Crédito FIEM y Crédito Mixto

 • Dues formes de finançament

  Per promoure l'exportació espanyola

 • Elimina els riscos d'impagament, tant comercials com polítics. Millora el teu fons de maniobra. No consumeixes les teves línies de crèdit amb Bankia.

Mitjançant el Crèdit FIEM (Fons per a la Internacionalització de l'Empresa) l'Estat Espanyol, a través de l'Institut de Crèdit Oficial, atorga finançament a un altre estat o institució multilateral per tal de promoure l'exportació espanyola afavorint el desenvolupament econòmic de països en via de desenvolupament.

 • Són els antics crèdits FAD (fons d'ajuda al desenvolupament).
 • El Fons per a la Internacionalització de l'Empresa és un fons per al suport i foment de la internacionalització de l'economia espanyola.
 • Hi ha diferents tipus de crèdits FIEM (Crèdit FIEM comercial; Crèdit FIEM Concessional) que es diferencien, entre altres característiques, per les condicions de repagament entre Espanya i el país en via de desenvolupament destinatari dels fons.
 • Bankia exercirà de banc pagador d'aquests fons estant en contínua interactuació amb ICO durant el procés de pagament dels Fons FIEM.

El Crèdit Mixt és la conjunció d'un Crèdit Comprador i un Crèdit FIEM dins una mateixa estructura que permeti assolir finançament per fins al 100% del contracte d'exportació.

Avantatges

 • Rebràs el cobrament a la vista de l'execució del contracte d'exportació una vegada que Bankia, com a banc pagador, en certifiqui el correcte compliment d'acord amb la documentació que ens presentis.
 • Llargs terminis d'amortització i tipus d'interès molt avantatjosos.
 • Elimina els riscos d'impagament, tant comercials com polítics.
 • Millora el teu fons de maniobra en fer líquids a la vista possibles drets de cobrament futurs.
 • No consumeixes les teves línies de crèdit amb Bankia.