Factoring Sin Recurso Títulos CESCE

  • Bankia compra els drets de crèdit

    Que ostentes davant els teus clients, derivats de les teves vendes amb cobrament ajornat

  • Pots baixar el teu balanç, en ser un finançament sense recurs. No incrementes la teva quota CIRBE. Elimines el risc de crèdit d'una factura pendent de cobrament.

Avantatges Factoring Sense Recurs Títols CESCE

És un producte pel qual Bankia compra els drets de crèdit que, com a exportador, ostentes davant els teus clients, derivats de les teves vendes amb cobrament ajornat, sempre que es trobin emparats en títols de liquiditat CESCE.

Has de disposar d'un Pòlissa d'assegurança Màster Or amb CESCE per cobrir el risc d'impagament de les teves factures. A més, has de signar un contracte amb Bankia per a la cessió sense recurs.

Aquesta compra es fa sense recurs per la part coberta per CESCE (85% - 90%) i se t'abona en el moment de la cessió. L'import restant (15% - 10%) es liquidarà quan es rebi del deutor. El deutor ha de ser privat, estar classificat per CESCE i ubicat a la Unió Europea (llevat d'Itàlia), Suïssa, els Estats Units o el Canadà.

T'interessa saber que:

  • Pots baixar el teu balanç, en ser un finançament sense recurs.
  • No incrementes la teva quota CIRBE, per tant, millores la teva posició financera.
  • No consumeixes línies de risc amb els teus bancs.
  • Elimines el risc de crèdit d'una factura pendent de cobrament.
  • Aconsegueixes liquiditat sobre cobraments diferits.
  • Incrementes la teva capacitat de venda, a causa de que el producte et permet assumir major risc comercial amb els teus compradors.