Línea ICO Exportadores 2017

 • Finança l'activitat exportadora

  i el procés d'internacionalització de les empreses.

 • Per a factures tant en euros com a unes altres divises. Finançament exempt de comissions. Compatible amb unes altres ajudes.

Avantatges de la Línia ICO Exportadors 2017

La Línia ICO Exportadors s'engloba dins les Línies de Mediació Internacional que l'ICO té disponibles per finançar el procés d'internacionalització i l'activitat exportadora de les empreses amb domicili social a Espanya.

Els finançaments instrumentats sota la Línia ICO Exportadors tenen les següents característiques i avantatges:

 • El termini d'amortització no pot ser superior a 180 dies.
 • El termini d'amortització no pot ser superior a 180 dies.
 • Les factures poden estar emeses en euros o altres divises, encara que els finançaments seran sempre en euros.
 • Aquest finançament està exempta de comissions (pròrroga, cancel·lació sense reemborsament, etc.).
 • No és necessària la signatura de documentació addicional (a excepció de l'Annex 0), ni la modificació de la pòlissa intervinguda, ni la presentació de documentació addicional a la requerida per a qualsevol finançament d'exportació.
 • És compatible amb unes altres ajudes rebudes de les comunitats autònomes (CA) o altres institucions (SGR/SAECA).
 • Es pot finançar fins al 100% de l'import de la factura, sempre que no se superi l'import màxim de 12,5 milions d'euros per client, sense existir limitació per país deutor.

L'import màxim serà calculat tenint en compte el total de disposicions vives en el sistema. El tipus d'interès aplicable és variable, i la liquidació pot ser “anticipada” o “vençuda”.

El tipus d'interès nominal es forma com segueix:

 • Euríbor 6 mesos + Diferencial de captació de fons d'ICO (actualment 0,15%) + Marge Entitat.

El diferencial ICO és el cost de captació de fons per a aquesta entitat i oscil·la en funció de les condicions de mercat. L'ICO publica aquestes dades de forma periòdica en la seva pàgina web www.ico.es.

 

Vigència:

Fins al 7 de desembre de 2017, o abans si s’escau l'esgotament dels fons de la Línia.