Línea ICO Exportadores 2016

 • Línies de Mediació Internacional que l'ICO

  Té disponibles per finançar el procés d'internacionalització i l'activitat exportadora

 • El termini d'amortització no pot ser superior a 180 dies. Les factures poden estar emeses en euros o altres divises. Compatible amb altres ajudes rebudes de les CC.AA.

Avantatges de la Línia ICO Exportadors 2016

La Línia ICO Exportadors s'engloba dins les Línies de Mediació Internacional que l'ICO té disponibles per finançar el procés d'internacionalització i l'activitat exportadora de les empreses amb domicili social a Espanya.

Els finançaments instrumentats sota la línia ICO exportadors tenen les següents característiques i avantatges:

 • El termini de disposició comença el 4 de gener de 2016 i acaba el 9 de desembre de 2016.
 • El termini d'amortització no pot ser superior a 180 dies.
 • Les factures poden estar emeses en euros o altres divises, encara que els finançaments seran sempre en euros.
 • Aquest finançament està exempta de comissions (obertura, pròrroga, cancel·lació sense reembossament, etc.).
 • No cal la signatura de documentació addicional (a excepció de l'Annex 0), ni la modificació de la pòlissa intervinguda, ni la presentació de documentació addicional a la requerida per a qualsevol finançament d'exportació.
 • És compatible amb altres ajudes rebudes de les Comunitats Autònomes (CA) o altres institucions (SGR/SAECA).
 • Es pot finançar fins al 100 %de l'import de la factura, sempre que no se superi l'import màxim de 12,5 milions d'euros per client, sense existir limitació per país deutor.

L'import màxim serà calculat tenint en compte el total de disposicions vives en el sistema. El tipus d'interès aplicable és variable i la liquidació pot ser “anticipada” o “vençuda”.

El tipus d'interès nominal es forma així:

 • Euríbor 6 mesos + Diferencial de captació de fons d'ICO (actualment 0,15 %) + Margen Entidad.

El diferencial ICO és el cost de captació de fons per a aquesta entitat i oscil·la en funció de les condicions de mercat. L'ICO publica aquestes dades de forma periòdica a la seva pàgina web www.ico.es.

Condicions

Beneficiaris:

Autònoms o empreses amb domicili social a Espanya que emetin factures derivades de la venda en ferm de béns i/o serveis realitzada a un deutor ubicat fora del territori nacional.

Import màxim per client i any:

 • Un mateix client pot obtenir un import màxim de finançament de 12,5 milions d'euros a l'empara d'aquesta línia, sigui en una o diverses disposicions.
 • Els clients no poden superar aquest límit, en el total de les disposicions vives, entre les diferents entitats financeres adherides a la Línia ICO Exportadors 2016.
 • Es podrà finançar fins al 100 %de l'import de la factura, sempre que no se superi l'import màxim de 12,5 milions d'euros per client en el total de disposicions vives, sense existir limitació per país deutor.

Vigència:

Fins al 9 de desembre de 2016, o abans si s’escau l'esgotament dels fons de la Línia.