Crédito documentario de exportación

 • Garanteix que si compleixes amb els seus termes i condicions

  El banc emissor ha de plantar cara al pagament

 • Elimines el risc de resolució de contracte per part del comprador. Permet concedir al teu client finançament. Aporta tranquil·litat en revisar els documents experts de Bankia.

Avantatges del crèdit documentari d'exportació

El crèdit documentari és el mitjà de pagament més segur per a un exportador, ja que us garanteix que si compliu amb els seus termes i condicions i presenteu la documentació dins el termini establert i en la forma pertinent en el lloc que us requereixi el crèdit documentari, el banc emissor té el compromís irrevocable de fer front al pagament al venciment acordat (vista o diferit).

Amb el crèdit documentari tens la possibilitat de afegir la garantia de Bankia a la garantia del banc emissor, indicant al teu client que sol·liciti al seu banc l'emissió del seu crèdit amb instruccions de confirmació. Bankia, després de l'estudi del risc de l'operació, de la qualitat creditícia del banc emissor i de la disponibilitat de les seves línies de risc, decidirà afegir-hi o no la seva confirmació i notificarà urgentment la seva decisió tant a tu com al banc emissor, complint amb les obligacions que li imposen les UCP 600.

És important que, en el moment de la notificació del crèdit, revisis tots els termes i condicions per comprovar que són els acordats i que els pots complir. La seva garantia de cobrament depèn de la presentació conforme dels documents requerits en el crèdit documentari. Tingues sempre present que el crèdit documentari paga documents, no mercaderia.

Si vols aprofundir en aquest producte, consulta aquesta Presentació de crèdits documentaris d'exportació (PDF, 3,7 MB)

Com a exportador t'interessa saber que:

 • Pel seu caràcter "irrevocable"' elimines el risc de resolució de contracte per part del comprador.
 • T'assegura que, si presentes documents conformes, rebràs el seu cobrament en la data estipulada, eliminant d'aquesta manera el risc comercial.
 • Et permet concedir al teu client finançament endarrerint la data de pagament. Bankia us pot comprar anticipadament i sense recurs el vostre dret de cobrament (Forfaiting sobre crèdits documentaris d'exportació).
 • T'aporta protecció jurídica, ja que els crèdits estan regulats per una normativa específica internacional de la CCI (UCP600).
 • T'aporta tranquil·litat, ja que els documents, abans d'enviar-se, són revisats per experts de Bankia que et podran ajudar a evitar discrepàncies.
 • Si confirmes el crèdit, elimines el risc polític o risc de país.
 • Si contractes una assegurança de canvi, elimines el risc de tipus de canvi.