Ingreso de cheques

  • Mitjà de pagament a la vista pel qual

    Reps el cobrament d'una transacció comercial o una prestació de serveis

  • Bankia pot compensar xecs o pagarés en qualsevol divisa cotitzable. La recepció d'un xec al teu favor, no et garanteix el cobrament. Risc d'entrega de la mercaderia i no compensació del xec.

Avantatges d'Ingrés de xecs

El xec és un mitjà de pagament a la vista pel qual, com a exportador, reps el cobrament d'una transacció comercial o una prestació de serveis.

Un pagaré és un títol negociable, en què una part (l'emissor) fa una promesa incondicional per escrit de pagar una suma determinada de diners a una altra (el beneficiari), en un futur fix.

En el cas de pagarés bancaris, al contrari que amb els xecs, no significa necessàriament que estigui d'alguna forma emesa o garantida per un banc, sinó que el document utilitzat és imprès per l'entitat incloent també el número de compte bancari a través de què es farà el pagament, cosa que facilitarà el posterior cobrament i donarà millors possibilitats de descompte al document.

Si utilitzes aquest mitjà de cobrament (ingrés de xecs o pagarés), hauràs de tenir plena confiança en el teu client. En qualsevol cas, té en compte que un xec bancari et proporciona més seguretat que un xec personal.

El xec bancari és un document emès per una entitat bancària d'un país, a petició del seu client importador, a favor de l'exportador de l'operació del qual pagament es desitja cancel·lar.

Com exportador has de saber que:

  • Bankia pot compensar xecs o pagarés en qualsevol divisa cotitzable.
  • La recepció d'un xec al teu favor, no et garanteix el cobrament.
  • Risc d'entrega de la mercaderia i no compensació del xec.