa.

   b) Finançament de les teves Remeses d'Importació:

   • Sol·licitud de finançament en la recepció de la remesa: en el moment de recepció de la remesa reps un Avís Comex informant-te. Amb les dades de l'avís pots consultar la documentació en el nostre OIE i, si el desitges, donar la teva conformitat al pagament indicant-nos les instruccions de finançament.
   • Sol·licitud de finançament en el venciment de remeses amb pagament diferit i divisa diferent d'euro: arribat el venciment de remeses amb pagament diferit, des de Bankia se t'enviarà un correu informant-li del pagament, de la data de valor i requerint-te que ens indiqui les teves instruccions específiques de càrrec. Si desitgessis sol·licitar el finançament hauràs d'indicar-nos el termini i la divisa de la mateixa.

   c) Finançament de les teves Transferències:

   • Transferència des de l'oficina: en el moment de la sol·licitud de transferència pots indicar al teu gestor de Bankia les teves instruccions de finançament. Hauràs d'indicar sempre el termini i la divisa del finançament.
   • Transferència des de l'OIE: a través de l'Oficina Internet Empreses pots emetre directament una transferència i sol·licitar finançament.

   d) Finançament dels teus Xecs:

   Podràs finançar els teus xecs. Hauràs d'indicar, com sempre, la divisa i l'import del finançament.

  • 5.2.Financiación als teus proveïdors

   FORFAITING D'IMPORTACIÓ

   El Forfaiting Internacional és un producte financer mitjançant el qual Bankia compra, al descompte i sense recurs, crèdits comercials pagadors a termini, que el teu proveïdor té davant tu, del qual pagament estigui instrumentat en documents financers amb pagament ajornat (pagarés, lletres de canvi, crèdits documentaris, factures, promissory notis, etc).

   Com importador t'interessa conèixer que:

   • L'oferta de Forfaiting de Bankia als teus proveïdors et permet negociar millors condicions de pagament, ampliant els terminis.
   • No requereix la signatura de cap contracte per part teva.
   • No suportes cap cost per l'operació.
   • Millores la teva imatge de solvència davant els teus proveïdors, oferint-los solucions de finançament.
   • El teu proveïdor elimina els riscos de crèdit (canvia crèdits a cobrar per cobrament al comptat), de país i de tipus de canvi.
   • Al ser sense recurs el teu proveïdor evita consumir les seves pròpies línies de risc amb els seus bancs.

   Circuit operatiu

   Pot beneficiar-te de l'oferta financera que Bankia pot fer als teus proveïdors per anticipar-los sense recurs les seves operacions.

   Bankia pot ajudar-te a aconseguir millors terminis de pagament als teus proveïdors si, en el moment de la negociació, inclous les condicions de la teva oferta de bestreta sense recurs.

   Sol·licita'ns que t'informem de les condicions a aplicar en funció de les característiques de l'operació. Aquestes condicions seran les que hauràs de traslladar al teu proveïdor, indicant-li que beneficiar-se d'elles és tan senzill com confirmar-li a Bankia que les accepta.

    

   FORFAITING DE CRÈDITS DOCUMENTARIS EMESOS PER BANKIA

   Circuit operatiu

   1. En els teus crèdits documentaris d'importació amb pagament ajornat Bankia oferirà al teu proveïdor la possibilitat de cobrar quan present documents conformis.

   2. Si el teu proveïdor està interessat haurà d'indicar al seu banc la seva conformitat al pagament anticipat en les condicions ofertes.

   3. Després de rebre la conformitat del banc del teu proveïdor Bankia emetrà el pagament al teu proveïdor.

   4. El crèdit documentari seguirà el seu procés normal i, al venciment de la utilització, Bankia farà el càrrec en el seu compte de conformitat amb les teves instruccions de pagament o iniciarà el finançament d'importacions (si així l'haguessis sol·licitat).

    

   FORFAITING DELS TEUS DOCUMENTS FINANCERS AVALATS PER BANKIA

   Circuit operatiu

   1. Bankia contactarà amb el lliurador per oferir-li el Forfaiting.

   2. Si el lliurador accepta el Forfaiting s'anticiparan els fons descomptant els interessos i comissions de conformitat amb les condicions pactades.

   3. A venciment se't carregarà l'import avalat, o s'iniciarà el finançament d'importacions (si així l'haguessis sol·licitat).

 • 6.Necesidades d'una empresa exportadora

  Si ets exportador, Bankia posa a la teva disposició el següents serveis:

  • Servei de Línia Experta Comex.
  • Servei d'Avisos Comex.
  • Oficina Internet Empreses.
  • Oficina de Representació en Shanghai.
  • Cobertura de Tipus de Canvi (control risc de canvi).
  • Línia de Comerç Exterior (necessària per a bestretes d'exportació amb recurs: Pre i Postfinançament,
  • ICO Exportadors, Finançament d'Exportació Certificats CESCE).

  Els riscos assumits per un exportador són similars als d'un importador (risc de crèdit, risc de canvi, risc operatiu, etc.). Tanmateix, un exportador, a més, assumeix el risc polític o risc país.

  Bankia disposa dels productes i serveis necessaris per minorar els riscos inherents a les operacions internacionals, a més d'una àmplia xarxa de bancs corresponsals classificats, amb risc concedit, per garantir i confirmar els avals i crèdits documentaris emesos per ells a favor dels nostres clients.

  Per minorar els teus riscos, apliquem els majors mitigantes de risc possibles:

  • Col·laborant amb companyies d'assegurança de crèdit, públiques (CESCE) i privades.
  • Utilitzant les Línies de Mediació ICO per a la internacionalització.
  • Utilitzant les nostres línies de risc amb bancs estrangers.
  • Cercant contrapartides per a la compra dels crèdits dels nostres clients.

  Com en el cas d'importació, l'elecció correcta del mitjà de pagament facilitarà que la teva venda arribi a terme correctament, rebent dins el termini establert i en la forma pertinent l'import acordat amb el teu client.

  • 6.1.Control del Risc Comercial: La correcta elecció del mitjà de pagament

   En exportació s'utilitzen els següents mitjans de pagament:

   1. Crèdit documentari (d'exportació).

   2. Remesa (d'exportació).

   3. Transferència (rebuda).

   4. Xec (rebut).

   Com en qualsevol transacció comercial és molt important la signatura d'un contracte amb el teu client que reculli tots els termes del teu acord. Ten en compte que, malgrat que triïs un mitjà de pagament subjecte a una normativa específica de la CCI (per exemple, els UCP 600 per a crèdits documentaris, les URC 522 per a remeses, etc), comercies amb un país que té una legislació diferent, possiblement un idioma diferent, una moneda diferent, uns costums diferents, etc.

   CRÈDIT DOCUMENTARI D'EXPORTACIÓ

   El crèdit documentari és el mitjà de pagament més segur per a un exportador ja que li garanteix que, si compleixes amb els seus termes i condicions i presentes la documentació dins el termini establert i en la forma pertinent en el lloc que et requereixi el crèdit documentari, el banc emissor té el compromís irrevocable de fer front al pagament al venciment acordat (vista o diferit).

   Tens la possibilitat d'afegir a la garantia del banc emissor la garantia de Bankia, indicant-li al teu client que sol·liciti al seu banc l'emissió del seu crèdit amb instruccions de confirmació.

   Bankia després de l'estudi del risc de l'operació, de la qualitat creditícia del banc emissor i de la disponibilitat de les seves línies de risc, decidirà afegir o no la seva confirmació, notificant urgentment la seva decisió tant a tu menjo al banc emissor, complint amb les obligacions que li imposen els UCP 600.

   És important que, en el moment de la notificació del crèdit, revisis tots els termes i condicions per comprovar que són els acordats i que pots complir-los. La seva garantia de cobrament depèn de la presentació conforme dels documents requerits en el crèdit documentari. Ten sempre present que el crèdit documentari paga documents, no mercaderia.

   Com exportador t'interessa saber que:

   • Pel seu caràcter ‘irrevocable’ elimina el risc de resolució de contracte per part del comprador.
   • T'assegura que, si presentes documents conformis, rebràs el seu cobrament en la data estipulada, eliminant d'aquesta manera el risc comercial.
   • Et permet concedir al teu client finançament endarrerint la data de pagament. Bankia et pot comprar anticipadament i sense recurs el teu dret de cobrament (Forfaiting sobre crèdits documentaris d'exportació).
   • T'aporta protecció jurídica, ja que els crèdits estan regulats per una normativa específica internacional de la CCI (UCP600).
   • T'aporta tranquil·litat ja que els documents, prèviament al seu enviament, són revisats per experts de Bankia que et podran ajudar a evitar discrepàncies.
   • Si confirmes el crèdit, elimines el risc polític o risc país.
   • Si contractes una Assegurança de Canvi, elimines el risc de tipus de canvi.

   Circuit Operatiu

   1. Després de l'acord amb el teu proveïdor en l'elecció del crèdit documentari com a mitjà de pagament, has d'indicar-li al teu client que instrueixi al seu banc perquè emeti aquest crèdit a través de Bankia (Swift Code: CAHMESMMXXX).

   2. Una vegada rebut el crèdit documentari a Bankia es procedirà a l'alta i estudi de l'operació per ratificar la validesa de la mateixa (el crèdit s'ha rebut pels canals adequats – Swift autentificat, no hi ha incoherència entre els termes, etc).

   3. Després de la verificació, Bankia et notifica el crèdit documentari i contacta amb el banc emissor mitjançant Swift per notificar la rebuda del crèdit documentari, indicant-li la nostra referència, informant-li que se t'ha notificat el MT700 i requerint-li aclariment dels punts que hagi trobat problemàtics.

   En el moment de la gestió de l'alta del crèdit documentari, rebràs un Avís Comex informant-te de la recepció d'aquesta operació al teu favor.

   4. Podràs consultar a l'OIE tot el relatiu a aquest crèdit documentari d'exportació: missatges, utilitzacions, liquidacions, etc.

   5. Has de revisar que el crèdit reflecteixi tots els termes i condicions acordades amb el teu client. Així mateix, has de verificar que pots complir tots els requeriments del crèdit documentari i que podràs presentar els documents lliures de discrepàncies, per obtenir el cobrament en virtut de la garantia del banc emissor.

   6. Des del mateix moment de la recepció del crèdit documentari a Bankia, pots sol·licitar un prefinançament d'exportació que t'ajudi a tenir liquiditat per fer l'exportació. En aquest cas, és necessari que tinguis Línea de Comerç Exterior amb aquesta operativa inclosa.

   7. Si el crèdit requereix confirmació de Bankia, el nostre departament de Banca de Corresponsals estudiarà la viabilitat i et notificarà, juntament amb el banc emissor, la seva disposició o no a afegir aquesta confirmació.

   8. Has d'elaborar, dins el termini establert i en la forma pertinent, tota la documentació que et requereix el crèdit documentari. En qualsevol moment, pots adreçar-se al nostre Servei de Línia Experta COMEX que t'ajudarà a resoldre tots els teus dubtes i podràs revisar els esborranys dels teus documents per minimitzar el risc que tinguin discrepàncies.

   9. En el moment de la presentació, pots sol·licitar una post-finançament d'exportació. Per fer-ho, hauràs de disposar d'una Línia de Comerç Exterior amb aquesta operativa habilitada.

   10. Per a crèdits documentaris d'exportació confirmades per Bankia, o si el banc emissor és acceptable per a Bankia, et podem oferir finançament sense recurs mitjançant el Forfaiting sobre Crèdits Documentaris d'Exportació.

   11. Quan facis la presentació oficial a Bankia dels documents, aquests seran revisats pels nostres experts que t'informaran del resultat de la seva revisió.

   • Si els documents són conformis, Bankia procedirà a l'enviament dels documents al banc emissor, informant-li via Swift i requerint-li el cobrament si el pagament és a la vista o avisant-li que a venciment haurà d'abonar l'import de la utilització del crèdit.
   • Si els documents no són conformis, Bankia li notificarà les discrepàncies detectades i decidiràs modificar la documentació o instruir a Bankia perquè enviï la documentació malgrat les discrepàncies.

   En el moment de l'enviament rebràs un Avís COMEX informant-te del nombre de Courier a través del qual viatja la documentació.

   12. Quan els documents arribin al banc emissor aquest revisarà la documentació per determinar si és conforme. Si no la considera conforme, d'acord amb els UCP 600 haurà d'enviar a Bankia un missatge Swift (abans dels 5 dies feiners des de la seva recepció), notificant les discrepàncies exactes detectades i com procedirà amb la documentació.

   Segons l'article 16 ha d'especificar en el missatge si:

   • Manté els documents a l'espera de les instruccions de Bankia.
   • Manté els documents a l'espera d'instruccions de l'ordenant.
   • Procedeix per retornar a Bankia la documentació.
   • Actua de conformitat amb les instruccions prèvies rebudes des de Bankia.

   13. Els tècnics de Bankia analitzaran les discrepàncies i, en cas de no estar conformis, les rebatran, amb l'objectiu d'aconseguir el compromís de pagament de l'emissor.

   14. Bankia farà el seguiment complet de l'operació, comprovant que es rep el cobrament dins el termini establert i en la forma pertinent o que es rep el Swift de confirmació de pagament a venciment.

   15. En el moment en què es rebi la conformitat al cobrament rebràs un Avís Comex informant-te de l'import acceptat i la data de cobrament.

   16. En el venciment Bankia abonarà el cobrament rebut en el compte que desitgis, cancel·lant el finançament existent si la hi hagués.

   Rebràs un Avís Comex informant-te de l'abonament.

    

   REMESA D'EXPORTACIÓ

   Quan tinguis més confiança amb els teus clients podrà triar com a mitjà de pagament la remesa (simple o documentària). Hauràs de valorar el nivell de la teva confiança per triar una opció o una altra.

   La remesa simple d'exportació consisteix en la gestió de cobrament de documents financers (lletres, rebuts, pagarés, xecs, promissory notis). Llevat que l'efecte aquest avalat, el banc de l'importador no assumeix cap compromís de pagament.

   Amb aquesta premissa de no obligació de pagament d'una entitat financera, l'elecció per part teva de la remesa simple ha d'estar fonamentada en la confiança, l'experiència prèvia i el coneixement del client.

   La remesa documentària contra pagament, almenys, t'aporta la seguretat que la documentació necessària per obtenir la mercaderia viatja dins el circuit bancari i que aquesta no serà lliurada al comprador llevat que prèviament s'efectuï el pagament.

   Si, en virtut de la confiança que tens amb el teu client, decideixes utilitzar una remesa documentària contra acceptació, diferint el pagament a un termini, l'obligació de l'entitat receptora serà exclusivament la de recollir la signatura del teu client en el document d'acceptació. Lliurarà els documents després de complir aquest requisit i en arribar el venciment procedirà a carregar al comprador. Si hi ha saldo, t'enviarà els fons de conformitat amb les nostres instruccions. Si no hi ha saldo, no efectuarà el càrrec i no remetrà els fons.

   Si necessites major garantia, pots sol·licitar que els documents siguin lliurats només contra acceptació i aval bancari. Si el banc que efectua l'aval és acceptable per a Bankia, li podrem oferir finançament sense recurs mitjançant el Forfaiting d'exportació.

   Com exportador t'interessa:

   • Si la remesa és documentària contra pagament, els documents que transmeten la propietat de la mercaderia s'inclouen en el circuit bancari i no seran lliurats al teu client llevat que es produeixi el pagament.
   • No es fa revisió de documents per part dels tècnics experts de les entitats financeres, per la qual cosa no es formularan discrepàncies. Però si el comprador no vol els documents, els pot rebutjar.
   • Si l'opció de pagament escollida és una remesa simple, mitigarà el risc d'impagament si el document financer està avalat per l'entitat financera.
   • Si disposes de documents financers avalats amb pagament diferit, Bankia podria comprar-te'ls sense recurs, en funció de la qualitat creditícia del banc i de la disponibilitat de les seves línies de risc, mitjançant el Forfaiting d'exportació.
   • T'aporta protecció jurídica, ja que les remeses estan regulades per una normativa específica de la Cambra de Comerç Internacional (URC 522).

   Circuit operatiu

   1. Una vegada que tinguis elaborats els documents, els presentes al teu gestor de Bankia, juntament amb les instruccions que s'han d'incloure en la nostra carta remesa perquè compleixi el banc del teu client, del qual nom i direcció també has de proporcionar-nos per evitar incidències.

   Bankia disposa d'un model de notificació, però no és imprescindible la seva utilització sempre que s'indiquin totes les dades necessàries per a la tramitació correcta de la remesa.

   2. Després de l'entrega de la documentació i les instruccions Bankia et tornarà un document de Justificant de Recepció que incorporarà totes les condicions de la remesa. Hauràs de revisar en aquest moment que totes les dades són correctes.

   3. Bankia dona l'alta de l'expedient en el seu sistema i procedeix a l'enviament de documents al banc i la direcció indicats.

   En el moment de l'enviament de documents, rebràs, per al teu control i seguiment, un Avís COMEX informant-te del nombre de courier a través del qual s'ha enviat la documentació.

   Podràs consultar a l'OIE tot el relatiu a la teva operació d'exportació: missatges, utilitzacions, liquidacions, etc.

   4. Bankia fa el seguiment i control de les operacions, reclamant l'import de la remesa en el venciment que correspongui.

   En el moment que es rebi l'acceptació de la remesa, rebràs un Avís Comex informant-te d'aquesta acceptació.

   Una vegada rebut el reemborsament, se t'abonarà en el compte que hagis especificat, complint les instruccions que hagis pogut donar i cancel·lant la post-finançament que pogués existir relacionada amb aquesta operació.

   En aquest moment rebràs un Avís Comex informant-te de l'abonament.

    

   TRANSFERÈNCIA REBUDA

   Ja hem indicat que la transferència és un mitjà de pagament simple basat en un criteri d'alta confiança entre les parts (importador i exportador).

   Depenent de la confiança que l'Importador tingui en l'Exportador (o viceversa), o simplement perquè les condicions del mercat així l'exigeixen, podem parlar de:

   • Pagament anterior a l'entrega de la mercaderia.
   • Pagament Posterior a l'entrega de la mercaderia.

   Com exportador hauràs de controlar que lliures la mercaderia al teu client quan tinguis suficients garanties de rebre el cobrament. Si no tens suficient confiança en l'importador, hauràs d'intentar enviar la mercaderia després de rebre els fons.

   Si la relació amb el teu client ja és de confiança hauràs de valorar quin risc assumeixes si entregues la mercaderia prèviament a rebre el cobrament.

   En cas que concedeixis al teu client un ajornament en el pagament, Bankia pot oferir-te postfinançar to venda, amb càrrec a la teva Línia de Comerç Exterior o fins i tot, estudiar la possibilitat d'anticipar-te sense recurs l'import de la teva venda. En aquest cas, hauran d'existir en l'operació les suficients garanties per a Bankia que possibilitin que l'operació arribi a bon fi. Per exemple, si tens contractada la Pòlissa Màster Or de CESCE, podria instruir a aquesta entitat a què emeti un Títol de Liquiditat a favor de BANKIA (Factoring sense recurs de Títols CESCE).

   O, en cas que Bankia pugui classificar el risc dels teus clients, pots sol·licitar una línia de Factoring Internacional.

   Com exportador t'interessa:

   • Alta mecanització en el tractament d'operacions rebudes de l'exterior. Si la transferència rebuda té totes les dades identificatives correctes, l'abonament en el teu compte és automàtic.
   • Disposes de totes les cobertures de tipus de canvi (Assegurança de Canvi, opcions, etc.).
   • Risc d'entrega de mercaderia prèvia a la transferència i no recepció dels fons.
   • Pots controlar els moviments registrats en qualsevol dels seus comptes en el nostre OIE.

   Circuit operatiu

   1. Hauràs d'indicar al teu client les dades correctes del compte en què desitges rebre el cobrament de la teva exportació (codi Swift de Bankia: CAHMESMM, codi IBAN del teu compte, etc).

   A l'OIE podràs imprimir etiquetes amb les teves dades de cobrament: Codi BIC de Bankia i el teu compte en format IBAN per enganxar-les en les teves factures.

   2. El banc del teu client, procedirà a transferir els fons al teu favor.

   3. Si Bankia rep la transferència amb les dades correctes l'abonament en el teu compte és automàtic.

   4. Podràs controlar si s’escau l'abonament en la data que t'hagi indicat el teu client a través de la OIE.

    

   INGRÉS DE XECS I PAGARÉS EN COMERÇ INTERNACIONAL

   El xec és un mitjà de pagament a la vista pel qual, com a exportador, reps el cobrament d'una transacció comercial o una prestació de serveis.

   Un pagaré és un títol negociable, en què una part (l'emissor) fa una promesa incondicional per escrit de pagar una suma determinada de diners a una altra (el beneficiari), en un futur fix.

   En el cas de pagarés bancaris, al contrari que amb els xecs, no significa necessàriament que estigui d'alguna forma emesa o garantida per un banc, sinó que el document utilitzat és imprès per l'entitat, incloent també el número de compte bancari a través de què es farà el pagament, cosa que facilitarà el posterior cobrament i donarà millors possibilitats de descompte al document.

   Si utilitzes aquest mitjà de cobrament (ingrés de xecs o pagarés), hauràs de tenir plena confiança en el teu client. En qualsevol cas, té en compte que un xec bancari et proporciona més seguretat que un xec personal.

   El xec bancari és un document emès per una entitat bancària d'un país, a petició del seu client importador, a favor de l'exportador de l'operació del qual pagament es desitja cancel·lar.

   Com exportador has de saber:

   • Bankia pot compensar xecs o pagarés en qualsevol divisa cotitzable.
   • La recepció d'un xec al teu favor, no et garanteix el cobrament.
   • Risc d'entrega de la mercaderia i no compensació del xec.

   Circuit operatiu

   1. El teu client/importador t'envia el xec o pagaré com a pagament de la teva mercaderia o servei.

   2. Ordenes a Bankia la compensació d'aquest xec o pagaré.

   L'ingrés en el teu compte no es podrà disposar fins que passin els dies aplicables de retenció. Si no tens suficient confiança en la validesa del xec, remet-ho en gestió de cobrament (Remesa Simple d'Exportació).

   3. Una vegada passats els dies de retenció podràs disposar dels diners encara que, posteriorment, es podria rebre el xec tornat.

    

   CÀRRECS SEPA

   Substituint als antics càrrecs per domiciliació (rebuts), els Càrrecs SEPA són un sistema de cobraments i pagaments comú per a tots els estats adherits a la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA), de manera que pugui gestionar-se el cobrament amb la mateixa facilitat, seguretat i cost, tant dins les nostres fronteres com en el mercat europeu. Aquest sistema és vàlid per a qualsevol dels 33 estats adherits (els 28 estats de la UE, més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Mònaco).

   L'operació la inicies com a proveïdor, amb el consentiment de teu/s client/s, traslladant a Bankia aquest consentiment i la instrucció de tramitar la gestió dels teus cobraments. Les operacions han d'estar nominades en euros i s'ha d'identificar el compte de càrrec amb el seu corresponent codi IBAN.

   Com exportador t'interessa:

   • Major rapidesa en la gestió del cobrament de les teves vendes.
   • Estalvi de costos pel que fa al sistema de presentació física.
   • Data real de cobrament.
   • Limitació durant el període de devolució d'efectes, sobretot en aquelles operacions en què hi ha consentiment del deutor. Emissió directa dels rebuts a cobrar des de l'Oficina Internet Empresas, sense desplaçaments i amb total llibertat horària.
   • Els fitxers de Càrrecs SEPA es poden enviar a través de l'OIE o de SWIFT.

 • 7.Facilidades per al finançament d'exportació que proporciona Bankia

  A Bankia ens esforcem en posar a disposició dels nostres clients línies i estructures de finançament aplicant els majors eximents i mitigantes dels riscos financers de les exportacions.

  • 7.1.Financiación a curt termini

   FINANÇAMENT AMB RECURS

   Finançament directe a la teva empresa a l'empara de la teva Línia de Comerç Exterior Pre i Post - Finançament

   El Finançament d'Exportació consisteix en la bestreta concedida per Bankia del cobrament de les teves vendes de béns o serveis a l'exterior.

   Aquest tipus de finançament es pot iniciar des del mateix moment en què tancaments el teu acord de venda prèviament, fins i tot, a l'inici del seu procés de fabricació.

   El prefinançament és el finançament per al període que transcorre entre la data de la comanda o contracte de compravenda i l'enviament de la mercaderia o prestació del servei.

   La Post-finançament o Bestreta d'Exportació cobreix el període que transcorre des de la data d'enviament de la mercaderia o prestació del servei, fins al cobrament efectiu.

   Com exportador t'interessa saber:

   • El Prefinançament de les teves exportacions facilita liquiditat per fer els aprovisionaments necessaris per a la fabricació o elaboració dels teus béns o serveis.
   • Et permet cobrir despeses de logística i transport.
   • Has de tenir concedida una Línia de Comerç Exterior que inclogui aquesta operativa.
   • Pots sol·licitar finançament tant en euros com en les principals divises.
   • Pots sol·licitar finançament sent beneficiari de qualsevol mitjà de pagament internacional (xecs, transferències, remeses, crèdits documentaris).
   • Aquest finançament podrà fer-se utilitzant les condicions de la Línia ICO Exportadors.
   • Pots utilitzar cobertures de tipus de canvi (Assegurança de Canvi, opcions, etc)
   • Pots cancel·lar anticipadament o prorrogar el finançament fins al termini màxim permès en la Línia de Comerç Exterior. El venciment del finançament haurà de ser la data prevista de cobrament.
   • A Bankia no es cancel·la automàticament el finançament en la data de venciment establerta, el sistema concedeix un marge de 30 dies per a conciliar la recepció real dels fons amb la cancel·lació del finançament, evitant d'aquesta manera desfasaments de liquiditat.
   • Set dies abans del venciment del finançament rebràs un Avís Comex informant-te.

    

   FINANÇAMENT D'EXPORTACIÓ CERTIFICATS CESCE

   El “Finançament Exportació Certificats CESCE” és una modalitat de finançament per la qual pots incrementar la teva capacitat d'obtenció de finançament anticipant el cobrament de les teves exportacions amb termini diferit, sempre que tinguis un pòlissa Màster Or contractat amb CESCE i ordenis l'emissió d'un certificat de cobertura a favor de Bankia. El finançament concedit es farà en condicions preferents a causa del mitigante aportat.

   Com exportador t'interessa saber:

   • Has de tenir concedida una Línia de Comerç Exterior que inclogui l'operativa de Finançament d'Exportació.
   • Has de tenir contractada amb CESCE un pòlissa Màster Or i sol·licitar a través de CESCE Cesnet l'emissió d'un Certificat, seleccionant el deutor i com a entitat financera beneficiària Bankia.

   FINANÇAMENT SENSE RECURS

   FORFAITING D'EXPORTACIÓ

   El Forfaiting internacional és un producte financer mitjançant el qual Bankia compra, al descompte i sense recurs, aquells crèdits comercials internacionals pagadors a termini, que la teva empresa exportadora (Creditor) té davant un importador (Deutor), del qual pagament està normalment instrumentat en documents financers amb pagament ajornat (promissory notis, pagarés, lletres de canvi, crèdits documentaris, factures, etc.).

   Com beneficiari d'aquesta producte millores la teva liquiditat en cobrar al comptat, sense alterar la teva capacitat d'endeutament.

   T'interessa saber:

   • Pots accedir a aquest producte directament si ets beneficiari d'un crèdit documentari confirmat per Bankia, amb documents conformis o amb el compromís de l'emissor de pagar a venciment.
   • També pots accedir directament si ets beneficiari de qualsevol mitjà de pagament avalat per Bankia.
   • També pots fer Forfaiting sobre Crèdits Documentaris d'Exportació (CDE) no confirmats, en què l'obligat al pagament és l'entitat financera emissora i/o confirmadora. En aquests casos, Bankia oferirà el finançament sense recurs després de l'estudi de l'operació, la solvència de l'entitat obligada al pagament i la disponibilitat de les seves línies de risc.
   • També pots beneficiar-se del Forfaiting d'exportació, si reps un Aval o un Stand by Letter of Credit al teu favor que garanteixi el cobrament de les teves vendes a un client.
   • Amb aquest producte, aconsegueixes una major flexibilitat en les teves negociacions i incrementes la teva capacitat de venda, al poder concedir major ajornament de pagament als teus compradors.
   • Elimines el risc de crèdit (canvies crèdits a cobrar per cobrament al comptat), el risc país i el risc tipus de canvi.
   • Millores el teu fons de maniobra en fer líquids els teus drets de cobrament futurs (en anticipar-los).
   • En el teu balanç converteixes deute en liquiditat.
   • Al ser sense recurs evites consumir les teves pròpies línies de risc (alliberant límits per a unes altres operacions o rebaixant el seu CIRBE).

    

   FACTORING SENSE RECURS TÍTOLS CESCE

   És un producte pel qual Bankia compra els drets de crèdit que, com a exportador, ostentes davant els teus clients, derivats de les teves vendes amb cobrament ajornat, sempre que es trobin emparats en títols de liquiditat CESCE.

   Has de disposar d'un Pòlissa d'assegurança Màster Or amb CESCE per cobrir el risc d'impagament de les teves factures. A més, has de signar un contracte amb Bankia per a la cessió sense recurs.

   Aquesta compra es fa sense recurs per la part coberta per CESCE (85% - 90%) i se t'abona en el moment de la cessió. L'import restant (15% - 10%) es liquidarà quan es rebi del deutor. El deutor ha de ser privat, estar classificat per CESCE i ubicat a la Unió Europea (llevat d'Itàlia), Suïssa, els Estats Units o el Canadà.

   T'interessa saber:

   • Pots baixar el teu balanç, en ser un finançament sense recurs.
   • No incrementes la teva quota CIRBE, per tant, millores la teva posició financera.
   • No consumeixes línies de risc amb els teus bancs.
   • Elimines el risc de crèdit d'una factura pendent de cobrament.
   • Aconsegueixes liquiditat sobre cobraments diferits.
   • Incrementa la teva capacitat de venda, a causa de que el producte et permet assumir major risc comercial amb els teus compradors.

    

   FACTORING INTERNACIONAL SENSE RECURS

   Gràcies a aquest producte, pots obtenir finançament sense recurs mitjançant la cessió a Bankia dels drets de crèdit que, com a exportador, ostentes davant els teus clients internacionals, derivats de les teves vendes amb cobrament ajornat.

   Bankia analitzarà aquells clients internacionals dels quals drets de crèdit vulguis anticipar i t'informarà tant del límit com del% de cada crèdit que estaria disposada a finançar.

   T'interessa saber:

   • Obtens finançament sense recurs, baixant el teu balanç.
   • Millores la teva posició financera sense incrementar la teva quota CIRBE.
   • Evita el consum de les teves línies de risc per obtenir finançament.
   • Elimines el risc de crèdit de les teves factures amb cobrament ajornat.
   • Incrementa la teva capacitat de venda, en permetre assumir major risc comercial amb els teus compradors.

  • 7.2.Financiación a llarg termini

   Presa consciència de la importància de l'activitat exportadora per a la millora de l'economia, la majoria dels Estats ofereixen a les seves empreses una sèrie de mecanismes de suport oficial amb l'objectiu de millorar la seva competitivitat i la seva penetració en els mercats.

   Aquest suport, en l'estat espanyol, es tradueix en facilitats per finançar les exportacions mitjançant provisió de fons, subvencions de tipus d'interès, assegurança de crèdit a compte de l'estat, desgravacions fiscals que situen als nostres exportadors en una posició avantatjosa per competir en els mercats internacionals.

   A Espanya, la Secretaria d'Estat de Comerç és l'encarregada de fomentar l'exportació.

   Els instruments de promoció comercial són gestionats per l'ICEX (Institut de Comerç Exterior) i els instruments financers gestionats per l'ICO (Institut de Crèdit Oficial).

   Pel seu costat, com a instrument de dono suport a la internacionalització, l'assegurança de crèdit a l'exportació a compte de l'estat el proporciona i gestiona CESCE (Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdits a l'exportació, SA).

   Bankia participa activament amb els organismes oficials en el suport i ajuda a les empreses que necessiten finançar a llarg termini les seves exportacions. Disposa d'una àmplia trajectòria i experiència en aquestes operacions i sabrà assessorar-li i gestionar tots els seus projectes.

   Li aconsellem que, davant qualsevol dubte, consulti als nostres especialistes a Bankia.

   A Bankia, els productes de finançament a llarg termini són:

   • Crèdit Subministrador.
    • Pidiregas.
   • Crèdit Comprador.
    • Crèdit FIEM i Crèdit Mixt.
    • Crèdit Comercial.

   Les teves operacions podran sol·licitar-se sota les condicions de la Línia ICO Internacional (Línia ICO Exportadors Mitjà/Llarg Termini).

    

   CRÈDIT SUBMINISTRADOR

   El Crèdit Subministrador és una estructura de finançament a mitjà o llarg termini, que et permet, com a exportador, obtenir finançament a canvi de la cessió sense recurs dels teus drets de crèdit amb pagament diferit, derivats dels teus contractes d'exportació de béns d'equipament o serveis o projectes clau en mà.

   Seràs el titular del finançament però es requereix l'existència d'una presa de raó per part de l'importador, on reconegui la cessió dels drets de crèdit a favor de Bankia.

   Bankia considera els Pidiregas (Projectes d'Infraestructura Diferits en el Registre de la Despesa) com una variant del crèdit subministrador.

   Els Pidiregas són esquemes de finançament del Govern Mexicà per a projectes d'infraestructura d'inversió privada destinats a la CFE (Comissió Federal d'Electricitat) que pagarà a l'empresa o consorci adjudicatari el principal pressupostat quan el projecte estigui implantat i en funcionament.

   T'interessa saber que:

   • Et permet accedir a nous mercats reduint el risc de l'operació.
   • Et permet augmentar les exportacions a països amb una reduïda disponibilitat de finançament per als teus compradors.
   • Et permet negociar millors condicions de pagament amb els teus clients.
   • Elimina el risc de crèdit (canvia drets de cobrament per cobrament al comptat), risc país i risc tipus de canvi.
   • En el teu balanç, converteixes deute en liquiditat.
   • Al ser sense recurs, evites consumir les teves pròpies línies de risc alliberant així límits per a unes altres operacions.
   • Si necessites plantejar una operació d'aquest tipus Bankia compta amb professionals i amb àmplia experiència per assessorar-te i portar a bon terme l'operació.

    

   CRÈDIT COMPRADOR

   El Crèdit Comprador és una modalitat de finançament a l'exportació a mitjà i llarg termini, destinada a finançar un Contracte d'Exportació de béns d'equipament, serveis o projectes “clau en mà ” entre la teva empresa, en qualitat d'exportador, i un importador estranger.

   El Crèdit Comprador s'entén com un mandat irrevocable de l'importador a Bankia per convertir els pagaments ajornats continguts en el Contracte d'Exportació en cobraments al comptat i en ferm a favor de l'exportador, mitjançant la presentació dels documents financers.

   Aquests crèdits poden beneficiar-se d'instruments de suport oficial a l'exportació si compleixen els requisits de la reglamentació de crèdit oficial vigents a Espanya. Si s'acullen a les avantatjoses condicions d'un crèdit oficial, l'import a finançar no pot ser el 100%.

   Si desitges finançar el 100% del Contracte d'Exportació, pots completar la part no finançada per un Crèdit comercial, que és una estructura complementària al Crèdit Comprador.

   T'interessa saber que

   • Cobraràs a la vista l'import del Contracte d'Exportació, d'acord amb la correcta presentació a Bankia de la documentació corresponent.
   • Eliminaràs els riscos d'impagament, tant comercials com a polítics.
   • Milloraràs el teu fons de maniobra en fer líquids els teus drets de cobrament futurs.
   • La formalització del Crèdit Comprador no recau sobre les teves línies de risc.
   • Et permetrà accedir a nous mercats reduint el risc de l'operació.
   • Et permetrà augmentar les teves exportacions a països amb reduïda disponibilitat de finançament per als teus clients.
   • Millorarà la teva oferta comercial amb una proposta de finançament.

   Mitjançant el Crèdit FIEM (Fons per a la Internacionalització de l'Empresa) l'Estat Espanyol, a través de l'Institut de Crèdit Oficial, atorga finançament a un altre Estat o Institució Multilateral per tal de promoure l'exportació espanyola afavorint el desenvolupament econòmic de països en via de desenvolupament.

   Es caracteritzen per llargs terminis d'amortització i tipus d'interès molt avantatjosos.

   • Són els antics crèdits FAD (Fons d'Ajuda al Desenvolupament).
   • El Fons per a la Internacionalització de l'Empresa, és un fons per al suport i foment de la internacionalització de l'economia espanyola.
   • Existeixen diferents tipus de Crèdits FIEM (Crèdit FIEM Comercial; Crèdit FIEM Concessional) que es diferencien, entre altres característiques, per les condicions de repagament entre Espanya i el País en via de desenvolupament destinatari dels fons.
   • Bankia exercirà de banc pagador d'aquests fons estant en contínua interactuació amb ICO durant el procés de pagament dels Fons FIEM.

   El Crèdit Mixt és la conjunció d'un Crèdit Comprador i un Crèdit FIEM dins una mateixa estructura que permeti assolir finançament per fins al 100% del Contracte d'Exportació.

   T'interessa saber que:

   • Rebràs el cobrament a la vista de l'execució del Contracte d'Exportació una vegada que Bankia, com a banc pagador, certifiqui el correcte compliment del mateix d'acord amb la documentació que ens presentis.
   • Eliminaràs els riscos d'impagament, tant comercials com a polítics.
   • Milloraràs el teu fons de maniobra en fer líquids a la vista possibles drets de cobrament futurs.
   • No consumiràs les teves línies de crèdit amb Bankia.

 • 8.Productos de Bankia en col·laboració amb organismes oficials

  L'Institut de Crèdit Oficial treballa per potenciar la internacionalització de les empreses espanyoles. Obté els seus recursos per dotacions pressupostàries i títols de renda fixa. L'ICO funciona indistintament com a entitat creditícia estatal i com a agència financera de l'Estat.

  Com agència financés de l'Estat, té capacitat per gestionar fons públics destinats, entre altres coses, a col·laborar en l'ajuda al desenvolupament de països del Tercer Món.

  Com A entitat de Crèdit Especialitzat: finança a mitjà i llarg termini les inversions productives de les empreses establertes a Espanya o d'empreses espanyoles que s'estableixin a l'exterior.

  En aquesta faceta, l'ICO actua de dues formes:

  • Línies de mediació: els crèdits se sol·liciten en els bancs i caixes d'estalvis adherides a cadascuna de les Línies. L'ICO aporta els fons i el risc de les operacions és assumit per les entitats financeres, verificant que es compleixin les condicions establertes per l'ICO.
  • Operacions directes: les empreses sol·liciten el finançament directament a l'ICO.

  Bankia posa a la teva disposició els seus serveis de mediació amb l'ICO, aportant la seva experiència i coneixement en l'àgil i correcta tramitació de les operacions.

  Pots utilitzar amb Bankia les següents Línies ICO de dono suport a la internacionalització:

  • Línia ICO Internacional (inclou ICO Exportadors Mitjà i Llarg Termini).
  • Línia ICO Exportadors.
  • Línia ICO Garanties Internacional.

   

  LÍNIA ICO INTERNACIONAL

  A través d'aquesta Línia es facilita

  1. El finançament de les teves inversions fora del territori nacional, consistents en adquisicions d'actius fixos productius.

  2. El finançament de les teves necessitats de liquiditat fora del territori nacional.

  T'interessa saber:

  • L'import màxim que pots sol·licitar sota aquesta línia és de 10 milions d'euros, per al conjunt d'entitats financeres, en una o diverses operacions.
  • El tipus d'interès pot ser fix o variable, però sempre et beneficiaràs del menor cost de fons de l'ICO.
  • No té comissions d'obertura, estudi o disponibilitat.
  • Els terminis d'amortització i carència de principal estan fixats per l'ICO, no admetent-se variacions.
  • Per a terminis d'1, 2 o 3 anys, pots sol·licitar finançament del 100%.
  • Per a operacions a termini de 10 anys o més, apliquen condicions excepcionals.
  • Bankia disposa d'experts professionals que podran assessorar-te i guiar-te en la tramitació d'aquest tipus d'operacions. Si tens alguna operació que pogués encaixar en aquest esquema, no dubtis en sol·licitar la nostra ajuda.

   

  LÍNIA ICO EXPORTADORS CURT TERMINI

  La Línia ICO Exportadors Curt Termini s'engloba dins les Línies de Mediació Internacional que l'ICO té disponibles per finançar el teu procés d'internacionalització.

  T'interessa:

  • Per poder sol·licitar post-finançament sota aquesta Línia necessites tenir Línia de Comerç Exterior amb l'operativa de Post-finançament d'Exportació habilitada.
  • Per poder sol·licitar prefinançament sota aquesta Línia necessites tenir Línia de Comerç Exterior amb l'operativa de Prefinançament d'Exportació habilitada.
  • El termini d'amortització d'aquest tipus de finançament no pot ser superior a 180 dies.
  • Les factures poden estar emeses en qualsevol divisa, però el finançament serà sempre en euros.
  • Aquest finançament està exempta de comissions.
  • No és necessària la signatura de documentació addicional a la requerida en qualsevol finançament d'exportació (a excepció de l'Annex 0 que requereix l'ICO).
  • El tipus d'interès d'aquests finançaments es beneficia del menor cost de fons de l'ICO.
  • És compatible amb unes altres ajudes rebudes de les Comunitats Autònomes o altres institucions.
  • Es pot finançar fins al 100% de la factura sempre que no se superi l'import màxim per client establert per l'ICO.

   

  LÍNIA ICO EXPORTADORS MITJÀ I LLARG TERMINI

  A través d'aquesta Línia de Mediació de l'ICO pots finançar els teus Crèdits Subministradors, Compradors i Comercials.

  T'interessa saber:

  • Pots tramitar les teves operacions directament a través de Bankia. Consulta'ns si tens alguna operació que pugui encaixar en aquest producte.
  • El tipus d'interès aplicable a aquestes operacions es beneficia del millor cost de fons de l'ICO.
  • El tipus d'interès pot ser fix o variable.
  • Pots obtenir el desemborsament en diverses disposicions, tant en euros com en dòlars.
  • L'import màxim són 25 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD), en una o diverses operacions.
  • El termini d'amortització pot ser de 2 a 12 anys amb fins a 3 anys de carència.

   

  LÍNIA ICO GARANTIES INTERNACIONALITZACIÓ

  La finalitat d'aquesta línia és facilitar a les empreses espanyoles la seva participació en licitacions internacionals, a través d'un mecanisme àgil de concessió de garanties d'ICO addicional als avals emesos per les entitats financeres a les empreses espanyoles.

  T'interessa saber:

  • Les teves licitacions a concursos internacionals poden comptar amb el suport oficial de l'ICO si fora precís.

 • 9.Epílogotip

  El Comerç Exterior eleva la productivitat, indueix a l'especialització, estimula i facilita la innovació i afavoreix la competitivitat.

  Per incrementar l'efecte d'aquests avantatges, només et queda cercar la aliança estratègica que afavoreixi el teu millor i més complet desenvolupament. L'experiència en Comerç Exterior posiciona a Bankia com una de les millors entitats financeres que poden acompanyar-te en aquest procés, amb plenes garanties d'èxit.

  PRIMER, PER DISPOSICIÓ

  Bankia aposta clarament per seus clients. I, a més, aposta decididament pel Comerç Exterior, havent-se convertit aquest en un dels pilars que sustenta la seva renovació.

  SEGON, PER EXPERIÈNCIA

  Els professionals de Bankia s'han enfrontat amb moltes operacions, situacions i projectes que han sabut resoldre aportant la seva experiència i coneixement, proporcionant als nostres clients el millor servei.

  La qualitat és una de les nostres prioritats.

  TERCER, PER SERVEI

  Bankia treballa contínuament per proporcionar-te el millor servei, tant personal, com telemàtic, invertint en l'automatització de processos i a facilitar-te la gestió i administració de les teves operacions.

  Per fer-ho, inverteix en el desenvolupament de eines que redueixen el temps que has de dedicar a tasques diferents de la cerca i concreció del teu negoci, millorant el teu resultat.

  Ens hem adaptat a les teves necessitats i et proporcionem eines:

  • De control i informació:
   • Avisos COMEX.
   • Línia Experta COMEX.
  • D'agilitat, operativitat administrativa i total disponibilitat:
   • Línia de Comerç Exterior.
   • Bankia En línia Empreses.
  • De suport i representació:
   • Oficina Representació a Xangai.

  I FINALMENT, PER CATÀLEG

  Disposem de tots els productes que puguis precisar per al desenvolupament de la teva activitat comercial. Podem donar-te el suport operatiu i financer que facin tan fàcil el teu Comerç Exterior com el teu Comerç Nacional.

  A Bankia t'ajudem a eliminar teus fronteres.

 • 10.Glosario de termes

  • BIC o Codi SWIFT: el codi internacional d'identificació bancària (BIC), és aquell que permet identificar de forma única a cada entitat de crèdit i/o les seves oficines.
  • La Cambra de Comerç Internacional és l'organització empresarial que representa mundialment interessos empresarials. Es va constituir a París en 1919 i continua tenint la seva seu social en la capital francesa.

   Té personalitat pròpia i la seva naturalesa jurídica és associativa.

   La missió de la CCI és fomentar el comerç i la inversió entre les empreses del món en els diferents sectors, així com ajudar-les a enfrontar-se a cadascun dels reptes i oportunitats que la globalització ofereix. Per aconseguir aquesta missió, la CCI compta amb un ampli grup de membres, que són empreses de més de 130 països que fan operacions internacionals, així com organitzacions empresarials, entre elles les Cambres de Comerç dels diferents països.
  • IBAN: el Codi Internacional de Compte Bancari o IBAN com es coneix habitualment, és un conjunt de caràcters alfanumèrics que permet identificar de manera única el compte que un client manté en una Entitat de qualsevol lloc del món. Es defineix en l'Estàndard 2 de l'ECBS, EBS 204 “IBAN: Codi Internacional de Compte Bancari ”, que està basat en l'estàndard ISO 13616 i és de conformitat amb ell.
  • El propòsit de l'IBAN és facilitar el tractament automàtic de les transferències transfrontereres, garantir l'exactitud de les dades i reduir la intervenció manual.
  • INCOTERMS: de l'acrònim Anglès International Commercial Terms, són termes de tres lletres que reflecteixen les condicions d'entrega de les mercaderies acordades per comprador i venedor.

   S'utilitzen per aclarir els costos de les transaccions comercials internacionals, delimitant les responsabilitats entre el comprador i el venedor.
  • OIE: Oficina Internet Empreses que Bankia posa al servei dels seus clients perquè puguin consultar i fer totes les seves operacions de comerç exterior des de qualsevol lloc.
  • SWIFT: (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunications), és un sistema de missatges entre entitats financeres. A través d'aquest sistema s'intercanvien transaccions interbancàries (ordres de pagament, remeses, crèdits documentaris, missatges en format lliure, etc.).

   També pot ser utilitzat per les empreses per comunicar-se amb les entitats financeres.
  • URC 522: Regles Uniformes relatius a les Cobrances publicades a 1995 per la Cambra de Comerç Internacional que regulen l'operativa de Remeses.
  • UCP 600: Regles i Usos Uniformes publicats a 2007 per la Cambra de Comerç Internacional que regulen l'operativa de Crèdits Documentaris.

Línia de Comerç Exterior

Un únic contracte de risc per a les teves operacions de Comerç Exterior

 • Empresari creuant pont i parlant per mòbil

  Línia de Comerç Exterior

  La Línia de Comerç Exterior és un únic contracte de risc per a la majoria d'operacions de Comerç Exterior.

 • Home en una nau apuntant en bloc de notes

  Línia Experta COMEX

  Contacta amb els nostres experts en comerç exterior i aclareix tots els teus dubtes sobre les teves operacions.

 • Empresaris mirant tauleta tàctil

  Bankia En línia Empreses

  Connecta't ja a Bankia En línia Empreses i fa les teves consultes i operacions bancàries de manera senzilla i amb total seguretat.

 • Empresària parlant per mòbil

  Avisos COMEX

  Facilitem la gestió de les teves operacions informant-te puntualment sobre els fets més rellevants de la teva activitat internacional.


 • Empresari parlant per telèfon

  Swift for Corporates

  Cobreix la necessitat d'automatització i estandardització que té la teva empresa en les seves transaccions i comunicacions amb les entitats financeres.


 • Què és una ordre condicionada (Stop Loss)?

  L'stop loss són nivells o punts de venda que un client pot establir sobre una posició de la qual és titular, i serveixen per limitar les pèrdues en una operació de compra venda de valors, quan la cotització d'un valor es troba per damunt d'aquest nivell.

  L'objectiu d'aquest tipus d'ordres és evitar que una operació generi una pèrdua major de què el client desitja assumir.