Crédito Comprador

  • Finançament de l'exportació a mitjà i llarg termini

    D'un contracte, serveis o projectes "clau en mà"

  • Permet accedir a nous mercats. Elimina el risc de crèdit. En el teu balanç, converteixes deute en liquiditat.

El Crèdit Comprador és una modalitat de finançament per a l'exportació a mitjà i llarg termini, destinada a finançar un contracte d'exportació de béns d'equipament, serveis o projectes "clau en mà" entre un exportador i un importador estranger.

El crèdit comprador s'entén com un mandat irrevocable de l'importador a Bankia per convertir els pagaments ajornats que conté el contracte d'exportació en cobraments al comptat i en ferm a favor de l'exportador, mitjançant la presentació dels documents financers.

Aquests crèdits es poden beneficiar d'instruments de suport oficial a l'exportació si compleixen els requisits de la reglamentació de crèdit oficial vigents a Espanya. Si s'acullen a les avantatjoses condicions d'un crèdit oficial. L'import per finançar pot assolir fins al 85% de l'import del contracte d'exportació.

Si desitges finançar el 100% del contracte d'exportació, pots completar la part no finançada per un Crèdit Comercial que és una estructura complementària al Crèdit Comprador.

Avantatges del producte

  • Facilita les teves negociacions en les exportacions permetent-te obtenir millorar les condicions econòmiques de les mateixes.
  • Et permet accedir a nous mercats reduint el risc de l'operació i pot incrementar les teves exportacions a països amb una reduïda disponibilitat de finançament per als teus compradors.
  • Elimines el risc de crèdit (canvia drets de cobrament per cobrament al comptat), el risc país i el risc de tipus de canvi.
  • Al ser sense recurs, evites consumir les teves pròpies línies de risc alliberant així límits per a unes altres operacions a més de millorar el teu balanç convertint deute en liquiditat.
  • Si necessites plantejar una operació d'aquest tipus, Bankia compta amb professionals i amb àmplia experiència per assessorar-te i portar a bon terme l'operació.
  • Traspasses la gestió de cobrament dels teus efectes financers reduint les tasques administratives de la teva empresa.